ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.02.2010 р.

N К-20696/09


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - судді Головчук С. В. (суддя-доповідач), суддів - Амєліна С. Є., Гуріна М. І., Кобилянського М. Г., Ліпського Д. В., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України (далі - ГУ ПФУ) в Донецькій області на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 14 січня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2009 року у справі за позовом ОСОБА_6 до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, третя особа - Донецький обласний військовий комісаріат, про зобов'язання провести перерахунок пенсії, встановила:

У листопаді 2008 року ОСОБА_6 звернулася до суду з позовом про зобов'язання провести перерахунок пенсії. Вона зазначала, що є дружиною померлого військовослужбовця та одержує пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". З 01.04.2007 року введено нові види додаткового грошового забезпечення, а саме: премії, яка встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року N 594 та наказом Міністра оборони України від 14 квітня 2007 року N 175. Посилаючись на відмову відповідача провести перерахунок пенсії на підставі зазначених нормативних актів, просила визнати дії відповідача щодо відмови у перерахунку пенсії неправомірними та зобов'язати останнього перерахувати пенсію з 01.04.2007 року та здійснити її виплату за період з 01.04.2007 року до 31.12.2007 року з урахуванням цього виду грошового забезпечення.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 14 січня 2009 року позов задоволено частково. Визнано неправомірними дії ГУ ПФУ в Донецькій області та зобов'язано відповідача провести перерахунок та виплатити пенсію ОСОБА_6 з 01.04.2007 року по 31.12.2007 року у зв'язку із збільшенням розміру премії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 року N 594 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році" та наказом Міністра оборони України від 14.04.2007 року N 175 "Про встановлення граничних розмірів премії військовослужбовцям Збройних Сил України".

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2009 року змінено постанову Донецького окружного адміністративного суду від 14 січня 2009 року та в абзацах другому та третьому резолютивної частини постанови слова "з 01.04.2007 року" замінено на слова "з 01.11.2007 року". В іншій частині постанову Донецького окружного адміністративного суду від 14 січня 2009 року залишено без змін.

У касаційній скарзі ГУ ПФУ в Донецькій області просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій і ухвалити нове рішення. Посилається на неправильне застосування судами норм матеріального права, зокрема ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Перевіривши доводи касаційної скарги, матеріали справи, правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вирішуючи спір та задовольняючи позов, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того що, наказом Міністра оборони України від 14.04.2007 року N 175, прийнятого на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 року N 594 встановлено нові, чітко визначені розміри премії і таким чином змінився розмір зазначеного виду грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців.

Проте, з таким висновком погодитись неможливо.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що позивач є дружиною померлого військовослужбовця та одержує пенсію на підставі Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

Питання перерахунку раніше призначених пенсій вказаній категорії пенсіонерів врегульоване статтею 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців" від 16 грудня 2004 року N 2255-IV внесено зміни у Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". Частину третю статті 63 Закону викладено в такій редакції:

"Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у строки, встановлені частиною другою статті 51 цього Закону".

Закон набрав чинності з 1 січня 2005 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року N 594 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році" дозволено Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству транспорту та зв'язку, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державному департаменту з питань виконання покарань і Управлінню державної охорони здійснювати у поточному році починаючи з 1 квітня преміювання військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу (насамперед осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу та осіб молодшого офіцерського складу) понад встановлений законодавством розмір у межах видатків, передбачених для грошового забезпечення у 2007 році.

Граничні розміри премій, які можуть бути виплачені військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, встановлюються керівниками зазначених органів у межах затвердженого фонду грошового забезпечення.

На виконання вказаної постанови Міністром оборони України 14 квітня 2007 року прийнято наказ N 175 "Про встановлення граничних розмірів премії військовослужбовцям Збройних Сил України", яким з 1 квітня 2007 року встановлено граничні розміри премії, яка може бути виплачена військовослужбовцям у межах видатків на грошове забезпечення за 2007 рік.

Таким чином, у період з 1 квітня 2007 року до закінчення поточного року на підставі зазначених постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року N 594 та наказу Міністра оборони України від 14 квітня 2007 року N 175 було тимчасово дозволено преміювати працюючих військовослужбовців.

Характер та умови цього преміювання свідчать про те, що вказана премія носить тимчасовий характер, та не є новим додатковим видом грошового забезпечення, що дає підстави для перерахунку пенсії відповідно до частини третьої ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

Згідно зі статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, відмовляючи у здійсненні перерахунку пенсії позивачу відповідач діяв відповідно до вимог чинного законодавства, підстав для визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними не було.

Враховуючи викладене, підстав для задоволення позову не було. Переглядаючи справу, апеляційний суд на допущені судом першої інстанції порушення вимог закону уваги не звернув та не виправив їх.

На підставі ст. 229 КАС України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Керуючись ст. ст. 220, 222, 223, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області задовольнити.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 14 січня 2009 року та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2009 року скасувати, ухваливши нове рішення.

Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_6 до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про зобов'язання провести перерахунок пенсії.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню не підлягає, крім як за винятковими обставинами з підстав, у порядку та у строки визначені статтями 237 - 239 КАС України.

 

Головуючий, суддя

С. В. Головчук

Судді:

С. Є. Амєлін

 

М. І. Гурін

 

М. Г. Кобилянський

 

Д. В. Ліпський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали