ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.10.2011 р.

N К-10788/07


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - судді Кобилянського М. Г., суддів - Амєліна С. Є., Стародуба О. П., Тракало В. В., Юрченка В. В., секретаря - Латиніна І. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою прокуратури Вінницької області на постанову Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року та постанову апеляційного суду Вінницької області від 11 квітня 2007 року у справі за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Вінницької області про визнання дій неправомірними та зобов'язання видати довідку для перерахунку пенсії, встановила:

У липні 2006 року ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним позовом. Зазначав, що для здійснення перерахунку розміру пенсії відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" відповідачем видано довідку, в якій зазначено розмір премії 23 % замість 100 %, яку він отримував працюючи в органах прокуратури, а також не враховано 45 % надбавку за інтенсивність праці. Уточнивши вимоги в ході розгляду справи, просив визнати неправомірними дії відповідача щодо відмови у видачі довідки з розрахунком середньомісячної заробітної плати відповідно до ч. 17 ст. 501 Закону України "Про прокуратуру", з урахуванням отримуваних ним виплат і умов праці на день звільнення та зобов'язати надати йому зазначену довідку для перерахунку пенсії.

Постановою Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року визнано неправомірними дії прокуратури Вінницької області щодо видачі довідки N 18-ф-2 від 18.05.2006 р. про розмір середньомісячної заробітної плати ОСОБА_1 для перерахунку пенсії. Зобов'язано прокуратуру Вінницької області провести нарахування ОСОБА_1 місячної заробітної плати, з урахуванням отриманих виплат і умов праці, що існували на день звільнення 22.12.97 р. на підставі ч. 17 ст. 501 Закону України "Про прокуратуру" та надати ОСОБА_1 довідку про місячну заробітну плату відповідно до вимог ч. 17 ст. 501 Закону України "Про прокуратуру" з урахуванням щомісячної премії в розмірі 100 %, що виплачувалася позивачеві при виході на пенсію з 1997 року і враховувалась при перерахунку пенсії в послідуючих роках.

Постановою Апеляційного суду Вінницької області від 11 квітня 2007 року постанову Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року змінено, доповнено її резолютивну частину після "щомісячної премії в розмірі 100 %" словами та цифрами "та 45 % за інтенсивність праці". В решті постанову суду першої інстанції залишено без змін.

Відповідач, посилаючись на порушення судами норм матеріального і процесуального права, просять скасувати постанову Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року та постанову Апеляційного суду Вінницької області від 11 квітня 2007 року й прийняти нову - про відмову в задоволенні позову. Зазначає, що відповідно до листа Міністерства праці і соціальної політики України, правління Пенсійного фонду України та Генеральної прокуратури України від 17 квітня 2006 року N 2569/0/14-06/039, 4724/02-30 та 18-656, у всіх випадках заробіток для перерахунку пенсії не може перевищувати розміру чинної заробітної плати за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час перерахунку пенсії. Вказують, що постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" N 268 від 9 березня 2006 року передбачено, що преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році повинно здійснюватись в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці.

Перевіривши доводи касаційної скарги, правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, правильність правової оцінки обставин у справі, у межах, визначених ст. 220 КАС України, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а постанова Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року та постанова Апеляційного суду Вінницької області від 11 квітня 2007 року - скасуванню з ухваленням нового судового рішення про відмову у позові з таких підстав.

Судами встановлено, що ОСОБА_1, який працював на посаді прокурора Вінницького району, як пенсіонеру органів прокуратури за вислугою років, з 22.01.97 р. призначено пенсію відповідно до вимог статті 501 Закону України "Про прокуратуру". В подальшому позивачу здійснювався перерахунок розміру пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідної категорії працюючих працівників на підставі довідок, виданих прокуратурою Вінницької області, розмір премії в яких зазначено 100 %. У травні 2006 року ОСОБА_1 видано довідку про заробітну плату для здійснення перерахунку пенсії, в якій розмір премії вказано 23 % та не враховано 45 % надбавку за інтенсивність праці.

Задовольняючи позов, суди виходили з того, що відмова відповідача у видачі ОСОБА_1 довідки про заробітну плату для здійснення перерахунку пенсії із зазначенням премії у розмірі 100 % та 45 % надбавки за інтенсивність праці, які він отримував при звільненні, є неправомірними, оскільки звужує його права передбачені Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру".

Однак з таким висновком судів не можна погодитись з наступних підстав.

Відповідно до частин 13 та 18 статті 501 Закону України "Про прокуратуру" обчислення (перерахунок) пенсій проводиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.

Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсії проводиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" надано право керівникам державних органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, зокрема керівникам органів прокуратури, у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати, зокрема, надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, зокрема, прокурорам та слідчим органів прокуратури - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Пунктом 6 вказаної постанови передбачено, що преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, урядових органів державного управління та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

Тобто, постановою не визначено конкретний розмір надбавок та премій, а лише надано право керівникам відповідних державних органів визначати їх у відповідності з вимогами законодавства.

При видачі довідки позивачу для здійснення перерахунку пенсії відповідачем вказана заробітна плата, яку отримував працюючий працівник прокуратури на відповідній посаді, до складу якої входить: посадовий оклад, доплата за класний чин, доплата за вислугу років, надбавка за особливо важливі завдання, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб та премія у розмірі 23 %.

Отже, відповідачем у довідці зазначено всі виплати отримувані позивачем при звільненні у розмірі встановленому Постановою Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Відтак, суб'єкт владних повноважень діяв в межах наданої компетенції у відповідності до вимог законодавства та не порушив права і інтереси позивача.

Повно з'ясувавши фактичні обставини справи та застосовуючи законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суди першої і апеляційної інстанції дали неправильну правову оцінку обставинам у справі й допустили неправильне застосування норм матеріального права. За таких обставин судові рішення підлягають скасуванню з ухваленням нового судового рішення про відмову у позові.

Керуючись статтями 220, 229, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу прокуратури Вінницької області задовольнити.

Постанову Вінницького районного суду Вінницької області від 7 лютого 2007 року та постанову апеляційного суду Вінницької області від 11 квітня 2007 року скасувати і ухвалити нове рішення про відмову ОСОБА_1 у позові.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

М. Г. Кобилянський

Судді:

С. Є. Амєлін

О. П. Стародуб

В. В. Тракало

В. В. Юрченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали