ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

15.02.2017 р.

Справа N 800/62/17

Суддя Вищого адміністративного суду України - Степашко О. І., вирішуючи питання про відкриття провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

У лютому 2017 року ОСОБА_1 (далі по тексту - ОСОБА_1) звернувся до Вищого адміністративного суду України, як до суду першої інстанції, з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому просить:

- визнати неправомірними дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка не вжила заходів щодо належної перевірки викладених фактів та обставин ознак дисциплінарного проступку суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Михайлів Л. В., Барильська А. П., Ляховська І. Є. та не вказала дату скарги, яку не взяла до провадження;

- зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України відкрити дисциплінарне провадження стосовно суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Михайлів Л. В., Барильська А. П., Ляховська І. Є.;

- стягнути за рахунок Державного бюджету України на його користь в рахунок відшкодування завданої діями відповідача моральної шкоди 42000 гривень;

- скасувати ухвалу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 серпня 2016 року N 8вк-9370/15;

- визнати дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 27 листопада 2015 року по 06 лютого 2017 року такими, що порушили порядок розгляду скарги від 27 листопада 2015 року.

Також ОСОБА_1 просить поновити строк звернення до суду, витребувати необхідні докази і матеріали, пов'язані з розглядом позову, та окремою ухвалою звільнити його від сплати судового збору.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначені статтею 1711 Кодексу адміністративного судочинства України.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що ОСОБА_1 звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргою щодо поведінки суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Михайлів Л. В., Барильська А. П., Ляховська І. Є., за результатами розгляду якої відповідачем постановлено ухвалу від 02 серпня 2016 року N 8вк-9370/15 про повернення скарги ОСОБА_1.

Згідно частини 1 статті 1 Закону України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР (далі по тексту - Закон N 393/96-ВР) громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Статтями 14 - 16 Закону N 393/96-ВР визначено порядок розгляду звернень громадян.

З урахуванням викладеного, громадяни України мають право звертатися до органів суддівського самоврядування та їх уповноважених осіб із повідомленнями, пропозиціями та заявами з питань внутрішньої діяльності судів, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя. До таких звернень належать і заяви та повідомлення, які містять відомості про наявність у діянні судді ознак дисциплінарного проступку або порушення ним присяги. Бездіяльність цих органів та уповноважених осіб щодо розгляду зазначених звернень і щодо повідомлення громадян про його результати може бути предметом адміністративного позову.

Відповідно до частин 1, 3 статті 124 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI (в редакції Закону України від 12 лютого 2015 року N 192-VIII (Закон N 192-VIII); далі по тексту - Закон N 2453-VI) для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.

За таких обставин, органам суддівського самоврядування, уповноваженим особам цих органів делеговані певні управлінські повноваження, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя.

Порядок дисциплінарного провадження щодо судді врегульовано розділом VI Закону N 2453-VI.

За змістом статті 92 Закону N 2453-VI суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Згідно частин 1, 2 статті 93 Закону N 2453-VI дисциплінарне провадження - це процедура розгляду звернення з метою встановлення обставин, що можуть бути підставою дисциплінарної відповідальності судді. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має будь-яка особа.

Водночас спеціальний порядок дисциплінарного провадження щодо суддів має забезпечувати їх незалежність від незаконного стороннього впливу.

Відповідно до частини 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Частиною 1 статті 99 Закону N 2453-VI передбачено, що суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, не пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

З наведеного вбачається, що на відміну від реалізації особою своїх прав у правовідносинах, що регулюються Законом N 393/96-ВР, порушення адміністративної справи має передумовою обставини, які визначені, зокрема, частиною 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України. Право на оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснює дисциплінарне провадження, мають лише суб'єкти останнього в порядку, передбаченому законом. Громадяни, які не є суб'єктами дисциплінарного провадження щодо суддів, не мають права оскаржувати рішення визначених законом органів за результатами такого провадження.

В даному випадку ОСОБА_1 не є суб'єктом дисциплінарного провадження в розумінні вищезазначених норм права. З позовної заяви та доданих до неї матеріалів слідує, що вимоги ОСОБА_1 фактично зводяться до оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про повернення його звернення щодо поведінки суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Михайлів Л. В., Барильська А. П., Ляховська І. Є.

Зазначена правова позиція висловлена Верховним Судом України, зокрема, у постанові від 1 липня 2014 року у справі N 21-211а14 (Постанова N 21-211а14).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 109 Кодексу адміністративного судочинства України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи викладене, а також те, що адміністративна процесуальна дієздатність заявника у правовідносинах щодо вирішення питання дисциплінарної відповідальності судді законодавчо обмежена, у відкритті провадження в адміністративній справі слід відмовити.

Керуючись статтями 18, 109, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив:

Відмовити у відкритті провадження в справі за позовом ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Суддя

О. І. Степашко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали