ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

19.03.2009 р.

Справа N 2-а-10888/09

Полтавський окружний адміністративний суд в складі: головуючого, судді - Чеснокової А. О., при секретарі - Гришко Т. В., за участю представника позивача - Л. А. К., представника відповідача - А. Л. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області до Комунального підприємства "Здоров'ятко" про зобов'язання виконати певні дії, а саме виконати обов'язкові вимоги в частині усунення порушень виявлених в ході проведення ревізії на сумі 40612,95 грн., встановив:

Позивач Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області звернулася до суду з адміністративним позовом до Комунального підприємства "Здоров'ятко" про зобов'язання виконати певні дії,, а саме виконати обов'язкові вимоги в частині усунення порушень виявлених в ході проведення ревізії на сумі 40612,95 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивачем було зазначено, що була проведена перевірка підприємства відповідача, за результатами якої складений акт N 01-21/17 від 23.11.2007 року, в ході якого встановлено порушення. Відповідачу біли направлені письмові вимоги про усунення виявлених ревізією порушень та встановлено термін подання інформації про їх виконання до 26.12.2007 року, але зазначені порушення усунуті у повному обсязі не були.

В судовому засідання позивач підтримав свої позовні вимоги.

В судове засідання представник відповідача, пояснив щодо порушення винесені стосовно колишнього директора підприємства ОСОБА_4, письмових заперечень стосовно позовних вимог відповідач не надав.

Суд, вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи, встановив такі обставини.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Згідно ст. 3 КАС України суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Необхідною та єдиною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись саме у тих відносинах, у яких виник спір.

Згідно п. 10 ст. 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" контрольно-ревізійна служба має право звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів.

Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області відповідно до Положення про Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Головного КРУ України від 09.01.2001 N 111, є органом виконавчої влади, отже виступає суб'єктом владних повноважень по відношенню до підконтрольної установи.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" законні вимоги службових осіб державної контрольно-ревізійної служби є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів, що ревізуються.

Контрольно-ревізійним відділом в Пирятинському районі, який є структурним підрозділом Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області, згідно з планом контрольно-ревізійної роботи відділу на IV квартал 2007 року, проведено виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства "Здоров'ятко", надалі (Відповідач), за період з 01.01.2006 року по 01.10.2007 року.

За результатами ревізії складено акт N 01-21/17 від 23.11.2007 року, який підписано директором підприємства та колишнім директором підприємства без заперечень.

Проведеною ревізією встановлено та зафіксовано на стор. 10 - 11 акта ревізії, що готівка в підзвіт видавалася на відшкодування витрат на господарські потреби. Облік сум виданих під звіт ведеться на субрахунку N 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Кошти в підзвіт видавалися одній особі, а саме директору підприємства ОСОБА_4 Видача коштів під звіт проводиться у великих розмірах від 1000,0 грн. до 15000,0 грн.

Ревізією встановлено факт розрахунку з однією особою (приватним підприємцем ОСОБА_5) за один день по розрахунках за закупівлю продуктів харчування в сумі 11012,10 грн., що перевищує обмеження розрахунків готівкою на 1012,10 грн. і є порушенням п. 1 постанови Національного банку України від 09.02.2005 р. N 32. Від дачі пояснення щодо вищезазначеного порушення колишній директор ОСОБА_4 відмовилася.

Ревізією повноти заповнення авансових звітів встановлено, що в авансових звітах не заповнюються всі обов'язкові реквізити, відсутні підписи керівника про затвердження авансових звітів, що є порушенням п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88.

Ревізією законності використання підзвітних сум встановлено витрати підзвітних коштів при відсутності належно оформленого документального підтвердження за період з 01.09.2007 по 01.01.2007 року на загальну суму 15216,04 грн.,. а саме:

По авансовому звіту від 22 листопада N 48 проведено оплату коштів за міжміські телефонні розмови за листопад місяць 2006 року по особовому рахунку "Пирятин-агро" за номером телефону НОМЕР_1 в сумі 31,81 грн. та за жовтень місяць по особовому рахунку ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 в сумі 13,73 грн. З метою підтвердження законності проведених витрат фінансових ресурсів Відповідачем керівнику ЦЕЗ N 6 Полтавської дирекції ВАТ "Укртелеком" листом від 13.11.2007 N 01-14/1015 направлено запит про надання інформації щодо реєстрації номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за комунальним підприємством "Здоров'ятко". На запит отримано відповідь листом від 16.11.2007 N 1/1019, в якому зазначено, що за комунальним підприємством "Здоров'ятко" телефон не зареєстровано.

Отже директором підприємства ОСОБА_4 в листопаді місяці використано підзвітні кошти при відсутності належно оформлених документів в сумі 45,54 грн., чим порушено вимоги п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV (далі - Закон) в частині відображення по бухгалтерському обліку операцій, що не фіксують факти "здійснення господарських операцій комунальним підприємством "Здоров'ятко".

Відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах, відповідно до п. 8 ст. 9 вищезазначеного Закону, несуть особи, що склали та підписали ці документи. В даному випадку підзвітна особа - колишній директор підприємства ОСОБА_4, яка в своєму поясненні від 19.11.2007 року оплату вищезазначених телефонних розмов пояснила відсутністю телефону на підприємстві.

По авансовому звіту від 28.09.2007 року N 18 проведено витрати підзвітних коштів на придбання миючих засобів в ТОВ "Метро кеш енд кері Україна" м. Київ в сумі 426,84 грн. В доданих до авансового звіту первинних документах (чек та податкова накладна) зазначено покупець приватна фірма "Пирятин-Агро". Також по авансовому звіту від 18.10.2007 року N 31 проведено витрати підзвітних коштів на придбання продуктів харчування в ТОВ "Метро кеш енд кері Україна" м. Київ в сумі 297,29 грн. В доданих до авансового звіту первинних документах (чек та податкова накладна) зазначено покупець приватна фірма "Пирятин-Агро". Отже директором підприємства ОСОБА_4 в вересні - жовтні 2006 року використано підзвітні кошти при відсутності належно оформлених документів в сумі 724,13 грн., чим порушено вимоги п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині відображення по бухгалтерському обліку операцій, що не фіксують факти здійснення господарських операцій комунальним підприємством "Здоров'ятко".

Відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах, відповідно до п. 8 ст. 9 вищезазначеного Закону, несуть особи, що склали та підписали ці документи. В даному випадку підзвітна особа - колишній директор підприємства ОСОБА_4, яка від дачі пояснення стосовно вищезазначеного порушення відмовилася.

Проведеною ревізією встановлено витрати підзвітних сум на оплату транспортних послуг ТОВ "Пирятин-люкс" по авансовому звіту від 12 вересня 2006 року N 7 в сумі 3580,0 грн. при наявності лише квитанції до прибуткового касового ордера ТОЗ "Пирятин-люкс" від 12 вересня 2006 року. Подорожні листи, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт та договір укладений на надання транспортних послуг з ТОВ "Пирятин-люкс" відсутні. Також проведено витрати грошових коштів на оплату транспортних послуг вищезазначеного товариства за III квартал 2006 року в загальній сумі 10866,37 грн., а саме в жовтні на суму 3834,72 грн., листопаді на суму 3031,65 грн. та в грудні місяці - 4000,0 грн. Відсутні квитанції до прибуткових касових ордерів, що підтверджують проведення витрат підзвітних сум на оплату вищезазначених послуг. Підтверджуючі первинні документи щодо наданих транспортних послуг ТОВ "Пирятин-люкс" також відсутні. Отже за період вересень - грудень 2006 року комунальним підприємством "Здоров'ятко" проведено витрати підзвітних коштів при відсутності належного документального підтвердження в сумі 14446,37 грн., чим порушено вимоги п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині відсутності первинних бухгалтерських документів, що фіксують факти надання комунальному підприємству "Здоров'ятко" вищезазначених послуг.

Відповідальність за недостовірність відображених даних у первинних документах, відповідно до п. 8 ст. 9 вищезазначеного Закону, несуть особи, що склали та підписали ці документи. В даному випадку підзвітна особа - колишній директор підприємства ОСОБА_4, яка від дачі пояснення стосовно вищезазначеного порушення відмовилася.

Для підтвердження достовірності наданих товарно-транспортних послуг в ТОВ "Пирятин-люкс" на підставі п. 1.3.2.1 Плану контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійного відділу в Пирятинському районі на IV квартал та на підставі направлення від 15.11.2007 N 54 головним контролер-ревізіром відділу проведено зустрічну звірку за період з 01.09.2006 по 31.12.2006 року. В ході проведення зустрічної звірки надання послуг з транспортного перевезення ТОВ "Пирятин-люкс" комунальному підприємству "Здоров'ятко" в вищезазначеному періоді первинними бухгалтерськими документами не підтверджено.

2. Ревізію відповідності встановлених законодавчими документами розмірів оплати праці проведено суцільним порядком за період з 01.09.2007 по 01.07.2007 року.

Ревізією витрат на оплату праці охоплені наступні документи: Головна книга, журнали - ордери N 1, 2, книги нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, накази.

Проведеною ревізією наявності внутрішніх нормативних документів, які регулюють трудові відносини встановлено, що в КП "Здоров'ятко" за ревізійний період штатні розклади відсутні, в порушення п. 6.2 Статуту підприємства та в порушення рішення четвертої сесії Пирятинської районної ради від 26.07.2006 року. В своєму поясненні від 18.10.2007 року колишній директор підприємства ОСОБА_4 пояснила, що вважала, що книги наказів для нарахування заробітної плати досить.

Нарахування заробітної плати та відображення операцій з нарахування заробітної плати по даних бухгалтерського обліку за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року виконувала колишній директор підприємства ОСОБА_4.

Ревізією встановлено, що бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати здійснюється на субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" в книгах нарахування заробітної плати в розрізі по кожному працівнику окремо.

Встановлено, що в комунальному підприємстві це ведуться особові рахунки працівників (по кожному працівнику окремо), що є порушенням вимог п. 1 наказу Міністерства Статистики України від 22.05.96 N 144 "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі".

Ревізією проведення виплати заробітної плати працівникам підприємства КП "Здоров'ятко", проведеною за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року встановлено, що вищезазначені виплати проводилася готівкою з каси підприємства.

Проведеною ревізією встановлено, що між Пирятинською районною радою та директором КП "Здоров'ятко" ОСОБА_4, уповноважену управляти підприємством, контракт, як передбачено п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України укладено 26.07.2006 року. В період з 13.02.2006 року (з дати створення підприємства) до 26.07.2006 директор КП "Здоров'ятко" працювала на посаді без укладеного контракту.

Проведеною ревізією законності та правильності нарахування заробітної плати колишньому директору підприємства ОСОБА_4 встановлено нарахування заробітної плати (окладу) в завищених розмірах в період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року є загальній сумі 3600,0 грн., в порушення вимог п. 3.1 вищезазначеного Контракту від 26.07.2006 року. Внаслідок вищезазначеного проведено зайве нарахування до Державних цільових фондів в сумі 1346,8 тис, грн.

Відповідальною за нарахування заробітної плати в ревізійному періоді була колишній директор підприємства ОСОБА_4, яка в своєму поясненні від 18.10.2007 року вищезазначене порушення пояснила графіком роботи з 10-ти годинним робочим днем та одним вихідним на тиждень.

Операції по зайво нараховані заробітній платі по даних бухгалтерського обліку відображено по кредиту субрахунку 661 "Розрахунки по заробітній платі" та по дебету субрахунку 791 "Фінансові результати операційної діяльності ".

Ревізію правильності, повноти та обґрунтованості нарахування основної заробітної плати працівникам КП "Здоров'ятко" проведено суцільним порядком за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року. Ревізію проведено шляхом співставлення наказів по підприємству, табелів обліку робочого часу з книгами нарахування заробітної плати.

Встановлено витрати на оплату заробітної плати (посадових окладів) 17 працівникам підприємства в завищених розмірах внаслідок безпідставного завищення посадових окладів, що передбачені наказами по підприємству за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року в загальній сумі 7113,13 грн. Внаслідок вищезазначеного проведено зайве нарахування до Державних цільових фондів в сумі 2658,56 грн.

Відповідальною за нарахування заробітної плати в ревізійному періоді була колишній директор підприємства ОСОБА_4, яка в своєму поясненні від 18.10.2007 року вищезазначене порушення пояснила виконанням працівниками більшого об'єму робіт.

Операції по зайво нараховані заробітній платі по даних бухгалтерського обліку відображено по кредиту субрахунку 661 "Розрахунки по заробітній платі" та по дебету субрахунку 231 "Виробництво".

Таким чином, всього за період з 01.09.2006 року по 01.06.2007 року нараховано в завищених розмірах заробітної плати в загальній сумі 10713,13 грн. та зайво проведено нарахувань на заробітну плату до Державних цільових фондів в загальній сумі 3915,36 грн.

Ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам за час відпустки, проведеною за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року суцільним способом. Встановлено, що в порушення ст. 75 Кодексу законів про працю України 18 працівникам підприємства нараховано відпустку за більшу кількість днів, ніж передбачено законодавством України. Вищезазначене призвело до переплат заробітної плати за час відпусток 18 працівникам на загальну суму 518,70 грн., та, як наслідок, - зайвого проведення нарахувань на заробітну плату та перерахування до державних цільових фондів на суму 190,36 грн.

Проведеною ревізією встановлено, що в порушення ст. 24 Закону України "Про відпустки", в ревізійному періоді десяти працівникам при звільненні не нараховано компенсації за час невикористаної відпустки. Внаслідок чого недоотримання фінансових ресурсів фізичними особами за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року складає 953,01 грн.

Проведеною ревізією встановлено два випадки недоотримання відпускних на загальну суму 7,73 грн. внаслідок невірного визначення середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних. Порушено вимоги п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100.

Таким чином, всього за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року нараховано в завищених розмірах відпускних в сумі 518,70 гривень та зайво проведено нарахування на заробітну плату відрахувань до Фондів та перерахування до Державних цільових фондів в сумі 190,36 гривень.

Недоотримано відпускних та компенсацій за невикористані відпустки фізичними особами в загальній сумі 960,74 грн.

Ревізію достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості і причини її утворення проведено суцільним способом за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року. Для ревізії використано наступні документи: головна книга за 2006 та 2007 роки та інші первинні документи.

В період, що ревізувався бухгалтерський облік розрахунків з підприємствами та організаціями здійснювала колишній директор КП "Здоров'ятко" ОСОБА_6.

Ревізією встановлено, що розрахунки за отримані товари, роботи та послуги в КП "Здоров'ятко" в 2006 та 2007 році обліковуються по даним бухгалтерського обліку на субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

Суцільною ревізією наявності договорів, проведеною за період з 01.09.2006 р. по 01.10.2007 р. встановлено, що договори по закупівлях товарів, робіт та послуг КП "Здоров'ятко" не укладаються.

Ревізію повноти, реальності і правильності відображення господарських операцій по безготівкових розрахунках проведено за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року. Встановлено відсутність частини первинних бухгалтерських документів (накладних, рахунків) щодо придбання продуктів харчування в ПП фірма "Орхідея".

Для документального підтвердження виду та обсягу операцій та розрахунків, відповідно до п. 1.3.2.1 Плану контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійного відділу в Пирятинському районі на IV квартал 2007 року та на підставі направлення від 22.10.2007 N 119, головним контролером-ревізором КРВ в м. Лубни та Лубенському районі С. С. І. проведено зустрічну звірку в ПП фірма "Орхідея".

Зустрічною звіркою підтверджено, що у відповідності до даних оборотно-сальдової відомості ПП фірма "Орхідея" розрахунки з комунальним підприємством проводились з 05.09.2006 по 25.07.2007 року (після 25.07.2007 розрахунки вказані підприємства не проводили). За вказаний період підтверджено відпуск ПП фірмою "Орхідея" товару КП "Здоров'ятко" на суму 66411,04 грн. та підтверджені розрахунки за отриманий товар КП "Здоров'ятко" в повній мірі. Заборгованість по даних бухгалтерського обліку станом на 01.08.2007 та 01.10.2007 не підтверджено.

При перевірці підтвердження достовірності перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП фірма "Орхідея" комунальним підприємством "Здоров'ятко" зустрічною звіркою встановлено, що у відповідності до платіжного доручення комунального підприємства від 30.08.2006 N 20 на суму 2600,0 грн. (плата за товар згідно накладної РП 0001973 від 11.05.2006 р.) на розрахунковий рахунок ПП фірма "Орхідея" надійшли кошти в сумі 2600.0 грн. За даними оборотно-сальдової відомості ПП фірма "Орхідея" по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" даною сумою була погашена заборгованість ПП "Пирятин Фаст-Фуд", яка виникла станом на 01.07.2006 року в сумі 2646,80 грн. У відповідності до накладної N Рн/0001973 ПП фірма "Орхідея" відпущено товару ПП "Пирятин Фаст-Фуд" на суму 1836,99 грн. з урахуванням ПДВ. Вищезазначена фінансова операція в сумі 2600,0 грн. свідчить про покриття витрат КП "Здоров'ятко" сторонніх юридичних осіб всупереч законодавству при відсутності в обліку дебіторської заборгованості, що призвело до втрат КП "Здоров'ятко" на суму 2600,0 грн.

Отже, колишнім керівником комунального підприємства "Здоров'ятко" порушено вимоги п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині здійснення бухгалтерського обліку згідно первинних документів, що не фіксують факти здійснення господарських операцій комунальним підприємством. Від дачі пояснення щодо вищезазначеного порушення колишній директор підприємства ОСОБА_4 відмовилася.

Ревізію дотримання ліміту готівки в касі проведено суцільним порядком за період з 01.09.2006 по 01.06.2007 року. Для ревізії використані - касові книги за період вересень 2006 - травень 2007 років, журнал-ордер N 1 та первинні касові документи за вищезазначений період.

Ревізією повноти оприбуткування готівки в касу підприємства, отриманої з банку, проведеною шляхом співставлення корінців чекової книжки з прибутковими касовими ордерами встановлено, що в порушення п. 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, кошти отримані підприємством з розрахункового рахунка за період з 01.06.2007 по 03.07.2007 в загальній сумі 25180,0 грн. в касу підприємства не оприбутковані. Також встановлено що з 01.06.2007 року в касовій книзі записи про отримання та використання готівки не проводилися. Залишок коштів за даними касової книги станом на 31.05.2007 року складає 78,73 грн., фактично залишку коштів не встановлено через відсутність первинних касових документів за період з 01.06.2007 по 01.10.2007 року. Колишній директор КП "Здоров'ятко" ОСОБА_4 відсутність ведення касової книги та неоприбуткування отриманих коштів з розрахункового рахунка в касу підприємства пояснити не змогла.

Встановити фактичний залишок готівки в касі підприємства неможливо по причині відсутності ведення бухгалтерського обліку за червень - вересень 2007 року.

Проведеною ревізією законності використання отриманої, з розрахункового рахунка готівки встановлено, що первинні документи, що підтверджують використання готівки в сумі 799,96 грн. відсутні. На використання готівки в сумі 21896,68 грн. колишнім директором комунального підприємства ОСОБА_4 під час ревізії надано первинні бухгалтерські документи, а саме видаткові касові ордери на погашення заборгованості по заробітній платі на суму 7119,0 грн., копії накладних на придбання продуктів харчування та копії квитанцій прибуткових касових ордерів на оплату за придбані товарно-матеріальних цінності на суму 12077,68 грн. та відповідно до виписки з особового рахунку підприємства в Управлінні пенсійного фонду в Пирятинському районі сплачено кошти в сумі 2700,0 грн. на погашення заборгованості по сплаті внесків до Фонду.

Отже за період з 01.06.2007 по 03.07.2007 року недостача готівки в касі у порівнянні з даними бухгалтерського обліку становить 799,96 грн.

Вищезазначене порушення сталося з вини колишнього директора комунального підприємства "Здоров'ятко" ОСОБА_4, як керівника, що є відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Порушено вимоги п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Від дачі пояснення щодо вищезазначеного порушення ОСОБА_4 відмовилася.

Проведеною ревізією видачі готівки з каси підприємства на виплату заробітної плати працівникам по відомостях на виплату заробітної плати встановлено, що в порушення п. 3.5 Положення про ведення касових операцій в національній валюті, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, частково у відомостях за вересень - грудень 2006 року та за січень - травень 2007 року на виплату заробітної плати відсутні підписи про отримання заробітної плати 38 (тридцяти восьми) працівників комунального підприємства на загальну суму 49,4 тис. грн. Для встановлення факту отримання вищезазначеними особами заробітної плати у них відібрано пояснення про підтвердження або спростування отримання грошових коштів. За результатами проведеного опитування встановлено факти не отримання заробітної плати працівниками підприємства в сумі 5682,3 грн. при списанні коштів на видатки за даними бухгалтерського обліку. Недостача коштів в касі підприємства в порівнянні з даними бухгалтерського обліку ставить 5682,30 грн.

Відповідальною за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах була колишній директор КП "Здоров'ятко" ОСОБА_4, яка від дачі пояснень щодо вищезазначеного порушення відмовилася.

На підставі п. 7 ст. 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" на адресу Відповідача 26.11.2007 року за вих. N 01-14/1081 направлені письмові вимоги про усунення виявлених ревізією порушень та встановлено термін подання інформації про їх виконання до 26.12.2007 року. Інформація про усунення виявлених ревізією порушень надійшла до КРВ в Пирятинському районі листом N 2 від 16.01.2008 року, але зазначені порушення усунуті у повному обсязі не були.

Отже, не було забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів, вимоги КРВ в Пирятинському районі від 26.11.2007 року за вих. N 01-14/1081, які є обов'язковими до виконання службовими особами об'єктів, що ревізуються не виконані.

Таким чином, із врахуванням вищевикладених обставин, суд вважає, що позовні вимоги Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області до Комунального підприємства "Здоров'ятко" про зобов'язання виконати певні дії,, а саме виконати обов'язкові вимоги в частині усунення порушень виявлених в ході проведення ревізії на сумі 40612,95 грн. обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 814, 71, 94, 159, 160 - 164, 167, 186 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області до Комунального підприємства "Здоров'ятко" про зобов'язання виконати певні дії,, а саме виконати обов'язкові вимоги в частині усунення порушень виявлених в ході проведення ревізії на сумі 40612,95 грн. задовольнити в повному обсязі.

Зобов'язати Комунальне підприємство "Здоров'ятко" (37000, м. Пирятин Полтавської області, вул. Визволення, 2-а, 26008002338001 в Пирятинському відділенні АТ "Індекс-банк", МФО 331661, Код ЄДРПОУ 34131777) виконати вимоги про усунення виявлених ревізією порушень законодавства з фінансових питань контрольно-ревізійного відділу в Пирятинському районі N 01-14/1081 від 26.11.2007 року а саме, забезпечити відшкодування фінансових порушень по стягненню сум фінансових порушень в сумі 39652,21 грн., яка складається з: незаконних витрат на оплату праці внаслідок завищення посадових окладів в сумі 10713,13 грн.; оплати основних і додаткових відпусток всупереч законодавству в сумі 518,70 грн.; сплати внесків до державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці в сумі 4122,08 грн.; витрати підзвітних коштів при відсутності належного документального підтвердження в сумі 15216,04 грн.; покриття витрат сторонніх осіб всупереч законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку 2600,00 грн.; нестачі готівки в касі в порівнянні з даними бухгалтерського обліку в сумі 6482,26 грн. - та провести донарахування фізичним особам - працівникам підприємства відпускних в сумі 7,73 грн. та провести нарахування компенсації за невикористану відпустку звільненим працівникам в сумі 953,01 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративному суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України з дня складення в повному обсязі і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 5 ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Суддя

А. О. Чеснокова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали