ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

22.03.2017 р.

N К/800/9674/16

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: суддів: Мороз Л. Л., Горбатюка С. А., Стрелець Т. Г., розглянула у порядку письмового розгляду касаційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2015 року і ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2016 року в адміністративній справі за позовом ОСОБА_3 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" К. В. В., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії, встановила:

ОСОБА_3 (далі по тексту - позивач, ОСОБА_3.), звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ "Дельта Банк" К. В. В. (далі - відповідач 1, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ "Дельта Банк" К. В. В.), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - відповідач 2, ФГВФО), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Дельта Банк" К. В. В., щодо ненадання позивачу повідомлення про причини та не включення суми відшкодування за Договором банківського вкладу (депозиту) N 017-20663-190215 від 19.02.2015 року, укладеного між АТ "Дельта Банк" та Позивачем, до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в АТ "Дельта Банк" за рахунок Фонду;

- зобов'язати його внести зміни до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів, з визначенням суми відшкодування Позивачу за договором N 017-20663-190215 від 19.02.2015 року та надати зміни до переліку вкладників до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для внесення змін до Загального реєстру вкладників для здійснення виплат позивачу.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2015 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2016 року, в задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивач подав до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу у якій, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати вказані судові рішення та постановити нове рішення, яким позов задовольнити.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з таких підстав.

Як встановлено, 19.02.2015 року між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 був укладений договір N 017-20663-190215 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая" у гривнях. Згідно умов зазначеного договору (п. 1.3 договору), вклад залучається на строк із моменту зарахування вкладу на рахунок та по 18.08.2015 року включно.

Також, 19.02.2015 року між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 був укладений договір N 016-20663-190215 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можна здійснювати з використанням електронних платіжних засобів. Відповідно до умов вказаного договору, Банк відкриває клієнту поточний рахунок, оформлює за ініціативою Клієнта та надає в його користування електронний платіжний засіб платіжної системи "Visa International" та/або "MasterCard", а також ПІН-код до Картки.

Грошові кошти в сумі 190000,00 грн. були перераховані на вкладний (депозитний) рахунок ОСОБА_3 N НОМЕР_1 платіжним дорученням від 20.02.2015 року N 46200733.

02 березня 2015 року на підставі постанови Правління Національного банку України за N 150 "Про віднесення публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 року за N 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", згідно з яким з 03.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк" К. В. В.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 71 від 08.04.2015 року тимчасову адміністрацію в ПАТ "Дельта Банк" запроваджено на шість місяців з 03.03.2015 року по 02.09.2015 року включно.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 147 від 03.08.2015 строк здійснення тимчасової адміністрації у АТ "Дельта Банк" продовжено по 02 жовтня 2015 року включно.

Постановою Правління Національного банку України N 664 від 02.10.2015 року відкликано банківську ліцензію та ліквідовано АТ "Дельта Банк".

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 181 від 02.10.2015 р. розпочата процедура ліквідації ПАТ "Дельта Банк" з 05.10.2015 року по 04.10.2017 року включно.

Згодом з даних офіційного сайту АТ "Укрексімбанк" позивач дізнався, що його прізвище внесено до реєстру на виплату вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в АТ "Дельта Банк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проте, заявнику було виплачено кошти з поточного рахунку у розмірі 817,26 грн. (проценти за договором N 017-20663-190215 від 19.02.2015 року банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая").

Однак, сума у розмірі 190000,00 грн. АТ "Дельта Банк" позивачеві сплачена не була.

Не погодившись з таким рішенням, ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом.

Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

У відповідності до пунктів 3 (Закон N 4452-VI), 4 частини 1 статті 2 цього Закону (Закон N 4452-VI), вклад - це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Вкладником є фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

За приписами частини 1 статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), в редакції, чинній на час укладання договору N 017-20663-190215 від 19.02.2015 року, Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Виконання зобов'язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов'язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом.

Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, передбачений статтею 27 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

За приписами вказаної норми (Закон N 4452-VI), в редакції, чинній на час укладення договору N 017-20663-190215 від 19.02.2015 року, уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону (Закон N 4452-VI) та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону (Закон N 4452-VI).

Відповідно до пунктів 3 - 5 розділу III Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року N 14 (Положення N 14) (далі по тексту - Положення N 14), в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин, Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 8 (Положення N 14)), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі - Перелік), перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону (Закон N 4452-VI), а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку.

Як встановлено, наказом Тимчасової адміністрації ПАТ "Дельта Банк" від 16.09.2015 року N 813 "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів) за вкладними операціями" застосовано наслідки нікчемності договорів банківського вкладу (депозиту), що є нікчемними з підстав, визначених п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), та перелік яких наведено в Додатка N 1 до цього наказу, зокрема, і договору N 017-20663-190215 від 19.02.2015 р. із ОСОБА_3.

Позивач вважає, що такий висновок суперечить вимогам законодавства, оскільки положення договору N 017-20663-190215 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая" у гривнях від 19.02.2015 року не містять в собі жодної умови, яка передбачає платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг) прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.

За приписами частини 2 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (Закон N 4452-VI)" (Закон N 4452-VI), з урахуванням рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 181 від 02.10.2015 року, протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

При цьому пунктом 7 частини 3 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) передбачено, що правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними у зв'язку з тим, що банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.

Також, відповідно до п. 5.11 Правил банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ "Дельта Банк", зарахування на вкладний (депозитний) рахунок грошових сум для вкладника від третьої особи не допускається.

Згідно з ч. 4 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), з урахуванням рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 181 від 02.10.2015 року, уповноважена особа Фонду протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону (Закон N 4452-VI), про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів; вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами; має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

На виконання обов'язків, передбачених ст. 37 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Дельта Банк" від 29.05.2015 року N 408 створено Комісію з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ "Дельта Банк" (далі - Комісія).

За результатами роботи Комісії останньою складено протокол від 15.09.2015 року з додатком, яким встановлено, що у зв'язку із укладенням між банком та фізичними особами після 16.01.2015 року договорів банківського вкладу, за якими здійснювалось зарахування коштів на вкладні рахунки від фізичних осіб, які є кредиторами банку, та які не могли розраховувати на відшкодування коштів за рахунок Фонду з огляду на перевищення залишків на рахунках граничної суми відшкодування, мало наслідком надання банком кредиторам - фізичним особам переваги перед іншими кредиторами. При цьому, така перевага полягала у можливості отримати відшкодування коштів за рахунок Фонду через третіх осіб. Більш того, переважна більшість укладених договорів банківського вкладу (депозиту) містить умову, що зарахування вкладу на рахунок здійснюється з власного поточного вкладного (депозитного) рахунку вкладника, відкритого в банку, або готівкою через касу банку. Однак, фактично кошти вносились третіми особами, що є порушенням умов договору та Правил банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк".

На підставі наведеного, Комісією було запропоновано уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Дельта Банк" видати відповідний наказ щодо виявлення договорів банківського вкладу (депозиту), за якими кошти на вкладні рахунки були перераховані іншими фізичними особами, та які є нікчемними згідно пункту 7 частини 3 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) та щодо застосування наслідків такої нікчемності.

Наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" від 16.09.2015 р. N 813, з урахуванням змін, внесених наказом від 22.09.2015 р. N 836 застосовано до договору N 017-20663-190215 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая" у гривнях від 19.02.2015 року наслідки нікчемності, з підстав, визначених пунктом 7 частини 3 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), та перелік яких наведено в Додатка N 1 до цього Наказу, а саме: у строк до 29.09.2015 року направлено фізичним особам повідомлення про нікчемність правочинів згідно ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

Як встановлено, договором N 017-20663-190215 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая" у гривнях від 19.02.2015 року, укладеного між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3, не передбачено перерахування коштів на поточний рахунок, відкритий на ім'я позивача, з поточного рахунку іншої фізичної особи, а навпаки пунктом 1.8 договору передбачено, що зарахування вкладу на рахунок здійснюється з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку вкладника, відритого в банку, або готівкою через касу банку в день укладення сторонами цього договору.

Таким чином, позивач, всупереч вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), Правил банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ "Дельта Банк", а також умов самого договору, отримав кошти на свій вкладний (депозитний) рахунок шляхом переказу коштів з іншого вкладного (депозитного) рахунку, який йому не належить.

На думку колегії суддів, встановлені фактичні обставини цієї справи свідчать про те, що внаслідок допущених порушень банк уклав договір, на підставі якого відбувся платіж з метою надання окремим кредиторам переваг, прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку, а саме можливість отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду.

Стосовно тверджень позивача про те, що відповідачі, виплативши відсотки за договором банківського вкладу N 017-20663-190215 від 19.02.2015 р., підтвердили дійсність даного правочину, суди попередніх інстанцій правильно виходили з того, що нікчемність договору виявлено вже після того, як відсотки було перераховано на поточний рахунок, та передано таку інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплати вкладникам у відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

Нарахування відсотків за договором за період, що передує моменту виявлення його нікчемності, не свідчить про дійсність даного договору.

Крім того, згідно з п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) (в редакції, чинній з 12.08.2015 року), нікчемними є, зокрема, правочини у разі здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.10.2014 р. N 692/БТ "Про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних" та наказу ПАТ "Дельта Банк" від 03.11.2014 р. N 2650 "Щодо стабілізації банку", банку заборонено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Однак, незважаючи на заборону, ПАТ "Дельта Банк" було укладено договір банківського вкладу (депозиту) з позивачем, що є порушенням постанови Правління Національного банку України від 30.10.2014 р. N 692/БТ "Про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних".

Враховуючи викладене, правочин у формі договору N 017-20663-190215 банківського вкладу (депозиту) "Найкращий від Миколая" у гривнях від 19 лютого 2015 року є нікчемним в силу закону, оскільки вчинений в період, коли банк ПАТ "Дельта Банк" був віднесений до категорії проблемних, а відтак, визнання цього правочину недійсним у судовому порядку не вимагається.

Колегія суддів погоджується із висновками судів попередніх інстанцій, що відповідач-1, визнавши нікчемним договір банківського вкладу (депозиту) N 017-20663-120215 від 19.02.2015 року, укладений між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_3 та не включивши позивача до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

З огляду на вказані обставини, суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відмову у позові.

Касаційну скаргу слід залишити без задоволення, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновків судів не спростовують.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що при розгляді справи судами допущено неправильне застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права, які передбачені ст. ст. 225 - 229 Кодексу адміністративного судочинства України як підстави для зміни, скасування судового рішення, залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 220, 222, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_3 залишити без задоволення, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23.12.2015 року і ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2016 року у цій справі залишити без змін.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Судді:

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали