НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 29 травня 2012 року N 755

Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Скіфія" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО", крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів вищевказаного ІСІ

У зв'язку з закінченням у ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та керуючись пунктом 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Зупинити внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Скіфія" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" на загальну суму 10000000 гривень, номінальною вартістю 1000 гривень, бездокументарної форми існування, зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтво N 493 від 31.10.2006 р., крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів вищевказаного ІСІ.

2. Заборонити ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (код ЄДРПОУ - 35917889) або ПАТ "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ - 30370711), з якими укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Скіфія" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО", та зберігачам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, випущені ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Скіфія") вносити зміни до системи депозитарного обліку, пов'язаних з проведенням облікових операцій на рахунках їх клієнтів та депонентів, крім операцій пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів вищевказаного ІСІ.

3. Зобов'язати відповідний депозитарій з дня отримання копії цього рішення довести до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Скіфія") у депозитарній системі України, та у триденний термін з моменту отримання ними копій цього рішення повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про взяття його до виконання.

4. ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" протягом двох місяців прийняти рішення про ліквідацію пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Скіфія" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" або передачу сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституційних інвесторів та протягом 1 робочого дня повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення.

5. ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО", в порядку, встановленому законодавством, здійснити заходи щодо ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Скіфія" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО", іншій компанії з управління активами інституційних інвесторів.

6. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити повідомлення в установленому порядку ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НОВЕ МІСТО" та відповідних учасників Національної депозитарної системи України про прийняте рішення.

7. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Є. Воропаєва.

9. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв


 

Протокол засідання Комісії
від 29 травня 2012 р. N 25

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали