Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про звернення Чорнобильського С. В., Мартиненка О. Ф., Відомого М. М., Олійника Д. В., зареєстровані в Центральній виборчій комісії 25 березня 2019 року за N 21-30-8641, 21-30-8643, 21-30-8645, 21-30-8646

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2019 року N 740

Київ

Про звернення Чорнобильського С. В., Мартиненка О. Ф., Відомого М. М., Олійника Д. В., зареєстровані в Центральній виборчій комісії 25 березня 2019 року за N 21-30-8641, 21-30-8643, 21-30-8645, 21-30-8646

До Центральної виборчої комісії 25 березня 2019 року надійшли звернення Чорнобильського Сергія Володимировича, Мартиненка Олександра Федоровича, Відомого Миколи Миколайовича, Олійника Дениса Володимировича щодо повернення коштів, внесених на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії як грошова застава для реєстрації Олійника Володимира Миколайовича кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши вказані звернення, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, до якої додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Пунктом 4 частини першої статті 51 Закону визначено, що до заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України додається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону.

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п'ятсот тисяч гривень (частина перша статті 49 Закону).

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року надійшла заява про самовисунення кандидатом на пост Президента України Олійника В. М. разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Натомість до заяви Олійника В. М. про самовисунення кандидатом на пост Президента України було додано чотири квитанції про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів у сумі 1005000 грн. від Відомого М. М., дві квитанції - на суму 598000 грн. від Мартиненка О. Ф., дві квитанції - на суму 598000 грн. від Олійника Д. В. та одну квитанцію - на суму 299000 грн. від Чорнобильського С. В., що суперечить вимогам частини першої статті 49 Закону.

Однак документа про внесення кандидатом на пост Президента України Олійником В. М. у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Комісії для реєстрації) грошової застави в розмірі два мільйони п'ятсот тисяч гривень до заяви про самовисунення додано не було.

Частиною третьою статті 49 Закону визначено, що в разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України внесена грошова застава у п'ятиденний строк з дня його прийняття перераховується суб'єкту її внесення (відповідно на рахунок партії або рахунок, зазначений кандидатом на пост Президента України).

Постановою Комісії від 7 лютого 2019 року N 273 (Постанова N 273) Олійнику В. М. було відмовлено в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Водночас оскільки Закон не передбачає можливості внесення грошової застави на користь кандидата на пост Президента України іншими суб'єктами, крім тих, що визначені в частині першій статті 49 Закону, та враховуючи, що кошти, які надійшли на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії від Відомого М. М., Мартиненка О. Ф., Олійника Д. В. і Чорнобильського С. В., було внесено не кандидатом на пост Президента України і не партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, в указаній постанові Комісії під час вирішення питання про реєстрацію Олійника В. М. кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Комісія зазначила, що вони не є грошовою заставою в розумінні Закону, а отже, в Комісії немає правових підстав для їх повернення відповідно до частини третьої статті 49 Закону.

При цьому заявники у своїх заявах, аргументуючи підстави повернення грошових коштів, указують на положення частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України, згідно з якою особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Разом з тим Комісія звертає увагу, що відповідно до статті 1 Цивільного кодексу України цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Верховна Рада України згідно з пунктом 7 частини першої статті 85, частиною п'ятою статті 103 Конституції України Постановою від 26 листопада 2018 року N 2631-VIII "Про призначення чергових виборів Президента України" (Постанова N 2631-VIII) призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила з 31 грудня 2018 року початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (постанова Комісії від 27 грудня 2018 року N 253 (Постанова N 253)).

Відповідно до квитанцій про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів у сумі 1005000 грн. від Відомого М. М., 598000 грн. від Мартиненка О. Ф., 598000 грн. від Олійника Д. В. та 299000 грн. від Чорнобильського С. В., доданих до документів, що надійшли до Комісії для реєстрації Олійника В. М. кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, зазначені кошти були сплачені 1 лютого 2019 року, тобто після початку виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, із зазначенням призначення платежу: "грошова застава кандидата на пост Президента України Олійника Володимира Миколайовича".

Таким чином, правовідносини, пов'язані з самовисуванням на пост Президента України Олійника В. М., розглядом Комісією питання реєстрації його кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, а отже, і сплатою Відомим М. М., Мартиненком О. Ф., Олійником Д. В. і Чорнобильським С. В. у зв'язку з цим коштів як грошової застави та їх поверненням, виникли у зв'язку з виборчим процесом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Жодних цивільних чи господарських правовідносин між Відомим М. М., Мартиненком О. Ф., Олійником Д. В., Чорнобильським С. В. і Комісією не виникало. Зазначені правовідносини виникли на підставі Закону та безпосередньо пов'язані з виборчим процесом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, а тому положення Цивільного кодексу України не можуть застосовуватися під час вирішення цього питання.

Комісія в указаних правовідносинах є суб'єктом владних повноважень, який законами України уповноважений здійснювати організацію підготовки і проведення зазначених виборів, зокрема відкрити спеціальний рахунок для перерахування грошової застави, яка є обов'язковим платежем виборчого процесу.

Також слід зауважити, що відповідно до положень пунктів 1.23, 1.24 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. Отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі. Неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі. Помилковий переказ - рух певної суми коштів, унаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі. Неналежний переказ - рух певної суми коштів, унаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є платником, відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі.

Разом з тим надані до Комісії квитанції про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів від Відомого М. М., Мартиненка О. Ф., Олійника Д. В. і Чорнобильського С. В. містять підписи вказаних осіб, якими засвідчено, що "клієнт перевірив та підтверджує правильність зазначених реквізитів", а також печатки установи банку, в якій здійснено платежі.

Згідно з пунктом 33.2 статті 33 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", пунктом 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976), платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у документі на переказ, у тому числі за дані, зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу", суті операції, щодо якої здійснюється переказ.

Перераховані на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії кошти від Відомого М. М., Мартиненка О. Ф., Олійника Д. В. і Чорнобильського С. В. були зараховані на нього відповідно до зазначеного платниками призначення платежу "грошова застава кандидата на пост Президента України Олійника Володимира Миколайовича", а отже, не можуть вважатися помилковим або неналежним переказом чи переказом неналежному отримувачу та не тягнуть за собою наслідків, передбачених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Таким чином, правових підстав для повернення внесених Відомим М. М., Мартиненком О. Ф., Олійником Д. В. і Чорнобильським С. В. на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів у Комісії немає.

При цьому частиною другою статті 49 Закону встановлено, що грошова застава повертається суб'єкту її внесення (партії чи кандидату на пост Президента України) у разі, якщо відповідного кандидата визнано обраним Президентом України або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що Відомий М. М., Мартиненко О. Ф., Олійник Д. В. і Чорнобильський С. В. не належать до суб'єктів внесення грошової застави, визначених Законом (партія чи кандидат на пост Президента України), а тому кошти, які обліковуються на спеціальному рахунку Комісії, призначеному для внесення грошової застави на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, не можуть бути повернуті вказаним особам відповідно до частини другої статті 49 Закону.

Комісія зауважує, що згідно з частиною першою статті 11 Закону виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 Закону, виборчих процедур, передбачених Законом. Закон, зокрема в частині порядку висування і реєстрації кандидатів на пост Президента України, містить чіткі та безумовні положення, недотримання яких має наслідки, передбачені Законом.

За логікою Закону порушення суб'єктами виборчого процесу, до яких статтею 12 віднесено також виборця, невід'ємним правом якого є право бути обраним на пост Президента України, фінансової дисципліни тягне за собою наслідки, передбачені Законом, зокрема у вигляді безспірного списання коштів до Державного бюджету України.

Так, крім випадку, передбаченого частиною другою статті 49 Закону, відповідно до положень частин шостої - восьмої, десятої - дванадцятої статті 43 Закону до Державного бюджету України перераховуються також кошти:

- добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, від якого відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду (у разі неможливості їх повернення особі, яка здійснила відповідний платіж);

- у сумі, що перевищують розмір добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, встановлений частиною другою 43 Закону (в разі неможливості їх повернення особі, яка здійснила відповідний платіж);

- добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України від особи, яка відповідно до Закону та Закону України "Про політичні партії в Україні" не має права здійснювати такий внесок;

- виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим політичною партією (в разі неподання ним у встановлені Законом строки відповідної заяви);

- виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування;

- у сумі залишків виборчого фонду кандидата на пост Президента України в разі скасування рішення про його реєстрацію;

- добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що надійшов до виборчого фонду після дня виборів (дня повторного голосування) (у разі неможливості їх повернення особі, яка здійснила відповідний платіж).

Враховуючи викладене, відповідно до статті 49 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. У задоволенні звернень Чорнобильського Сергія Володимировича, Мартиненка Олександра Федоровича, Відомого Миколи Миколайовича, Олійника Дениса Володимировича, зареєстрованих у Центральній виборчій комісії 25 березня 2019 року за N 21-30-8641, 21-30-8643, 21-30-8645, 21-30-8646, відмовити.

2. Кошти, що надійшли на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії як грошова застава для реєстрації Олійника В. М. кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року в сумі 1005000 грн. від Відомого М. М., 598000 грн. від Мартиненка О. Ф., 598000 грн. від Олійника Д. В. та 299000 грн. від Чорнобильського С. В. перерахувати до Державного бюджету України.

3. Копію цією постанови надіслати Чорнобильському С. В., Мартиненку О. Ф., Відомому М. М. та Олійнику Д. В.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали