Додаткова копія: Про звернення Вищої ради правосуддя до з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 12 березня 2019 року N 733/0/15-19

Про звернення Вищої ради правосуддя до з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Вища рада правосуддя діє в Україні відповідно до статті 131 Конституції України.

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, Законом України "Про Вищу раду правосуддя" (далі - Закон) та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII).

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя визначається законом.

Обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про Вищу раду правосуддя", на основі принципів верховенства права, професійності, публічності, політичної нейтральності (частина перша статті 7 Закону).

15 січня 2019 року Вища рада правосуддя на виконання вимог частини сьомої статті 13 Закону ухвалила рішення N 89/0/15-19, яким визначила час і місце проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради правосуддя - 28 лютого 2019 року о 10 годині у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 7 лютого 2019 року N 382/0/15-19 (Рішення N 382/0/15-19) створено організаційний комітет для вирішення організаційно-технічних питань щодо підготовки з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

28 лютого 2019 року з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради правосуддя розпочав свою роботу і оголосив перерву до 14 березня 2019 року.

Листом від 6 березня 2019 року N 056/143 до Вищої ради правосуддя звернувся головуючий на з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ із проханням надати перелік вищих навчальних закладів та наукових установ, представники яких можуть брати участь у з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради правосуддя, і зазначити, чи входять до цього переліку заклади вищої освіти системи МВС України.

З огляду на зазначене виникла необхідність звернутися до з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 13, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя вирішила:

ухвалити звернення Вищої ради правосуддя до з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, що додається.

 

Голова Вищої ради правосуддя

І. М. Бенедисюк

 

УХВАЛЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
12 березня 2019 року N 733/0/15-19

Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначено статтею 13 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Відповідно до цієї статті до участі у з'їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання членів Вищої ради правосуддя допускаються представники:

1) вищих навчальних закладів (університетів, академій чи інститутів, крім вищих військових навчальних закладів), які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на день проведення з'їзду здійснюють підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" протягом щонайменше десяти років та мають ліцензований обсяг на підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти "магістр" за спеціальністю "Право", "Міжнародне право" щонайменше сімдесят п'ять осіб;

2) науково-дослідних установ, які на день проведення з'їзду перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, пройшли державну атестацію та здійснюють наукову діяльність у сфері права як основну щонайменше десять років.

Закон України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), який набрав чинності 6 вересня 2014 року, встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом.

Частина перша статті 1 цього Закону (Закон N 1556-VII) визначає, в якому значенні вживаються терміни як "вищий навчальний заклад", так і "вищий військовий навчальний заклад".

При цьому пункт 6 частини першої вказаної статті (Закон N 1556-VII), який містить визначення вищого військового навчального закладу, змінено відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції" (Закон N 766-VIII), який набрав чинності 9 грудня 2015 року.

Наразі законодавством встановлено, що вищий військовий навчальний заклад (заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання) - це заклад вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад'юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

У свою чергу, положення статті 13 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", який набрав чинності 5 січня 2017 року, враховують норми Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) із подальшими змінами.

Обрання членів Вищої ради правосуддя з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ має відбуватися з неухильним дотриманням вимог статті 13 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали