ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2012 року N 30

Про Звіт голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про виконання своїх повноважень з квітня 2010 по травень 2012 років

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", абзацу 9 пункту 4.6 розділу IV Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правління Фонду постановляє:

Затвердити Звіт голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про виконання своїх повноважень з квітня 2010 по травень 2012 років.

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

Додаток N 1
до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
17.05.2012 N 30


ЗВІТ
голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за період з квітня 2010 по травень 2012 року

Правління Фонду здійснює свої повноваження відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, Статуту Фонду та Регламенту.

Керуючись положеннями регламентованих документів, голова правління Фонду та його заступники обираються строком на два роки почергово від кожної представницької сторони, процедура по черговості обрання визначається Регламентом правління Фонду та постановою правління Фонду від 12.12.2007 N 71.

15.04.2010 відбулась ротація голови правління Фонду, сторона роботодавців склала повноваження і на два наступні роки їх прийняла державна сторона. Головою правління був обраний Іванкевич Віктор Вікторович, який очолював правління із 15.04.2010 по 07.10.2010.

На позачерговому засіданні правління Фонду 07.10.2010 була прийнята постанова "Про зміни у складі членів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності", якою у тому числі був виведений зі складу правління Фонду Іванкевич В. В., але оскільки питання "Про обрання голови правління Фонду" було зняте з розгляду, відповідно до Регламенту правління Фонду з 07.10.2010 по 18.01.2011 правління Фонду очолювали заступники голови правління Фонду.

На позачерговому засіданні правління Фонду 18.01.2011 головою правління Фонду був обраний Рішняк Іван Миколайович, який очолював правління по 03.02.2012.

На позачерговому засіданні правління Фонду 03.02.2012 головою правління Фонду був обраний Коломієць В'ячеслав Миколайович.

Робота правління здійснювалась відповідно до планів розгляду питань, які затверджувались відповідними постановами на засіданнях правління Фонду.

У 2010 році відбулось 2 засідання правління Фонду, зокрема 15.04.2010 - чергове засідання, 07.10.2010 - позачергове. Протягом цього періоду було прийнято 31 постанову правління, у тому числі 13 - шляхом опитування.

Із прийнятих постанов 11 були зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

За 2010 рік головою правління підписано 94 розпорядження щодо нагородження працівників відділень Фонду та його робочих органів Почесними грамотами Фонду та Подяками голови правління Фонду.

Правлінням Фонду протягом 2010 року було надано Виконавчій дирекції Фонду 7 протокольних рішень, які були вчасно виконані.

У 2011 році відбулось 5 засідань правління Фонду, у тому числі засідання правління в Міністерстві соціальної політики України. Прийнято 73 постанови, в тому числі 4 - шляхом опитування.

Із прийнятих постанов 12 підлягало державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, з них 9 зареєстровані, 3 не пройшли державну реєстрацію, підготовлені та затверджені постанови про їх скасування.

За 2011 рік головою правління підписано 174 розпорядження щодо нагородження працівників відділень Фонду та його робочих органів Почесними грамотами Фонду та Подяками голови правління Фонду.

За 2011 рік Виконавчій дирекції Фонду правлінням надано 12 протокольних доручень. З них залишились у стадії вирішення 4, відповідні проекти постанов правління виконавчою дирекцією підготовлені і можуть бути винесеними на розгляд правління.

Виконавчою дирекцією прийнято до виконання 21 рішення правління Фонду, з яких на сьогоднішній день не вирішеними залишаються 2, а саме:

- про Концепцію розвитку Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 - 2015 роки.

Проект Концепції обговорювався під час підготовки засідання правління у листопаді 2011 року та на семінарі-нараді "Шляхи запровадження концептуальних засад розвитку Фонду". Виконавчою дирекцією напрацьовується фінансово-економічне обґрунтування Концепції.

- про проведення конкурсного відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на вкладних (депозитних) рахунках.

У 2011 році засідання конкурсної комісії по відбору банків не проводились. На сьогодні Виконавчою дирекцією Фонду розроблений проект постанови правління Фонду "Про проведення конкурсного відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках".

З початку 2012 року відбулося 2 засідання правління Фонду, 03.02.2012 - позачергове засідання, 03.04.2012 - чергове. Протягом цього періоду було прийнято 28 постанов правління, у тому числі 1 - шляхом опитування.

Із прийнятих постанов 10 підлягало державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, з них 5 зареєстровані, а решта станом на 15.05.2012 знаходяться на державній реєстрації.

Важливою складовою у звітному періоді була робота постійних комісій правління Фонду, робота яких сприяла підвищенню якості проектів рішень, скороченню часу на їх розгляд.

Стратегічні цілі та завдання Фонду не можуть бути реалізовані без законодавчого урегулювання та вдосконалення нормативно-правової бази. У звітному періоді зусилля правління Фонду та виконавчої дирекції були спрямовані на підготовку пропозицій до проектів законів, нормативних актів Фонду та їх супроводу на державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України.

За цей період підготовлено та прийнято правлінням Фонду 132 постанови, з них 22 постанови зареєстровано у Міністерстві юстиції;

опрацьовано 10 міжнародних договорів, 3 Конвенції МОП, Європейський кодекс соціального забезпечення, Європейська соціальна хартія, Угода про соціальне забезпечення (соціальне страхування) трудящих-мігрантів та членів їх сімей, а також Протокол про внесення змін та доповнень до Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів та членів їх сімей держав - учасниць СНД та ін.);

опрацьовано 61 проект законів України (37 зареєстрованих та 24 без номеру реєстрації), 25 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 53 інших органів (Міністерства фінансів України, Національного банку України, Держказначейства та ін.);

Окрім цього, на виконання Доручення Президента України щодо реформування механізму функціонування фондів загальнообов'язкового соціального страхування з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду Фондом розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням". Проект Закону України підготовлено з метою підвищення ефективності системи соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, усунення дублювання функцій окремих фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, скасування напрямів витрачання страхових коштів Фонду, які не мають страхового характеру або не спрямовані на профілактику страхових випадків, стимулювання застрахованих осіб до праці, а також зменшення дефіциту бюджету Фонду. Законопроект направлено для розгляду в Міністерство соціальної політики України та до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Члени правління спільно з виконавчою дирекцією приймали активну участь у розробці основних положень проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування)" реєстр. N 7365.

З метою удосконалення системи контролю за станом експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров'я, обґрунтованістю видачі та продовженням листків непрацездатності, якістю лікувально-діагностичного процесу та відбором хворих на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів Фондом розроблено проект Закону України "Про внесення змін до статті 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення" (щодо контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності). Завданням проекту є поліпшення умов надання медичної допомоги застрахованим особам, контролю за її якістю та зменшення необґрунтованих виплат з бюджету Фонду.

Позитивні зміни у нормативно-правовому забезпеченні стали підґрунтям реалізації основних напрямів діяльності Фонду.

Протягом 2010 - 2011 років значна увага правління Фонду приділялася забезпеченню фінансової стабільності Фонду з метою забезпечення реалізації в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи основних завдань та функцій, покладених на Фонд чинним законодавством.

Фондом забезпечено своєчасне фінансування страхувальників для виплати ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а також погашення заборгованості Фонду перед страхувальниками, що мала місце станом на 01.01.2011 року.

За даними фінансового звіту за 2011 рік до бюджету Фонду надійшло 8560 млн. грн. (без урахування результату виконання бюджету за 2010 рік), що на 7,4 відсотки більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у 2011 році становили 8267,3 млн. гривень, або 115,7 % до відповідного періоду минулого року. При цьому загальний фонд оплати праці, з якого утримувалися страхові внески до Фонду, у 2011 році становив 353,9 млрд. гривень, або 115,1 % до показника 2010 року.

Витратна частина бюджету Фонду за 2011 рік склала 7559,2 млн. грн., у тому числі видатки на виплату всіх видів допомоги - 6124,7 млн. гривень. З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на виплату всіх видів допомоги виконані на 89,2 відсотка. Питома вага витрат на виплату всіх видів допомоги у загальній сумі витрат Фонду складає 81 відсоток.

Протягом 2011 року заборгованість Фонду перед страхувальниками із 751,4 млн. гривень (станом на 01.01.2011) вдалося зменшити до 12,2 млн. гривень (станом на 01.01.2012), тобто на 739,2 млн. гривень. За оперативними даними станом на 01.04.2012 року зазначена заборгованість зменшилася до 10,4 млн. гривень.

Підсумки виконання бюджету Фонду за 2011 рік свідчать про позитивні результати заходів, що вживалися Фондом з метою погашення дефіциту бюджету Фонду, посилення контролю за ефективним та раціональним використанням коштів Фонду. Вперше за останні три роки вдалося досягти бездефіцитності бюджету Фонду. Цьому сприяла і системна ефективна робота контрольно-ревізійних підрозділів виконавчої дирекції та обласних відділень Фонду.

Здійснення контрольно-ревізійної роботи забезпечують понад 500 працівників контрольно-ревізійних підрозділів, а також майже 3,0 тис. працівників робочих органів відділень Фонду.

Особлива увага приділяється перевіркам правильного використання коштів Фонду великими страхувальниками з чисельністю 250 і більше працюючих - застрахованих осіб, які протягом року перевіряються в обов'язковому порядку (за виключенням тих, які не допускали порушень, що підтверджено попередніми перевірками). Також у повному обсязі забезпечується контроль цільового використання коштів Фонду, направлених на часткове фінансування ДЮСШ, дитячих оздоровчих закладів та санаторіїв-профілакторіїв. На перший план у 2011 році в роботі органів Фонду виходить контроль заявок на фінансування страхувальників, що дозволяє попереджати неправомірні витрати.

За результатами перевірок понад 206 тис. страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду у 2010 році поповнено бюджет Фонду на загальну суму 62,7 млн. грн., що на 9,5 млн. грн., або на 18 % більше, ніж у 2009 році. У 2011 році за результатами понад 176 тис. перевірок донараховано до бюджету Фонду 65,9 млн. грн., що на 3,2 млн. грн., або на 5 % більше, ніж у 2010 році.

Завдяки проведеним контрольним заходам додаткові кошти можуть спрямовуватися Фондом для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Із запровадженням Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" внесені зміни до нормативної бази Фонду, змінено порядок фінансування страхувальників і відповідно підходи і порядок здійснення контрольних заходів органами Фонду. Правлінням Фонду розглядалися та прийняті з цього напрямку роботи відповідні регламентуючі документи:

- Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 29 (Постанова N 29);

- Порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 30 (Постанова N 30);

- Порядок здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду від 16.06.2011 N 32.

Правлінням Фонду розглядалися результати перевірок діяльності Фонду Міністерством соціальної політики та Державної фінансової інспекції, а також заходи, які вживалися виконавчою дирекцією Фонду щодо усунення виявлених порушень.

8 липня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який набув чинності з 1 січня 2011 року.

Протягом II половини 2010 року та 2011 року було проведено значну роботу по підготовці нормативно-правових актів, необхідних для його запровадження, по приведенню у відповідність до цього Закону чинних документів Фонду.

Під час напрацювання нормативно-правових актів, в першу чергу, бралася до уваги необхідність врегулювання питань щодо забезпечення інтересів застрахованих осіб в нових умовах та недопущення порушення їхніх прав.

З 1 січня 2011 року, після внесення змін до законодавства, фінансування Фондом страхувальників для надання ними матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється на підставі заяв-розрахунків, які подаються страхувальниками до робочих органів Фонду.

Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяв-розрахунків, які містять інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

З набуттям чинності Закону N 2464 Фондом без затримки здійснюється своєчасне та повне фінансування страхувальників-роботодавців для надання застрахованим особам матеріального забезпечення шляхом перерахування коштів Фонду на окремі рахунки, відкриті страхувальниками.

З метою обізнаності страхувальників та застрахованих осіб із змінами порядку сплати страхових внесків до Фонду та отримання матеріального забезпечення і соціальних послуг за рахунок коштів Фонду було проведено значну роз'яснювальну роботу, зокрема через засоби масової інформації (газети, журнали, телебачення тощо), веб-портал Фонду, шляхом проведення нарад, семінарів, безпосередньої роботи зі страхувальниками та застрахованими особами під час їхніх звернень до органів Фонду.

Упродовж останніх років Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності стабільно забезпечує всі виплати допомоги по соціальному страхуванню, передбачені діючим законодавством. Насамперед це виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю і пологами, а також часткова оплата санаторно-курортного лікування та інших форм профілактичного оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей.

Щорічно витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності складають приблизно 72 - 74 % від витрат на всі види допомоги та 55 - 65 % від усіх витрат Фонду.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності і Фонд як страховик має право здійснювати перевірку його обґрунтованості видачі та продовження.

З метою реалізації цього права у Фонді працюють 110 головних спеціалістів - лікарів за фахом, які здійснюють перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності безпосередньо в закладах охорони здоров'я. Основною метою цієї роботи є недопущення зловживань у закладах охорони здоров'я при видачі листків непрацездатності застрахованим особам та запобігання необґрунтованих витрат коштів Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно із даними звіту про роботу виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності протягом 2008 - 2011 років неухильно зростала кількість планових та оперативних перевірок закладів охорони здоров'я (2008 р. - 4938; 2009 р. - 5279; 2010 р. - 5570; 2011 р. - 7499) під час яких було перевірено у 2008 р. - 279403, у 2009 р. - 298810, у 2010 р. - 348167, у 2011 р. - 435699 листків непрацездатності (всього на рік в Україні видається близько 8 млн. листків непрацездатності).

Також протягом 2008 - 2011 років встановлено, що від 4 до 7 відсотків листків непрацездатності видавалися з порушенням порядку їх видачі та оформлення; від 1,5 до 1,8 відсотків листків непрацездатності було видано та продовжено необґрунтовано.

Зростає сума безпосередньо відшкодованих коштів по необґрунтовано виданих (продовжених) листках непрацездатності та необґрунтовано виданих путівках в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів. У 2008 році Фонду відшкодовано майже 460 тис. гривень, у 2009 році - вже майже 546 тис. гривень, у 2010 році - майже 928 тис. гривень, у 2011 році - понад 1,33 млн. гривень.

Позитивна динаміка зазначених показників є в першу чергу результатом роботи як Виконавчої дирекції Фонду, так і виконавчих дирекцій відділень Фонду, які сьогодні змінюють підходи щодо проведення перевірок та використовують нові методики.

Стабільне зменшення кількості оплачених днів по тимчасовій непрацездатності спостерігалося як у 2008 - 2009 роках, так і у 2010 - 2011 роках. Збільшення кількості оплачених днів по тимчасовій непрацездатності у 2010 році (на 0,69 %) порівняно з 2009 роком, яке було спричинене складною епідемічною ситуацією в країні (грудень 2009 р. - I квартал 2010 р.), пов'язаною з епідемією грипу та гострих респіраторних захворювань - є не показовим.

Згідно із звітними даними загальна кількість оплачених днів по тимчасовій непрацездатності у 2011 році в цілому по Україні становила 37705,4 тис. днів, що на 8295,4 тис. днів або на 18,03 % менше ніж у минулому році.

Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у 2011 році порівняно з минулим роком в цілому по Україні зменшилися на 198608 тис. грн. або на 4,38 %.

З метою недопущення зловживань у закладах охорони здоров'я при видачі листків непрацездатності, запобігання необґрунтованих витрат коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності Виконавча дирекція Фонду спільно з Міністерством охорони здоров'я України здійснює заходи щодо запровадження захищеної корпоративної комп'ютерної мережі для ведення листків непрацездатності (пацієнтів) в усіх закладах охорони здоров'я України.

На сьогодні запроваджено Пілотний проект Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності як складової Електронного реєстру пацієнтів в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях.

Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності забезпечує підвищення ефективності та контролю використання коштів Фонду на оплату тимчасової втрати працездатності застрахованих осіб, істотно розвиває і зміцнює інформаційно-технічний потенціал як закладів охорони здоров'я, так і Фонду, сприяє оперативності, надійності, достовірності інформації.

Голова правління Фонду протягом звітного періоду брав участь у заходах, які проводила Виконавча дирекція Фонду:

- у Розширеній нараді представників сторін соціального діалогу щодо контролю за станом експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров'я України, запобігання порушень законодавства при видачі (продовженні) листків непрацездатності застрахованим особам та запровадження Єдиного реєстру виданих листків непрацездатності, яку проведено за участю народних депутатів України, представників Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських об'єднань профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, фондів соціального страхування, науковців, представників іноземних посольств, засобів масової інформації (14 квітня 2011 року в приміщенні Федерації професійних спілок України);

- семінарі-нараді "Шляхи запровадження концептуальних засад розвитку Фонду" (18 листопада 2011 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім").

З метою зняття соціальної напруги щодо здійснення своєчасного фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, проти яких порушено провадження у справі про банкрутство, правлінням Фонду 16.06.2011 року за N 36 (Постанова N 36) прийнята постанова "Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам, які працюють (перебувають у трудових відносинах) на підприємствах та у суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, проти яких порушено провадження у справі про банкрутство".

Правлінням Фонду 16.11.2011 року за N 55 прийнята постанова "Про встановлення розміру допомоги на поховання". Прийняття постанови пов'язане із збільшенням з 01.01.2012 року розміру допомоги на поховання застрахованої особи і членів її сім'ї до 2200 гривень і обумовлене тим, що розмір допомоги не змінювався з 2008 року та попередньо складав 1400 гривень.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правлінням Фонду 03.04.2012 року за N 16 прийнята постанова "Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників" (Порядок N 16). Затверджений порядок запроваджує механізм призначення, виплат і отримання матеріального забезпечення у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, що має найманих працівників за страховими випадками та відсутності правонаступника, які настали до їх ліквідації (реорганізації) у період роботи застрахованих осіб.

Іншим важливим напрямом діяльності Фонду є надання застрахованим особам та членам їх сімей соціальних послуг.

Відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду за поданням відділень Фонду щорічно розглядає та затверджує програми (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, та їх кошторис. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок коштів, передбачених статтею "Оздоровчі заходи" бюджету Фонду.

Програми включають санаторно-курортне лікування, в тому числі доліковування у відповідних відділеннях реабілітації на базі санаторіїв, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, в тому числі оздоровлення студентів, дітей у дитячих закладах оздоровлення, часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та позашкільне обслуговування дітей (придбання новорічних подарунків).

Метою Програм є: використання умов лікувально-профілактичних закладів для забезпечення населення області доступною, високоефективною санаторно-курортною допомогою з метою зміцнення та відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, профілактика захворюваності, покращення фізичного та морально-психологічного стану працюючих, підвищення репродуктивного здоров'я, запобігання передчасному старінню, проведення медико-соціальної реабілітації тяжко хворих, скорочення середньої тривалості кожного випадку хвороби, зниження рівня захворюваності та зменшення витрат по тимчасовій втраті працездатності із бюджету Фонду, покращення здоров'я дітей, охоплення їх організованими формами відпочинку та оздоровлення, що в цілому повинно позитивно вплинути на подовження тривалості та якості життя застрахованих осіб та членів їх сімей.

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням кількості осіб з хронічними захворюваннями, необхідністю проведення санаторно-курортного та відновлювального лікування для зміцнення здоров'я застрахованих осіб та попередження захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності; підвищення репродуктивного здоров'я, запобігання передчасного старіння.

За статистикою кожна друга дитина має відхилення у фізичному розвитку, відсутня тенденція до зниження рівня дитячої захворюваності. Поліпшення здоров'я дітей в майбутньому вплине на зниження рівня захворюваності серед дітей та приведе до зменшення витрат з бюджету на допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючих батьків.

Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щороку здійснюється закупівля послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування для забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками до санаторно-курортних закладів.

В 2010 році Фонд співпрацював із 127 санаторіями, у яких протягом року було закуплено 221296 путівок на загальну суму 1055886 тис. грн., з них на відновлювальне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів - 26380 путівок на суму 151738 тис. грн., в тому числі за направленнями хворих з клінік науково-дослідних інститутів 2332 путівки на суму 15820 тис. гривень.

Таким чином, у 2010 році за рахунок коштів Фонду проліковано 241545 застрахованих осіб і членів їх сімей.

У зв'язку з впливом фінансової кризи на діяльність Фонду, зменшенням розміру страхових внесків до Фонду з 1,5 до 1,4 відсотка, за підсумками 2010 року утворився значний дефіцит бюджету Фонду.

Зазначений стан справ не дозволяв Фонду забезпечувати фінансування придбання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне лікування в межах минулих років.

Асигнування на придбання путівок у 2011 році порівняно з 2010 були зменшені майже у 2,6 рази.

З прийняттям Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 N 2289-VI (далі - Закон N 2289) кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, віднесено до державних. Тому закупівля путівок для санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей у 2011 - 2012 роках здійснювалася Виконавчою дирекцією Фонду шляхом проведення відкритих торгів.

У 2011 році Виконавчою дирекцію Фонду були укладені договори з 85 санаторно-курортними закладами. Придбано 89965 путівок на загальну суму 474904,6 тис. грн., з них на відновлювальне лікування 8538 путівок на суму 52410,5 тис. грн., в тому числі 710 путівок за направленнями хворих з клінік науково-дослідних інститутів.

Таким чином, у 2011 році за рахунок коштів Фонду проліковано 97709 застрахованих осіб і членів їх сімей, з них в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів 9315 осіб.

Після прийняття бюджету Фонду на 2012 рік Виконавчою дирекцією Фонду були розпочаті відкриті торги по закупівлі послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їх сімей на 2012 рік.

Так як проведення даної процедури вимагає значного часу, на 1 квартал 2012 року були придбані путівки до реабілітаційних відділень оздоровниць без проведення конкурсних торгів, відповідно до частини 6 статті 40 Закону N 2289, в межах коштів, що не перевищують 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році.

За результатом проведення відкритих торгів було укладено договори з 80 санаторно-курортними закладами. Протягом року придбано 134338 путівок на загальну суму 744088 тис. грн., з них на відновлювальне лікування 8292 путівок на суму 58125,7 тис. грн., в тому числі за направленнями хворих з клінік науково-дослідних інститутів 2250 путівок на суму 16715 тис. гривень.

Таким чином, у 2012 році за рахунок коштів Фонду планується пролікувати 144911 застрахованих осіб та членів їх сімей, з них в реабілітаційних відділення санаторно-курортних закладів 11332 осіб.

На даний момент розглядається питання щодо збільшення асигнувань на придбання путівок для санаторно-курортного та відновлювального лікування на 2012 рік, з метою оздоровлення якомога більшої кількості застрахованих осіб та членів їх сімей на рівні 2010 року.

Фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду є одним з пріоритетних напрямів діяльності виконавчої дирекції Фонду.

Основною метою використання коштів Фонду на фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах є поліпшення їх здоров'я, що впливає на зниження рівня захворюваності серед дітей та призводить до зменшення витрат з бюджету Фонду на допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючих батьків.

При частковому фінансуванні кошти Фонду направляються на покриття витрат дитячих закладів оздоровлення в частині вартості набору продуктів харчування, лікування та культурного обслуговування дітей з урахуванням граничних норм витрат, які щорічно затверджуються правлінням Фонду.

У 2010 році постановою правління Фонду від 15.04.2010 N 9 затверджено - на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) - не більше 30 гривень на один людино-день, на лікування та культурне обслуговування дітей - не більше 3 гривень на один людино-день з розрахунку на оздоровчу зміну, у 2011 році постановою правління Фонду від 04.03.2011 N 17 (Постанова N 17) затверджено на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) - не більше 35 гривень на один людино-день, на лікування та культурне обслуговування дітей - не більше 3 гривень на один людино-день з розрахунку на оздоровчу зміну. Тобто часткове фінансування за рахунок коштів Фонду на один людино-день у 2011 році було збільшено на 15,2 % порівняно з 2010 роком.

В 2010 році на фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення відділеннями Фонду використано 165,3 млн. грн., що становило 94,4 % від запланованої суми. За рахунок цих коштів оздоровлено 213719 дітей застрахованих осіб, в тому числі по путівках, придбаних за повну вартість, 17128 дітей. При цьому майже 87 % дітей оздоровлювалося в заміських дитячих закладах оздоровлення, 10 % в дитячих закладах санаторного типу та майже 3 % у дитячих центрах. Доплата за рахунок коштів Фонду при частковому фінансуванні в 2010 році становила в середньому 630 грн. на одну путівку з середнім терміном оздоровчої зміни 19 днів, або 30 % від повної вартості путівки.

За даними фінансового звіту в 2011 році на оздоровлення дітей застрахованих осіб витрачено кошти Фонду в сумі 159,8 млн. грн., що становить 97,6 % від запланованої суми. За рахунок зазначених коштів оздоровлено 200943 дитини, в тому числі, по путівках, придбаних за повну вартість - 6360 дітей застрахованих осіб. При цьому 83 % дітей оздоровлювалося в заміських дитячих закладах оздоровлення, понад 11 % в дитячих закладах санаторного типу та майже 6 % у дитячих центрах.

Доплата за рахунок коштів Фонду при частковому фінансуванні в 2011 році склала в середньому 710 грн., або 31 % від загальної вартості путівки, при середній тривалості оздоровчої зміни 19 днів.

Основною причиною щорічного зменшення кількості оздоровлених дітей за рахунок коштів Фонду є висока вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення та неспроможність батьків здійснювати доплату до коштів Фонду у зв'язку із зменшенням реальних доходів внаслідок фінансово-економічної кризи, скорочення мережі дитячих оздоровчих закладів у регіонах.

Для своєчасної підготовки та організації оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення в 2012 році правлінням Фонду 3 квітня 2012 року прийнято постанови:

- N 7 "Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік" (Постанова N 7), якою затверджено граничні норми витрат на часткове фінансування з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування на одну дитину відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах") - не більше 37 гривень на один людино-день та на лікування та культурне обслуговування дітей - не більше 3 гривень на один людино-день.

- N 15 "Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду" (Постанова N 15), якою з метою недопущення зменшення кількості оздоровлених дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду порівняно з минулим роком дозволено, як виняток, у 2012 році правлінням відділень Фонду приймати рішення щодо фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення з тривалістю оздоровчої зміни не менше 14 днів.

Такий захід вплине на зменшення в 2012 році вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та знизить фінансове навантаження на страхувальників, профспілкові організації та батьків, що здійснюють доплату до коштів Фонду при частковому фінансуванні дитячого оздоровлення, сприятиме збільшенню кількості оздоровлених дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

Зазначені постанови правління Фонду пройшли державну реєстрацію та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року.

Кошторисами програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за статтею "Оздоровчі заходи" на фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у 2012 році передбачено 180758 тис. грн., що на 13,1 % більше у порівнянні з фактичним виконанням за 2011 рік. За рахунок зазначених коштів планується оздоровити понад 201 тисячу дітей застрахованих осіб, в тому числі, за повну вартість 9,5 тисяч дітей.

Практика утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності дісталась Фонду за часів Радянського Союзу у "спадщину" від Української ради профспілок.

Обсяг коштів Фонду, направлених на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щорічно зростає, а чисельність вихованців цих шкіл зменшується. За останні 5 років обсяг фінансування за рахунок коштів Фонду збільшився на 60 %, а чисельність вихованців цих шкіл зменшилася на 33 %. У поточному році у бюджеті Фонду затверджено 169,245 млн. грн. на часткове фінансування 600 ДЮСШ, що становить лише 36,2 % від загальної кількості існуючих в Україні ДЮСШ (всього налічується 1658 ДЮСШ). Частка витрат Фонду на часткове фінансування ДЮСШ становить 16,4 % від загальної суми асигнувань за статтею "Оздоровчі заходи".

Проте витрати на часткове фінансування ДЮСШ по своїй суті не пов'язані із настанням страхового випадку та не мають страхового характеру. А відтак, їх доцільніше було б направити на фінансування основних функцій Фонду, наприклад, допомоги по тимчасовій непрацездатності, санаторно-курортне та відновлювальне лікування.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" згідно зі статтею 21 передбачено часткове фінансування ДЮСШ. Водночас статтею 48 цього ж Закону обумовлено, що за рахунок коштів Фонду здійснюється утримання ДЮСШ.

Таке неоднозначне тлумачення норм основного базового Закону Фонду зумовило перекладання обов'язків держави по утриманню ДЮСШ на Фонд.

Механізм планування та використання коштів Фонду на часткове фінансування ДЮСШ не враховує інші джерела фінансування для утримання цих шкіл, що, як наслідок, нівелює визначене Законом поняття часткового фінансування ДЮСШ. При цьому Фонд не є власником (засновником) будь-яких ДЮСШ і не може нести прямої відповідальності за їх фінансовий стан, а його кошти є лише додатковим джерелом фінансування шкіл.

Наразі центральними радами залишається неврегульованим питання фінансування діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів власників (засновників), коштів місцевих бюджетів.

Фондом неодноразово пропонувалося змінити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами по видатках на фізичну культуру і спорт, розглянувши можливість фінансування ДЮСШ за рахунок коштів державного бюджету.

Водночас, Фонд не ставить за мету - відмовитись від обов'язків по фінансуванню ДЮСШ.

Проте на сьогодні залишається невирішеним питання щодо стабільності в питаннях фінансування ДЮСШ. До того ж у проекті Закону України "Про загальнодержавну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки" знову заплановано в продовж наступних 5-ти років за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечувати діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Як було раніш зазначено, зростає сума часткового фінансування в порівнянні з 2010 роком. Відтак, на 2010 рік планова сума асигнувань на часткове фінансування ДЮСШ склала 155790 тис. грн. Фактично в 2010 році частково профінансовано 612 ДЮСШ, в яких займалось близько 178306 вихованців, на загальну суму 154971 тис. грн. Виконання бюджету склало 99,5 %.

На 2011 рік планова сума асигнувань на часткове фінансування ДЮСШ склала 155986 тис. грн. Фактично в 2011 році частково профінансовано 599 ДЮСШ, в яких займалось близько 163681 вихованців, за загальну суму 153819,6 тис. грн. Виконання бюджету склало 98,6 %.

На 2012 рік планова суми асигнувань на часткове фінансування 608 ДЮСШ, в яких займається близько 182196 вихованців, складає 169245 тис. грн.

На протязі 2010 - 2012 рр. відбулися засідання робочих груп щодо вдосконалення та внесення змін до нормативно-правових актів, по удосконаленню взаємовідносин Фонду з фізкультурно-спортивними товариствами, на яких розглядаються проблемні питання фінансування ДЮСШ.

У зв'язку з необхідністю врегулювання механізму фінансування ДЮСШ за рахунок коштів Фонду, підготовлено проект постанови правління Фонду "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності". Введення цього Порядку надасть можливість лише за рахунок скорочення витрат на оздоровлення вихованців ДЮСШ у спортивно-оздоровчих закладах України отримати економію біля 64 тис. гривень.

Організаційно-правові засади діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, як юридичних осіб, передбачають отримання ними фінансування безпосередньо на поточні рахунки, а не через посередників - фізкультурно-спортивні товариства, які є громадськими організаціями. Фінансування через фізкультурно-спортивні товариства збільшує період проходження коштів Фонду до дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що спричиняє утворення тимчасово вільних залишків коштів, та ускладнює процес підписання договорів на часткове фінансування шкіл, погодження кошторисів та внесення змін до них. Це стало основною причиною затримки фінансування виконавчою дирекцією Фонду дитячо-юнацьких спортивних шкіл у минулому 2011 році. Новий Порядок урегульовує і ці питання.

Централізований порядок придбання новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду сприяє залученню до процедури закупівлі лише вітчизняних виробників кондитерських виробів та придбанню якісних новорічних подарунків.

У 2010 році за рахунок коштів Фонду для дітей застрахованих осіб придбано 4462549 новорічних подарунків за ціною 19,43 грн. на загальну суму 86707 тис. гривень.

З метою забезпечення в 2011 році дітей застрахованих осіб дитячими новорічними подарунками за рахунок коштів Фонду придбано 4184170 новорічних подарунків за ціною 21,10 грн. на загальну суму 88508 тис. гривень.

Для зміцнення матеріально-технічної бази Фонду, створення належних умов для роботи із страхувальниками, у звітному періоді виконавчою дирекцією Фонду була проведена робота по придбанню, добудові та введенню в експлуатацію нових об'єктів капітального будівництва, зокрема:

- у грудні 2011 року завершено будівництво та введена в експлуатацію адміністративна будівля для Білоцерківських міжрайонної та районної виконавчих дирекцій Київського обласного відділення Фонду. Загальна площа 3-го поверху чотириповерхової будівлі становить 493,5 кв. м;

- продовжуються будівництво адміністративного приміщення Виконавчої дирекції Кіровоградського обласного відділення Фонду загальною площею 1065,63 кв. м та Малинської міжрайонної виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду.

- придбані адміністративні приміщення для виконавчих дирекцій Донецького, Луганського, Херсонського, Чернігівського обласних відділень Фонду; Алчевської, Антрацитівської, Краснодонської, Стаханівської Ясинуватської міських виконавчих дирекцій; Каховської районної та Жовтневої міжрайонної виконавчих дирекцій.

- проведені роботи з капітального ремонту у:

- Городоцькій, Дунаєвецькій, Жовтневій, Козелецькій, Летичівській, Могилів-Подільській, Сарненській, Сватівській міжрайонних виконавчих дирекціях;

- Берегівській, Виноградівській, Кіровській, Києво-Святошинській районних виконавчих дирекціях;

- Стаханівській, Ясинуватській міських виконавчих дирекціях.

 

Додаток N 2
до звіту голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про виконання своїх повноважень з квітня 2010 року по травень 2012 року, затвердженого постановою правління Фонду
17.05.2012 N 30


Перелік постанов правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийнятих за період квітня 2010 року по травень 2012 року

N
п/п

Нормативно-правові акти правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Дата прийняття

Номер постанови

Державна реєстрація в Мін'юсті

Постанови правління Фонду з квітня 2010 рік

1.

Про зміни у складі членів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

15.04.2010

1

 

2.

Про роботу правління Фонду за період 2007 - 2009 роки

15.04.2010

2

 

3.

Про обрання голови правління Фонду

15.04.2010

3

 

4.

Про обрання заступників голови правління Фонду

15.04.2010

4

 

5.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

15.04.2010

5

 

6.

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2009 рік

15.04.2010

6

 

7.

Про внесення змін до методичних рекомендацій по складанню програми відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей

15.04.2010

7

 

8.

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 17

15.04.2010

8

Зареєстрована в Мін'юсті 26.05.2010 за N 344/17639

9.

Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2010 рік

15.04.2010

9

Зареєстрована в Мін'юсті 17.05.2010 за N 330/17625

10.

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12

15.04.2010

10

Зареєстрована в Мін'юсті 19.05.2010 за N 335/17630

11.

Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2010 рік

15.04.2010

11

 

12.

Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2010 рік

15.04.2010

12

 

13.

Про затвердження плану основних заходів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2010 рік

15.04.2010

13

 

14.

Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 N 23 "Про затвердження норм витрат на харчування, лікування, культобслуговування та проведення медичних консультацій спеціалістами в санаторіях-профілакторіях за рахунок коштів Фонду"

15.04.2010

14

Зареєстрована в Мін'юсті 17.05.2010 за N 331/17626

15.

Про організацію оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення в 2010 році за путівками, придбаними за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

26.05.2010

15

 

16.

Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

26.05.2010

16

Зареєстрована в Мін'юсті 22.06.2010 за N 419/17714

17.

Про роботу Виконавчої дирекції Фонду

07.10.2010

17

 

18.

Про зміни у складі мандатної комісії правління Фонду

07.10.2010

18

 

19.

Про зміни у складі членів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

07.10.2010

19

 

20.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

07.10.2010

20

 

21.

Про затвердження програм відділень Фонду відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2010 рік та граничного розміру витрат коштів Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2010 році (шляхом опитування).

15.11.2010

21

 

22.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

07.12.2010

22

 

23.

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок складання та виконання бюджету Фонду і Класифікації видатків бюджету Фонду

22.12.2010

23

 

24.

Про внесення змін та доповнень до Порядку бухгалтерського обліку необоротних активів у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. N 22

22.12.2010

24

 

25.

Про внесення змін та доповнень до Загальних положень ведення бухгалтерського обліку та звітності в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджених постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. N 20

22.12.2010

25

 

26.

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

22.12.2010

26

Зареєстрована в Мін'юсті 25.01.2011 за N 111/18849

27.

Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

22.12.2010

27

Зареєстрована в Мін'юсті 25.01.2011 за N 112/18850

28.

Про внесення змін до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

22.12.2010

28

Зареєстрована в Мін'юсті 17.01.2011 за N 56/18794

29.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження (Постанова N 29)

22.12.2010

29

Зареєстрована в Мін'юсті 25.03.2011 за N 393/19131

30.

Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів (Постанова N 30)

22.12.2010

30

Зареєстрована в Мін'юсті 25.03.2011 за N 394/19132

31.

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

22.12.2010

31

Зареєстрована в Мін'юсті 25.01.2011 за N 113/18851

Постанови правління Фонду за 2011 рік

32.

Про інформацію мандатної комісії щодо зміни у складі осіб правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

18.01.2011

1

 

33.

Про обрання голови правління Фонду

18.01.2011

2

 

34.

Про взяття до відома постанов правління

18.01.2011

3

 

35.

Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Постанова N 4)

18.01.2011

4

Зареєстровано в Мін'юсті 24.03.2011 за N 392/19130

36.

Про інформацію щодо постанов правління

04.03.2011

5

 

37.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

04.03.2011

6

 

38.

Про звільнення Санченка С. П. з посади директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

7

 

39.

Про переведення першого заступника директора Виконавчої дирекції Фонду на посаду директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

8

 

40.

Про звільнення Буринського С. В. з посади заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

9

 

41.

Про звільнення Антоненка Т. В. з посади заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

10

 

42.

Про призначення на посаду заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

11

 

43.

Про призначення на посаду заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

04.03.2011

12

 

44.

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2010 рік

04.03.2011

13

 

45.

Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік (Постанова N 14)

04.03.2011

14

 

46.

Про внесення змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Порядку його застосування, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. N 125

04.03.2011

15

 

47.

Про внесення змін до статті бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" та кошторисів програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей на 2010 рік

04.03.2011

16

 

48.

Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2011 рік (Постанова N 17)

04.03.2011

17

Зареєстровано в Мін'юсті 05.04.2011 за N 450/19188

49.

Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2011 рік

04.03.2011

18

 

50.

Про оптимізацію структури Виконавчої дирекції Фонду та робочих органів Фонду

04.03.2011

19

 

51.

Про Концепцію розвитку Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 - 2015 роки

04.03.2011

20

 

52.

Про затвердження плану розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік (Постанова N 21)

04.03.2011

21

 

53.

Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду (Постанова N 22)

04.03.2011

22

Зареєстровано в Мін'юсті 05.04.2011 за N 451/19189

54.

Про затвердження Порядку подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Порядок N 23)

27.04.2011

23

Зареєстровано в Мін'юсті 02.08.2011 за N 940/19678

55.

Про затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2011 рік

01.06.2011

24

 

56.

Про зміни у складі членів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

16.06.2011

25

 

57.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

16.06.2011

26

 

58.

Про взяття до відома постанов правління Фонду

16.06.2011

27

 

59.

Про очікувані параметри бюджетної програми Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (розмір страхових внесків) на 2012 рік

16.06.2011

28

 

60.

Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду

16.06.2011

29

 

61.

Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Порядок N 30)

16.06.2011

30

Зареєстровано в Мін'юсті 19.09.2011 за N 1098/19836

62.

Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Порядок N 31)

16.06.2011

31

Зареєстровано в Мін'юсті 15.09.2011 за N 1091/19829

63.

Про затвердження Порядку здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

16.06.2011

32

 

64.

Про результати комплексної перевірки та затвердження заходів щодо усунення порушень і недоліків

16.06.2011

33

 

65.

Про визнання деяких постанов правління Фонду такими, що втратили чинність (Постанова N 34)

16.06.2011

34

 

66.

Про порядок обслуговування коштів Фонду (Постанова N 35)

16.06.2011

35

 

67.

Про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальників-роботодавців (Постанова N 36)

16.06.2011

36

 

68.

Про виконання бюджету Фонду за I квартал 2011 року (Постанова N 37)

16.06.2011

37

 

69.

Про хід запровадження єдиного соціального внеску

16.06.2011

38

 

70.

Про звільнення Леонова О. І. з посади заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

16.06.2011

39

 

71.

Про стан функціонування санаторію-профілакторію "Перемога"

16.06.2011

40

 

72.

Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Постанова N 41)

16.06.2011

41

 

73.

Про закупівлю послуг із санаторно-курортного та відновлювального лікування на 2011 рік

16.06.2011

42

 

74.

Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

16.06.2011

43

Скасована постановою від 03.04.2012 N 13

75.

Про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік

16.06.2011

44

 

76.

Про відбір банку для обслуговування коштів Фонду

14.09.2011

45

 

77.

Про взяття до відома постанов правління Фонду

16.11.2011

46

 

78.

Про звільнення Бєльчика С. В. з посади заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

16.11.2011

47

 

79.

Про призначення на посаду заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

16.11.2011

48

 

80.

Про призначення на посаду заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

16.11.2011

49

 

81.

Про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2011 року

16.11.2011

50

 

82.

Про підсумки фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду влітку 2011 року

16.11.2011

51

 

83.

Про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік

16.11.2011

52

 

84.

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12 (Постанова N 53)

16.11.2011

53

Скасована постановою від 03.04.2012 N 14

85.

Про внесення змін до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими похованням

16.11.2011

54

Зареєстровано в Мін'юсті 31.01.2012 за N 155/20468

86.

Про встановлення розміру допомоги на поховання

16.11.2011

55

Зареєстровано в Мін'юсті 15.12.2011 за N 1453/20191

87.

Про встановлення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правлінням Фонду від 18.01.2011 N 4

16.11.2011

56

Зареєстровано в Мін'юсті 01.02.2012 за N 161/20474

88.

Про внесення змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Порядку його застосування, затверджених постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. N 125

16.11.2011

57

 

89.

Про внесення змін та доповнень до Загальних положень ведення бухгалтерського обліку та звітності в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. N 20

16.11.2011

58

 

90.

Про внесення змін та доповнень до Порядку бухгалтерського обліку необоротних активів у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. N 22

16.11.2011

59

 

91.

Про проведення конкурсного відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на вкладних (депозитних) рахунках

16.11.2011

60

 

92.

Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Наказ N 61)

16.11.2011

61

Скасована постановою від 03.04.2012 N 12

93.

Про визнання деяких постанов правління Фонду такими, що втратили чинність

16.11.2011

62

 

94.

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 24.12.2001 N 54

16.11.2011

63

 

95.

Про встановлення граничного розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2012 рік (Постанова N 64)

16.11.2011

64

 

96.

Про встановлення граничного розміру витрат з бюджету Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2011 році (Постанова N 65)

16.11.2011

65

 

97.

Про внесення змін та доповнень до постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.03.2002 N 12 "Про затвердження Положення про Веб-сайт Фонду"

16.11.2011

66

 

98.

Про стан виконання Плану заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених перевіркою Міністерства праці та соціальної політики за період з 01.01.2008 по 01.10.2010

16.11.2011

67

 

99.

Про внесення змін до постанови правління Фонду "Про затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2011 рік" від 01.06.2011 N 24 (Постанова N 68)

16.11.2011

68

 

100.

Про виконання вимог Головного контрольно-ревізійного управління України

16.11.2011

69

 

101.

Про взяття до відома рішення господарського суду м. Києва

16.11.2011

70

 

102.

Про внесення змін до статті бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" та кошторисів програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2011 рік

14.12.2011

71

 

103.

Про взяття до відома постанови правління Фонду

22.12.2011

72

 

104.

Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік (Постанова N 73)

22.12.2011

73

 

Постанови правління Фонду за 2012 рік

105.

Про зміни у складі членів правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

03.02.2012

1

 

106.

Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду

03.02.2012

2

 

107.

Про звільнення Ушакова Е. Д. з посади директора виконавчої дирекції Фонду

03.02.2012

3

 

108.

Про затвердження Бондара О. В. на посаді директора виконавчої дирекції Фонду

03.02.2012

4

 

109.

Про обрання голови правління Фонду

03.02.2012

5

 

110.

Про звільнення Яхимовича Р. П. з посади заступника директора Виконавчої дирекції Фонду

13.02.2012

6

 

111.

Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік (Постанова N 7)

03.04.2012

Зареєстровано в Мін'юсті 23.04.2012 за N 600/20913

112.

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Постанова N 8)

03.04.2012

8

Знаходиться на реєстрації в Мін'юсті

113.

Про затвердження Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення

03.04.2012

9

Знаходиться на реєстрації в Мін'юсті

114.

Про затвердження форми для подання запиту на отримання публічної інформації та Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання (Порядок N 10)

03.04.2012

10

Зареєстровано в Мін'юсті 24.04.2012 за N 617/20930

115.

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Порядку відшкодування цих витрат

03.04.2012

11

Знаходиться на реєстрації в Мін'юсті

116.

Про скасування постанови правління Фонду від 16.11.2011 N 61 "Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"

03.04.2012

12

 

117.

Про скасування постанови правління Фонду від 16.06.2011 N 43 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"

03.04.2012

13

 

118.

Про скасування постанови правління Фонду від 16.06.2011 N 53 "Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12"

03.04.2012

14

 

119.

Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду (Постанова N 15)

03.04.2012

15

Зареєстровано в Мін'юсті 23.04.2012 за N 602/20915

120.

Про затвердження Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників (Порядок N 16)

03.04.2012

16

Знаходиться на реєстрації в Мін'юсті

121.

Про відзнаки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Положення N 17)

03.04.2012

17

Зареєстровано в Мін'юсті 24.04.2012 за N 607/20920

122.

Про відзнаки відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Положення N 18)

03.04.2012

18

Зареєстровано в Мін'юсті 24.04.2012 за N 609/20922

123.

Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік та затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік

03.04.2012

19

 

124.

Про звіт директора виконавчої дирекції Фонду соціальної страхування про виконання рішень правління Фонду та використання страхових коштів за 2011 рік (Постанова N 20)

03.04.2012

20

 

125.

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2011 рік (Постанова N 21)

03.04.2012

21

 

126.

Про стан виконання Плану заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених перевіркою Міністерства соціальної політики за період з 01.01.2008 по 01.10.2010

03.04.2012

22

 

127.

Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду (Постанова N 23)

03.04.2012

23

 

128.

Про затвердження змін до Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

03.04.2012

24

Знаходиться на реєстрації в Державній реєстраційній службі

129.

Про затвердження плану розгляду питань на засіданнях правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік (Постанова N 25)

03.04.2012

25

 

130.

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці директору Виконавчої дирекції Фонду Бондарю О. В.

03.04.2012

26

 

131.

Про інформування членів правління Фонду про постанову правління Фонду, прийняту шляхом опитування

03.04.2012

27

 

132.

Про проведення позачергового (термінового) засідання Наглядової ради Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

03.04.2012

28

 


 

Додаток N 3
до звіту голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про виконання своїх повноважень з квітня 2010 року по травень 2012 року, затвердженого постановою правління Фонду
17.05.2012 N 30


Перелік протокольних рішень правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийнятих за період квітня 2010 року по травень 2012 року

N
п/п

Дата проведення засідання правління

Зміст протокольного доручення

Стан виконання

1.

15 квітня 2010 р.
N 4. Про обрання заступника голови правління Фонду

Мандатній комісії правління Фонду вивчити питання щодо обрання заступників голови правління Фонду та на наступне засідання правління Фонду підготувати відповідний висновок.

Виконано.

2.

15 квітня 2010 р.
N 6. Про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2009 рік

Виконавчій дирекції Фонду доповнити аналітичну записку інформацією про кошти, які знаходяться на депозитних рахунках у банках

Виконано.

3.

15 квітня 2010 р.
N 9. Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2010 рік.

Комісії з питань страхових виплат та надання соціальних послуг опрацювати питання щодо збільшення граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2010 рік та проінформувати членів правління на наступному засіданні правління Фонду

Виконано.

4.

15 квітня 2010 р.
Про організацію оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення в 2010 році за путівками, придбаними за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

- Комісії з питань страхових виплат та надання соціальних послуг опрацювати питання "Про організацію оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення в 2010 році за путівками, придбаними за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" з врахуванням пропозицій членів правління Фонду та винести його на розгляд наступного засідання правління Фонду.
- Постійним комісіям правління Фонду опрацювати питання щодо нормативного врегулювання прав видачі путівки у дитячий заклад оздоровлення дітям померлих у поточному році на виробництві батьків та проінформувати членів правління Фонду на наступному засіданні правління

Виконано.

5.

15 квітня 2010 р.
N 12. Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2010 рік.

Виконавчій дирекції Фонду опрацювати та винести на наступне засідання правління Фонду питання щодо збільшення кількості лікарів у відділах з питань експертизи тимчасової непрацездатності у виконавчих дирекціях відділень Фонду і створення інституту лікарів-експертів Фонду, починаючи з другого півріччя
2010 року

Виконано.

6.

15 квітня 2010 р.
Про недержавне пенсійне забезпечення працівників Фонду

Комісії з питань стратегічного розвитку Фонду вивчити питання "Про недержавне пенсійне забезпечення працівників Фонду".

Питання розглянуто комісією 06.05.2010

7.

4 березня 2011 р.
N 13 "Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2010 рік".

Виконавчій дирекції Фонду щоквартально інформувати членів правління Фонду про результати роботи Фонду

На засідання правління Фонду щоквартально готуються постанови про виконання бюджету Фонду за відповідні періоди.

8. (Постанова N 14)

4 березня 2011 р.
N 14 "Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік".

Доручити голові правління Фонду направити від імені правління Фонду звернення до:
1. Прем'єр-міністра України з проханням виділити Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності безвідсотковий кредит на суму 450 млн. грн. для погашення заборгованості перед страхувальниками, що утворилася станом на 01.01.2011 року, та іншими отримувачами коштів Фонду, в тому числі санаторно-курортними закладами за надані у 2010 році соціальні послуги згідно укладених договорів та відповідно до чинного законодавства.
2. Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо сприяння виділенню безвідсоткового кредиту Фонду Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 9, 19 базового Закону.
3. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України з проханням збільшити в Державному бюджеті України на 2011 рік асигнування для відшкодування видатків Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВК 2501270), до суми 86,1 млн. грн., відповідно до статті 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. N 936 "Про затвердження Порядку про використання коштів з Державного бюджету України на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
4. Кабінету Міністрів України щодо:
4.1. Завершення роботи по внесенню змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. N 455.
4.2. Прискорення прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності".
4.3. Внесення до Національного класифікатора професій України, який розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" (наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. "Класифікатор професій ДК 003:2005. Покажчик професійних назв робіт за кодами професій"), змін щодо введення посади, яка відповідає функціональним обов'язкам фахівців відділів з питань експертизи тимчасової непрацездатності органів Фонду.
4.4. Прискорення узгодження та прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266".
5. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання та повторного внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, яким передбачається відповідальність посадових осіб та лікарів за порушення та невиконання стандартів якості надання медичної допомоги, порядку видачі і продовження листків непрацездатності застрахованим особам (на основі законопроекту N 5254).

1, 2, 3. За підписом голови правління Фонду направлені листи на ім'я Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. (від 19.03.2011 N 01-14-496) та до Кабінету Міністрів України (від 22.03.2011 N 01-14-615).
Надійшла відповідь від Міністерства фінансів України з відмовою у збільшенні в Державному бюджеті України на 2011 рік асигнувань для відшкодування видатків Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах в пільгових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4. Виконавчою дирекцією Фонду направлені листи на ім'я Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С. Л., Міністра охорони здоров'я України, на адресу Міністерства соціальної політики України (від 08.04.2011 N 01-06-812,
від 01.06.2011 N 01-06-2569,
від 01.07.2011 N 01-06-1924,
від 16.08.2011 N 01-06-2368,
від 31.05.2011 N 01-06-1445,
від 31.05.2011 N 01-06-1447,
від 22.07.2011 N 01-06-2126,
від 03.08.2011 N 01-06-2233)
На сьогоднішній день вирішено тільки одне питання: внесені зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.
Інші питання досі залишаються невирішеними.
5. Направлений лист до Міністерства соціальної політики України від 30.09.2011 N 01-06-2835 (Виконавча дирекція Фонду опрацювала зауваження Міністерства юстиції України до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення"). На сьогоднішній день пропозиції, надані Виконавчою дирекцією Фонду, не враховані.

9.

4 березня 2011 р.
РІЗНЕ

З метою забезпечення належної роботи постійних комісій правління Фонду Виконавчій дирекції Фонду внести зміни в нормативно-правові документи Фонду, доповнивши їх такою інформацією: якщо член правління не має можливості бути присутнім на засіданні відповідної комісії, він має право за дорученням передавати свій голос іншому члену правління від тієї ж представницької сторони.

Виконано: постановою правління Фонду від 16.06.2011 N 29 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду" доповнено положення про постійні комісії правління Фонду

10.

16 червня 2011 р.
N 4 "Про очікувані параметри бюджетної програми Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (розмір страхових внесків) на 2012 рік".

Виконавчій дирекції підготувати проект звернення від правління Фонду до Кабінету Міністрів України про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо повернення Фонду 0,1 % до соціального тарифу для збалансування виплат соціальних послуг громадянам.

Виконано.

11.

16 червня 2011 р.
N 12 "Про виконання бюджету Фонду за I квартал 2011 року".

Виконавчій дирекції Фонду підготувати звернення від Виконавчої дирекції Фонду (за підписом голови, заступників голови і директора Виконавчої дирекції Фонду) до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути питання щодо підпорядкування МСЕК Міністерству соціальної політики України.

Виконано.

12.

16 червня 2011 р.
N 14 "Про затвердження структури та чисельності органів Фонду".

Підготувати і на наступному засіданні правління надати відповіді з наступних питань:
- необхідно усунути існуючі диспропорції у чисельності працівників обласних виконавчих дирекцій, зокрема Рівенської та Івано-Франківської обласних виконавчих дирекцій;
- слід передбачити в управлінні фінансів посаду заступника завідуючого;
- надати детальний план фінансових потоків, де відображено, чому при скороченні на 45,5 штатних одиниць додається асигнувань на утримання персоналу близько 400 тисяч;
- надати інформацію про те, скільки фактично планується вивільнити працівників при скороченні 45,5 штатних одиниць, і скільки коштів на це має бути витрачено.

Дане питання виносилось на засідання правління 16.11.2011 року та було перенесено членами правління на наступне засідання

13.

16 червня 2011 р.
N 15 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Виконавчій дирекції Фонду напрацювати системний, комплексний підхід пропорційного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, починаючи з 2012 року, та погодити його на правлінні Фонду.
Виконавчій дирекції Фонду підготувати звернення правління Фонду до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України з питань:
- фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів державного бюджету;
- сприяння у наданні дитячо-юнацьким спортивним школам приміщень у безоплатну оренду, а також у звільненні їх від орендної плати за землю.

Постійно ведеться робота.
Лист від Міністерства соціальної політики України: до остаточно з'ясування питання фінансування ДЮСШ за рахунок коштів державного бюджету проводити часткове фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

14.

16 листопада 2011 р.
N 2 "Про призначення та звільнення заступників директора Виконавчої дирекції Фонду".

Винести на розгляд засідання постійної комісії з питань кадрового забезпечення правління Фонду порушене заступником директора Гайдук Т. Г. питання щодо кадрових змін, які відбулися у Виконавчій дирекції Фонду з 07.10.2010 року та пропозицію директора Виконавчої дирекції Фонду Ушакова Е. Д. щодо звіту Гайдук Т. Г.

Дане питання не виносилось на розгляд засідання постійної комісії з питань кадрового забезпечення правління Фонду

15.

16 листопада 2011 р.
N 4 "Про підсумки фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду в 2011 році".

Виконавчій дирекції розібратись у причинах зниження кількості дітей, що оздоровлюються, розробити план заходів щодо оптимізації показників оздоровлення дітей і на наступному засіданні правління доповісти.

Наказ Виконавчої дирекції Фонду від 31.01.2012 N 41-ос "Про затвердження Заходів щодо запобігання та упередження в оздоровчому сезоні 2012 року порушень, виявлених під час перевірок, проведених у 2011 році"

16.

16 листопада 2011 р.
N 6 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 18.04.2003 р. N 10. Про внесення змін до Класифікації видатків бюджету Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. N 124".

Доручити Виконавчій дирекції разом з комісією по бюджету доопрацювати проект постанови з врахуванням пропозицій, внесених членами правління, внести їх, напрацювати механізм розподілу коштів і розглянути на наступному засіданні правління.

Проект постанови буде винесений на розгляд правління після висновків рахункової палати України

17.

16 листопада 2011 р.
N 14 "Про визнання деяких постанов правління Фонду такими, що втратили чинність".

Виконавчій дирекції підготувати на наступне засідання правління новий порядок накладення адміністративних штрафів.

Підготовлена постанова "Про затвердження Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення"

18.

22 грудня 2011 р.
N 1 "Про виконання рішення господарського суду м. Києва від 17.01.2011 N 6/477".

Виконавчій дирекції Фонду терміново підготувати звернення до господарського суду м. Києва з проханням надати роз'яснення щодо способу виконання рішення від 17.01.2011 N 6/477 за підписом голови правління Фонду Річняка І. М.

Направлена заява до господарського суду м. Києва про роз'яснення рішення за підписом голови правління Фонду від 22.12.2011 N 07-35-3618.

 

3 квітня 2012 р.
N 1. Про звіт директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування про виконання рішень правління Фонду та використання страхових коштів за 2011 рік.

Виконавчій дирекції Фонду спільно з комісією з питань стратегічного розвитку Фонду опрацювати стратегію розвитку Фонду та винести її на наступне засідання правління.
Виконавчій дирекції Фонду поінформувати голову правління та заступників голови правління щодо ситуації з призначенням директора виконавчої дирекції Севастопольського міського відділення Фонду.

Буде розглянуто на правлінні 17.05.2012

19.

3 квітня 2012 р.
N 4. Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Виконавчій дирекції Фонду спільно зі сторонами соціального партнерства відпрацювати пропозиції щодо внесення змін до пункту 1.8 Порядку стосовно визначення відсотку асигнувань, передбачених на закупівлю путівок за повну вартість.

Проводиться робота з даного питання.

20.

3 квітня 2012 р.
N 5. Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік та затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік.

Виконавчій дирекції Фонду опрацювати питання щодо збільшення фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на суму 35000 тис. грн.

Дане питання враховано в проекті постанови "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік та програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік", включеній до порядку денного засідання правління 17.05.2012

21.

3 квітня 2012 р.
N 13. Про постанову правління Фонду від 16.06.2011 N 43 "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Виконавчій дирекції Фонду підготувати на наступне засідання правління Фонду постанову "Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Проект постанови підготовлений і включений до порядку денного засідання правління 17.05.2012

22.

3 квітня 2012 р.
N 16. Про скасування постанови правління Фонду від 16.06.2011 N 31 "Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" (Порядок N 31).

Виконавчій дирекції Фонду підготувати на наступне засідання правління інформацію щодо аналізу ефективності впровадження постанови правління Фонду від 16.06.2011 N 31 "Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" (Порядок N 31).

Проводиться робота з даного питання.

23.

3 квітня 2012 р.
N 19. Про проведення позачергового (термінового) засідання Наглядової ради Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Виконавчій дирекції Фонду провести організаційну роботу, пов'язану з підготовкою даного засідання.

Виконано. Засідання Наглядової ради Фонду відбулось 12.04.2012

24.

3 квітня 2012 р.
N 22.1. Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. N 194 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 "Про економію державних коштів" (Постанова N 194).

Виконавчій дирекції Фонду розробити та винести на розгляд чергового засідання правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заходи щодо економного та раціонального використання у 2012 році коштів, передбачених на утримання органів Фонду.

Проект постанови підготовлений і включений до порядку денного засідання правління 17.05.2012

25.

3 квітня 2012 р.
N 22.2. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці директору Виконавчої дирекції Фонду Бондарю О. В.

Виконавчій дирекції Фонду проаналізувати систему оплати праці в Виконавчій дирекції Фонду для інформування сторін соціального партнерства.

Проект постанови підготовлений і включений до порядку денного засідання правління 17.05.2012

26.

3 квітня 2012 р.
N 22.3. Про схвалення питання ініціювання змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270.

Виконавчій дирекції Фонду у десятиденний термін направити зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 N 270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру" до Міністерства надзвичайних ситуацій України та Міністерства соціальної політики України з метою узгодження цих змін із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подальшого їх внесення Міністерством надзвичайних ситуацій України до Кабінету Міністрів України на затвердження.
Виконавчій дирекції Фонду за участю члена правління від сторони застрахованих осіб Труханова Г. Ф. вивчити питання упорядкування повноважень комісій соціального страхування та поінформувати голову правління та його заступників з подальшими відповідними роз'ясненнями страховикам та органам Фонду.

Виконано.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали