ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України і Державним митним комітетом Республіки Узбекистан про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через державні кордони України і Республіки Узбекистан

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.06.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.06.2012

Державна митна служба України і Державний митний комітет Республіки Узбекистан (далі - Сторони),

керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у митних справах від 5 грудня 1996 року,

беручи до уваги Рамкові стандарти безпеки і полегшення світової торгівлі Всесвітньої митної організації,

визнаючи необхідність підвищення ефективності митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон держав Сторін (далі - кордон),

з метою створення сприятливих умов для торгівлі між Україною і Республікою Узбекистан,

з метою підвищення ефективності митного адміністрування та прискорення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через кордон, як у місцях їхнього ввезення, так і в митних органах призначення на територіях держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони організують і здійснюють на регулярній основі обмін відомостями, отриманими однією Стороною при митному оформленні товарів і транспортних засобів, які вивозяться з території держави цієї Сторони, якщо пункт призначення або маршрут транзиту знаходиться на території держави іншої Сторони, до перетину ними кордону держави Сторони призначення або транзиту (далі - попередня інформація) та відомостями, отриманими іншою Стороною при ввезенні товарів і транспортних засобів на територію держави цієї Сторони (далі - відомості про ввезення).

Попередня інформація та відомості про ввезення надаються в електронному вигляді відповідно до спільно погоджених технічних умов інформаційної взаємодії.

Обмін інформацією здійснюється Сторонами в межах їх компетенції. При цьому кожна із Сторін діє відповідно до законодавства своєї держави.

Стаття 2

Сторони забезпечують використання попередньої інформації та відомостей про ввезення при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через кордон, на основі застосування методів аналізу та управління ризиками.

Стаття 3

Попередня інформація та відомості про ввезення, отримані однією Стороною від іншої Сторони згідно з цим Протоколом, є службовою інформацією, яка не може передаватися третій стороні без письмової згоди Сторони, що їх передала.

Стаття 4

Кожна із Сторін подає відомості про ввезення після випуску товарів на основі узгоджених технічних умов інформаційної взаємодії.

Стаття 5

Сторони інформують одна одну про будь-які випадки виявлення недостовірності відомостей, отриманих в результаті обміну попередньою інформацією, та відомостей про ввезення.

Стаття 6

Сторони інформують одна одну про списки посадових осіб та структурних підрозділів центральних апаратів митних органів Сторін, які відповідальні за:

розробку та узгодження технічних умов інформаційної взаємодії і технологій обробки і передачі даних, вимог щодо захисту інформації;

визначення складу відомостей при обміні попередньою інформацією та відомостями про ввезення, а також розробку й узгодження необхідних класифікаторів;

узгодження способів ідентифікації товарів і транспортних засобів з метою прив'язки попередньої інформації та інформації про ввезення до конкретної партії товарів і (або) до конкретних транспортних засобів;

врегулювання питань, пов'язаних з реалізацією статті 7 і 9 цього Протоколу.

Стаття 7

З метою реалізації цього Протоколу для відпрацювання технології обміну попередньою інформацією та відомостей про ввезення Сторони організують і здійснюють експеримент з попереднього інформування.

Сторони погоджують основні технологічні принципи, перелік і склад призначених для передачі відомостей, порядок передачі попередньої інформації та відомостей про ввезення, структуру і формат даних, вимоги щодо захисту попередньої інформації та відомостей про ввезення, порядок ідентифікації попередньої інформації та відомостей про ввезення з конкретними товарами і транспортними засобами, перелік митних органів держав Сторін, що беруть участь в експерименті, а також час початку експерименту та терміни виконання необхідних заходів.

Після узгодження питань, зазначених у цій статті, Сторони проводять необхідні організаційні та технічні заходи і письмово повідомляють одна одну про готовність до початку експерименту.

Експеримент з обміну попередньою інформацією та відомостями про ввезення здійснюється в період до шести місяців. За взаємною письмовою згодою Сторін експеримент може бути продовжено.

Стаття 8

За результатами проведеного експерименту, передбаченого статтею 7 цього Протоколу, Сторони приймають рішення про організацію обміну попередньою інформацією та відомостями про ввезення на постійній основі.

Сторони письмово повідомляють одна одну про термін початку обміну попередньою інформацією та відомостями про ввезення на постійній основі.

Стаття 9

З метою реалізації цього Протоколу Сторони проводять консультації і безкоштовно надають одна одній інформаційно-довідкові матеріали та відомості з проектної документації, необхідні для обміну попередньою інформацією та відомостями про ввезення.

Стаття 10

За погодженням між Сторонами до цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, що набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 12 цього Протоколу і є його невід'ємною частиною.

Стаття 11

Спори між Сторонами, що виникають при тлумаченні та виконанні положень цього Протоколу, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів.

Стаття 12

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і діє протягом п'яти років. Після закінчення цього терміну він автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди. Кожна зі Сторін має право припинити дію цього Протоколу, надіславши дипломатичними каналами письмове повідомлення іншій Стороні про такий намір не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду його дії.

Вчинено у м. Чолпон-Ата "22" червня 2012 року, у двох примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Протоколу, переважну силу матиме текст російською мовою.

 

За Державну митну службу
України

За Державний митний комітет
Республіки Узбекистан

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали