ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України та Федеральною митною службою (Російська Федерація) про взаємодію в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в автомобільних пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.06.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 07.07.2012

Державна митна служба України та Федеральна митна служба (Російська Федерація), далі - Сторони,

прагнучи укріпити двосторонню міжвідомчу співпрацю,

усвідомлюючи негативну дію надзвичайних ситуацій при здійсненні митного оформлення і контролю,

зважаючи на можливість виникнення надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні, які не можуть бути ліквідовані силами та засобами однієї із Сторін, і потребу в скоординованих діях Сторін з метою ліквідації надзвичайних ситуацій,

домовилися про таке:

Стаття 1

Цей Протокол визначає порядок здійснення взаємодії Сторін щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в автомобільних пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні.

Стаття 2

Для цілей цього Протоколу надзвичайна ситуація в пункті пропуску означає комплекс зовнішніх і внутрішніх обставин, що виникають раптово або наростаючих без контролю, таких, що приводять до перебоїв в організації руху автомобільного транспорту, а також порушень громадського порядку в пункті пропуску, що впливають на його пропускну спроможність.

Попереднє повідомлення застосовується у разі, коли оптимальна кількість транспортних засобів, прийнятих митними органами Сторін за добу, стає нижчою за визначену в стовбці 3 Додатку до цього Протоколу, а кількість транспортних засобів, що чекають на в'їзд до пункту пропуску, перевищує кількість, визначену в стовбці 4 Додатку до цього Протоколу, а також для забезпечення скоординованих дій посадових осіб митних органів Сторін у разі виникнення надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні.

Стаття 3

Цілями взаємодії є:

забезпечення узгодженої та ефективної діяльності митних органів Сторін в галузі здійснення митного оформлення та контролю;

забезпечення умов для ефективного здійснення митного контролю фізичних осіб, транспортних засобів, товарів у мінімально можливі строки та виключення необґрунтованої затримки їх у пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон в частині компетенції митних органів Сторін;

забезпечення комплексного, раціонального й ефективного використання сил і засобів митних органів Сторін при виконанні покладених на них завдань;

створення умов, що сприятимуть підвищенню якості здійснення митного контролю.

Стаття 4

Для досягнення цілей взаємодії, зазначених у статті 3 цього Протоколу, Сторони вживають наступні заходи:

постійний моніторинг ситуації в пунктах пропуску на предмет дотримання певних параметрів оптимальної кількості транспортних засобів, що приймаються суміжною Стороною за добу та кількості транспортних засобів, що очікують в'їзду до пункту пропуску;

негайне інформування суміжної Сторони про виникнення надзвичайної ситуації;

організація та підтримка безперервного зв'язку, а також постійні робочі контакти між Сторонами та їх посадовими особами;

виконання узгодженого порядку дій взаємодіючих Сторін для досягнення поставлених цілей.

Стаття 5

Основними принципами організації взаємодії є:

дотримання законодавств держав Сторін;

зосередження сил і засобів Сторін на усунення надзвичайної ситуації в пунктах пропуску;

оперативність і старанність в реалізації положень цього Протоколу;

чітке розмежування рівнів взаємодії.

Стаття 6

Обставини, які можуть привести до утворення надзвичайної ситуації:

дії терористичного характеру в пункті пропуску;

обставини непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха);

проникнення в навколишнє середовище небезпечних для життя біологічних, хімічних або радіоактивних речовин від товарів і транспортних засобів, що знаходяться на території пункту пропуску;

аварія або відмова роботи електронних систем.

Стаття 7

Кожна зі Сторін розробляє Інструкцію дій посадових осіб митних органів у пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні (далі - Інструкція), яка передбачає порядок дій посадових осіб митних органів Сторін і визначає рівні їх взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій.

Сторони протягом 14 днів з дати підписання цього Протоколу обмінюються Інструкціями.

Взаємодія Сторін організовується і здійснюється на таких рівнях:

центральні митні органи (Державна митна служба України - Федеральна митна служба (Російська Федерація);

регіональні митні органи (митниці - регіональні митні управління);

структурні підрозділи регіональних митних органів (митний пост - митниця, митний пост; відділ митного оформлення - відділ митного оформлення).

Протягом 14 днів з дати підписання цього Протоколу кожна Сторона призначає осіб, уповноважених здійснювати взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні, і повідомляє про це іншу Сторону. Кожна Сторона повідомляє іншу Сторону про зміну контактних даних згаданих осіб у письмовій формі або за допомогою електронного зв'язку.

Стаття 8

Сторони проводять аналіз ефективності реалізації цього Протоколу щокварталу.

Стаття 9

Усі спори та розбіжності, пов'язані з виконанням і тлумаченням положень цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть вноситися тільки за взаємною згодою Сторін.

Стаття 11

Цей Протокол укладений на невизначений термін і набирає чинності після закінчення 14 днів з дати його підписання.

Дія цього Протоколу може бути припинена будь-якою із Сторін шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про намір припинити дію цього Протоколу. У такому разі дія цього Протоколу припиняється після закінчення 30 днів з дати отримання вказаного повідомлення.

Учинено в м. Чолпон-Ата "22" червня 2012 року в двох екземплярах кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

 

За Державну митну службу
України

За Федеральну митну службу
(Російська Федерація)


 

Додаток 1
до Протоколу між Державною митною службою України та Федеральною митною службою (Російська Федерація) про взаємодію в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в автомобільних пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні


Пункт пропуску /
митне відділення

Вид транспорту

Оптимальна кількість транспортних засобів, що приймаються митними службами суміжної держави за добу

Кількість транспортних засобів, що чекають на в'їзд у пункт пропуску

Сеньковка -
Нові Юрковічи

вантажний1

200

40

пасажирський2

350

50

Грем'яч -
Погар

вантажний1

120

40

пасажирський2

170

40

Миколаївка -
Ломаківка

вантажний1

20

5

пасажирський2

40

5

Бачівськ -
Троєбортне

вантажний1

240

35

пасажирський2

550

50

Катеринівка -
Крупець

вантажний1

100

25

пасажирський2

300

40

Юнаківка -
Суджа

вантажний1

75

15

пасажирський2

330

40

Велика Писарівка -
Грайворон

вантажний1

35

5

пасажирський2

250

10

Рижівка -
Тьоткіно

вантажний1

20

10

пасажирський2

200

30

Покровка -
Колотилівка

вантажний1

10

1

пасажирський2

150

3

Успенка -
Матвєєв Курган

вантажний1

75

5

пасажирський2

500

15

Маринівка -
Куйбишево

вантажний1

15

5

пасажирський2

200

10

Новоазовськ -
Весело-Вознесенка

вантажний1

100

10

пасажирський2

500

25

Піски -
Логачівка

вантажний1

20

3

пасажирський2

200

5

Чугунівка - Веригівка

вантажний1

20

3

пасажирський2

200

5

Плетенівка -
Шебекіно

вантажний1

30

5

пасажирський2

450

10

Гоптівка -
Нехотєєвка

вантажний1

200

10

пасажирський2

2200

20

Танюшівка -
Ровеньки

вантажний1

10

1

пасажирський2

150

3

Просяне -
Бугайовка

вантажний1

32

20

пасажирський2

160

20

Дьоміно -
Олександровка - Валуйки

вантажний1

20

2

пасажирський2

200

3

Новобіла - Новобіла

вантажний1

3

5

пасажирський2

150

20

Мєлове -
Чертково

вантажний1

5

2

пасажирський2

150

5

Ізварино -
Донецьк

вантажний1

40

2

пасажирський2

300

5

Должанський -
Новошахтинськ

вантажний1

50

15

пасажирський2

500

20

Красна Талівка -
Волошино

вантажний1

70

10

пасажирський2

300

15

Червонопартизанськ - Гуково

вантажний1

40

5

пасажирський2

350

15


Примітки:

1. Вантажні транспортні засоби:

транспортні засоби з товаром - загальною вагою (брутто) більше 3,5 т;

транспортні засоби порожні з допустимою загальною масою вище 3,5 т.

2. Пасажирський транспорт:

решта транспортних засобів, зокрема транспортних засобів з допустимою загальною вагою до 3,5 т;

автомобілі, які мають до 9 місць, включаючи місце водія.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали