ПРОТОКОЛ N 8
до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.05.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.05.2012

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки дійшли спільної згоди про внесення таких змін та доповнень до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки, підписаного 9 грудня 2002 року.

Уряд США виділив Урядові України додаткову технічну допомогу в розмірі 2 896 000 доларів США на безповоротній основі. Подальше фінансування цих проектів здійснюватиметься Урядом США за умови наявності належним чином затверджених і виділених коштів, задовільного ходу виконання проектних цілей та погодження Державним департаментом США.

Фінансування забезпечується для таких проектів.

1. Створення системи "Електронна митниця" для оформлення і контролю імпортних операцій в Україні.

2. Розвиток інформаційно-технічних спроможностей Державної митної служби України в сфері управління ризиками.

3. Збільшення спроможності в зонах митного контролю України на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Повний опис проектів та їх цілей наведено далі в Розділі II. Усі інші зобов'язання та умови, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння від 9 грудня 2002 року, залишаються в силі.

II. ОПИС ПРОЕКТІВ, ЇХНІ ЦІЛІ ТА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Створення системи "Електронна митниця" для оформлення і контролю імпортних операцій в Україні.

Бенефіціар/Реципієнт: Державна митна служба України (далі - Держмитслужба України).

Мета: зменшення проявів корупції у сфері торгівлі й перевезення товарів за рахунок оптимізації митних процедур і зменшення впливу людського фактору на процес митного оформлення вантажів; забезпечення прозорості митних процедур шляхом запровадження безпаперового і розподіленого процесу митного декларування.

Опис проекту: проект розроблено для сприяння спрощенню митних процедур шляхом надання допомоги Держмитслужбі України у плануванні, підготовці й проведенні курсів підвищення кваліфікації з питань підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для оформлення безпаперових електронних декларацій. Виконавець проекту забезпечить планування, допомогу з комп'ютерного програмування та проведення відповідного навчання, а також придбання інформаційно-технічного обладнання, необхідного Держмитслужбі України для переведення митного оформлення в безпаперову форму заповнення електронної декларації.

Заходи з боку Уряду США / Виконавця

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Проведе оцінку єдиної інформаційної системи Держмитслужби України з метою підготовки плану її адаптації до технічних вимог мережі системи контролю за імпортом (Import Control System; далі - ICS).

2. Надасть допомогу Держмитслужбі України з підготовки в письмовій формі технічних планів та інформаційно-технічних процедур, необхідних для створення мережі ICS.

3. Закупить нове обладнання та ліцензійне програмне забезпечення для створення мережі ICS, моніторингу безпеки сегменту мережі, що належить Держмитслужбі України, та захисту інформації, яка циркулює в ньому.

4. Забезпечить підготовку та консультування на місцях працівників, відповідальних за розробку і подальше забезпечення роботи мережі ICS.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта

1. Визначення відповідних працівників для роботи з Виконавцем з різних питань реалізації проекту відповідно до потреб, та забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодного спілкування з боку вищезазначених працівників.

2. Забезпечення доступу працівників Виконавця та Посольства США до Держмитслужби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, а також митних закладів освіти Держмитслужби України для цілей даного проекту в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Забезпечення достатньої кількості працівників для допомоги експертам у проведенні тренінгів та передачі Виконавцем відповідного обладнання, в тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

4. Забезпечення в можливому обсязі того, щоб працівники, які пройшли курси підготовки, залишалися на своїх посадах принаймні два роки після закінчення курсів.

Запланований строк реалізації проекту: два роки.

Показники результативності:

1. Розробка, впровадження та тестування системи "Електронна митниця" в Україні. Створення повністю функціональної системи роботи з імпортом, яка цілком відповідає стандартам Всесвітньої митної організації (World Customs Organization).

2. Затвердження процедур, необхідних для роботи автоматизованої мережі обробки вантажних митних декларацій (Наказ N 246).

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, представники якого проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця і Бенефіціара/Реципієнта з метою перевірки процесу виконання проекту та моніторингу ефективності його реалізації. Інформація, яка розглядатиметься під час таких перевірок та надаватиметься згідно з чинним законодавством України, включатиме визначені якісні й кількісні показники. Такі перевірки проводитимуться додатково до поточного контролю проекту і заходів, що проводяться відповідними працівниками державних органів України і США.

2. Розвиток інформаційно-технічних спроможностей Державної митної служби України в сфері управління ризиками.

Бенефіціар/Реципієнт: Держмитслужба України.

Мета: підвищення потенціалу Держмитслужби України при проведенні аналізу ризиків у сфері боротьби з контрабандою з метою виявлення каналів незаконної торгівлі й контрабанди наркотичних засобів, протидії іншим порушенням митного законодавства при переміщення товарів через митний кордон.

Опис проекту: проект передбачає забезпечення Держмитслужби України інформаційно-технічним обладнанням, проведення курсів підготовки персоналу та надання консультативної підтримки з метою створення і випробування безпечної мережі передачі даних для працівників, які здійснюють правоохоронні функції та проводять аналіз ризиків, з метою більш ефективного виявлення каналів незаконної торгівлі, контрабанди наркотичних засобів, а також інших порушень митного законодавства України.

Заходи з боку Уряду США / Виконавця

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Закупить сервери, робочі станції, мережеве та інше обладнання для створення безпечної мережі передачі даних.

2. Надасть рекомендації Держмитслужбі України, необхідні для завершення проекту і підготовки інструкторів з питань використання мережі передачі даних в процесі аналізу ризиків.

3. Забезпечить Держмитслужбу України ліцензіями, необхідними для експлуатації та розвитку мережі в майбутньому.

4. Забезпечить підготовку працівників Держмитслужби України, які відповідають за впровадження інформаційних технологій, за напрямком експлуатації безпечної мережі передачі даних та її подальшого розвитку.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта

1. Визначення відповідних працівників для роботи з Виконавцем з різних питань реалізації проекту відповідно до потреб, та забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодної взаємодії із зазначеними працівниками.

2. Забезпечення доступу працівників Виконавця та Посольства США до Держмитслужби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, а також митних закладів освіти Держмитслужби України для цілей даного проекту в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Забезпечення достатньої кількості працівників для допомоги експертам у проведенні тренінгів та передачі Виконавцем відповідного обладнання, в тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

4. Забезпечення в можливому обсязі того, щоб працівники, які пройшли курси підготовки, залишалися на своїх посадах принаймні два роки після закінчення курсів.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. Підвищення можливостей працівників митних органів України щодо виявлення порушень митного законодавства на кордоні, зокрема, збільшення (на 20 % і більше), порівняно з попереднім роком, кількості рекомендацій, які надаються працівникам на кордоні з метою затримання або перевірки підозрілих вантажів.

2. На момент закінчення проекту Держмитслужба України матиме сервери, робочі станції, курси підготовки і мережеве обладнання, необхідне для роботи захищеної мережі при аналізі ризиків у сфері боротьби з контрабандою.

3. Працівники Держмитслужби України пройдуть відповідні курси підготовки з питань викладання аналізу ризиків, розробки і тестування мережі передачі даних, а Держмитслужба України надалі використовуватиме розроблену програму підготовки відповідних спеціалістів з метою повноцінного користування мережею передачі даних посадовими особами, що здійснюють аналіз і перевірку зовнішньоекономічних операцій.

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, представники якого проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця і Бенефіціара/Реципієнта з метою перевірки процесу виконання проекту та моніторингу ефективності його реалізації. Інформація, яка розглядатиметься під час таких перевірок та надаватиметься згідно з чинним законодавством України, включатиме визначені якісні й кількісні показники. Такі перевірки проводитимуться додатково до поточного контролю проекту і заходів, що проводяться відповідними працівниками державних органів України і США.

3. Збільшення спроможності в зонах митного контролю України на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.

Бенефіціар/Реципієнт: Держмитслужба України.

Мета: розширення функціональних можливостей працівників Держмитслужби України в зонах митного контролю України у морських та річкових портах, відкритих для міжнародних перевезень, підвищення ефективності застосування відповідних процедур з метою виявлення героїну, що надходить в Україну з Афганістану.

Опис проекту: проект підготовлено для забезпечення Держмитслужби України стандартними засобами, якими користується Департамент національної безпеки США з метою виявлення прихованих наркотичних засобів, а також для налагодження контактів працівників Держмитслужби України в зонах митного контролю у морських та річкових портах, відкритих для міжнародних перевезень, з досвідченими інструкторами/консультантами з США, які мають багатий досвід застосування відповідних процедур роботи в портах і методів пошуку наркотиків. Виконавець проекту проведе тренінги для працівників Держмитслужби України з метою забезпечення більш ефективного виявлення спеціально виготовлених сховищ (тайників) у шасі вантажних автомобілів і вагонів та пошук наркотиків, які провозяться транзитом через територію України. Закупівля обладнання, зокрема, серверів, робочих станцій та мережевого обладнання, має здійснюватися на основі узгоджених між Виконавцем і Беніфіціаром/Реципієнтом списків потреб та в рамках бюджету проекту.

Заходи з боку Уряду США / Виконавця

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Надасть Держмитслужбі України стандартні засоби, якими користується Департамент національної безпеки США для виявлення прихованих наркотичних засобів у шасі вантажних автомобілів і вагонів та пошуку наркотиків.

2. Налагодить контакти між працівниками Держмитслужби України в зонах митного контролю у морських та річкових портах, відкритих для міжнародних перевезень, з досвідченими інструкторами/консультантами з США, які мають багатий досвід застосування процедур роботи в портах і методів пошуку наркотиків.

3. Закупить і передасть Реципієнту обладнання відповідно до попередньо узгоджених переліків.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта

1. Визначення відповідних працівників для роботи з Виконавцем з різних питань реалізації проекту відповідно до потреб, та забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодної взаємодії із зазначеними працівниками.

2. Забезпечення доступу працівників Виконавця та Посольства США до Держмитслужби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій, а також митних закладів освіти Держмитслужби для цілей даного проекту в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Забезпечення достатньої кількості працівників для допомоги експертам у проведенні тренінгів та ефективної передачі Виконавцем відповідного обладнання, в тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

4. Забезпечення в можливому обсязі того, щоб працівники, які пройшли курси підготовки, залишалися на своїх посадах принаймні два роки після закінчення курсів.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. Постійне використання працівниками, які здійснюють митні процедури, нових методів та засобів перевірки вантажів на наявність заборонених наркотичних речовин.

2. Річне порівняння співвідношення кількості випадків виявлення вантажів, що переміщувалися з порушеннями митного законодавства, до загальної кількості оформлених митних декларацій у підрозділі митного органу, який використовуватиме надане обладнання (окремо за вантажними та пасажирськими деклараціями).

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, представники якого проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця і Бенефіціара/Реципієнта з метою перевірки процесу виконання проекту та моніторингу ефективності його реалізації. Інформація, яка розглядатиметься під час таких перевірок та надаватиметься згідно з чинним законодавством України, включатиме визначені якісні й кількісні показники. Такі перевірки проводитимуться додатково до поточного контролю проекту і заходів, що проводяться відповідними працівниками державних органів України і США.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох Урядів.

Вчинено у місті Києві "25" травня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами; при цьому обидва тексти є автентичними.


* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 148-р (Розпорядження N 148-р) уповноважено Голову Державної митної служби Калєтніка Ігоря Григоровича підписати зазначений Протокол

 

За Уряд України

За Уряд Сполучених Штатів
Америки

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали