РАМКОВА УГОДА
між Урядом України та Урядом Перу щодо співробітництва у сфері космічної діяльності

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.05.2011*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 22.08.2011 (Постанова N 888)**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.12.2011 (Лист N 72/214-612/1-1060)

Уряд України та Уряд Перу (далі - Сторони),

визнаючи важливість розширення міжнародного співробітництва в космічній галузі в мирних цілях;

бажаючи сприяти розвитку співробітництва у сфері космічної науки, використання космічної техніки, доступу до даних дистанційного зондування та спостереження за Землею з метою посилення економічного розвитку та відносин між обома державами;

визнаючи взаємну вигоду як результат такого співробітництва,

домовилися про таке:

Стаття 1
Сфера застосування Рамкової Угоди

Метою цієї Рамкової Угоди є створення умов співробітництва між Сторонами у сфері космічної діяльності на основі рівності, взаємної вигоди та паритету відповідно до чинного законодавства держав Сторін, загальних норм і принципів міжнародного права.

Стаття 2
Компетентні органи

1. Сторони призначають Державне космічне агентство України (ДКА України) та Національну комісію аерокосмічного дослідження та розвитку Перу (CONIDA) компетентними органами, що відповідають за розвиток, координацію та контроль співробітництва, передбаченого цією Рамковою Угодою.

2. Компетентні органи можуть призначати інші установи для виконання програм співробітництва у сферах, визначених у статті 3 цієї Рамкової Угоди.

Стаття 3
Сфери співробітництва

1. Сторони підтримують співробітництво у таких сферах:

a) космічні транспортні системи та пускові послуги;

b) супутникові системи для дослідних і прикладних цілей;

c) космічна наука і технологія;

d) зондування та спостереження за Землею;

e) системи зв'язку.

2. Інші сфери спільної діяльності можуть визначатися Спільним комітетом, утвореним відповідно до статті 6 цієї Рамкової Угоди.

Стаття 4
Форми співробітництва

1. Співробітництво у сферах, зазначених у статті 3 цієї Рамкової Угоди, може здійснюватись у таких формах:

a) розробка та участь у спільних проектах і діяльності з досліджень та розвитку технологій;

b) технічна допомога;

c) спільне використання техніки і елементів інфраструктури;

d) співробітництво у сферах стандартизації та ліцензування;

e) обмін науково-технічною та економічною інформацією;

f) обмін науково-технічним персоналом;

g) консультації та співробітництво з урядовими установами, промисловими підприємствами, науковими закладами та іншими організаціями;

h) сприяння діяльності спільних підприємств обох держав, зокрема створення спільних підприємств;

i) проведення симпозіумів, семінарів, колоквіумів та спеціальних заходів;

j) освіта та підготовка кадрів.

2. Додаткові форми співробітництва можуть визначатися Спільним комітетом, утвореним відповідно до статті 6 цієї Рамкової Угоди.

Стаття 5
Виконавчі угоди

1. Кожний спільний проект, що здійснюється у рамках цієї Рамкової Угоди, є предметом окремої Виконавчої угоди, підписаної компетентними органами Сторін. Ця Виконавча угода становить невід'ємну частину цієї Рамкової Угоди.

2. Кожна окрема Виконавча угода визначає, inter alia, чіткий характер спільних проектів, конкретні аспекти співробітництва між Сторонами, їхні відповідні зобов'язання та, у разі потреби, умови ідентифікації та захисту прав інтелектуальної власності.

3. За взаємною згодою компетентні органи можуть залучати до участі у програмах співробітництва, здійснюваних у рамках цієї Рамкової Угоди, державні та приватні організації, юридичних та фізичних осіб з третіх країн.

Стаття 6
Спільний комітет

1. Співробітництво, започатковане цією Рамковою Угодою, здійснюється Спільним комітетом, який на паритетній основі складається з представників компетентних органів, з метою координації діяльності та визначення сфер і форм співробітництва. Цей Спільний комітет очолюється представниками ДКА України та CONIDA, які призначаються відповідно ДКА України та CONIDA.

2. Спільний комітет, зокрема:

a) визначає пріоритетні сфери та форми співробітництва на близьку та далеку перспективи;

b) розробляє елементи програми спільних досліджень в рамках цієї Рамкової Угоди;

c) здійснює моніторинг за виконанням цієї Рамкової Угоди та, зокрема, за обміном інформацією між Сторонами;

d) знаходить, якщо це можливо, відповідно до статті 10 цієї Рамкової Угоди, спільне рішення будь-яких спорів, що можуть виникнути між Сторонами.

3. Спільний комітет проводить свої засідання почергово в Україні та Перу з періодичністю, прийнятною для ДКА України та CONIDA. Спільний комітет ухвалює рішення шляхом консенсусу.

Стаття 7
Конфіденційність

Вся інформація, що підлягає обміну між компетентними органами, вважається конфіденційною, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

Стаття 8
Фінансування

1. Сторони усвідомлюють, що спроможність кожної з них брати участь у спільних заходах залежатиме від наявності необхідних коштів.

2. Ця Рамкова Угода не передбачає будь-який обмін коштами або здійснення платежів між Сторонами.

3. Кожна Сторона згідно з передбаченим бюджетом покриває витрати на виконання взятих нею на себе зобов'язань, зокрема витрати на відрядження своїх працівників, транспортування всіх одиниць обладнання та документації, за які вона відповідає, в рамках цієї Рамкової Угоди, якщо Сторонами не передбачене інше у Виконавчій угоді.

Стаття 9
Інтелектуальна власність

1. Сторони залишають за собою право інтелектуальної власності, розроблене та пред'явлене, яке не стосується цілей і сфери застосування цієї Рамкової Угоди.

2. Сторони також залишають за собою право власності на переддоговірну інтелектуальну власність, створену або отриману до укладення цієї Рамкової Угоди або ту, що є результатом незалежної діяльності або досліджень.

3. Жодне положення в цій Рамковій Угоді не тлумачиться як таке, що надає або передбачає будь-які права на будь-яку інтелектуальну власність Сторін чи інтерес у ній або пов'язаних з нею організацій (підрядників, субпідрядників або страховиків).

4. Вся інтелектуальна власність, започаткована або розроблена самостійно будь-якою Стороною або пов'язаними з нею організаціями (підрядниками, субпідрядниками або страховиками) в ході виконання заходів за цією Рамковою Угодою, залишатиметься у власності цієї Сторони або пов'язаних з нею організацій.

5. В разі, якщо інтелектуальна власність спільно започаткована або розроблена Сторонами в ході виконання цієї Рамкової Угоди, Сторони проводитимуть консультації та узгоджуватимуть необхідні умови стосовно власності та положень про захист, доступ та використання будь-якої ліцензії або інших прав, якими Сторони обмінюються або які надаються Сторонам, включаючи розподіл витрат на такий захист.

Стаття 10
Вирішення спорів

1. Будь-які спори, що виникають або пов'язані з тлумаченням чи застосуванням цієї Рамкової Угоди, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

2. Спір передається до Спільного комітету, утвореного відповідно до статті 6 цієї Рамкової Угоди. Якщо питання не може бути вирішено, спір вирішується за взаємною згодою Сторін цієї Рамкової Угоди.

Стаття 11
Зміни

До цієї Рамкової Угоди Сторони можуть вносити зміни у формі додаткових протоколів, які будуть вважатися невід'ємною частиною цієї Рамкової Угоди і набиратимуть чинність у визначений Рамковою Угодою спосіб.

Стаття 12
Набрання чинності

Ця Рамкова Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення однією Стороною іншій, про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для цієї мети.

Стаття 13
Термін дії

Ця Рамкова Угода залишається чинною протягом п'яти (5) років і автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди.

Стаття 14
Припинення дії

1. Кожна Сторона може достроково припинити дію цієї Рамкової Угоди у будь-який час шляхом письмового повідомлення іншій Стороні за 6 місяців. У цьому випадку Сторони докладатимуть зусиль для досягнення згоди щодо термінів та умов мінімізації негативного впливу такого припинення.

2. Припинення дії цієї Рамкової Угоди не впливатиме на виконання заходів, що триватимуть на момент припинення її дії, якщо Сторони не домовляться про інше.

Вчинено в місті Ліма, Республіка Перу, 30 травня 2011 року, у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей, перевагу матиме текст англійською мовою.


* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 447-р (Розпорядження N 447-р) уповноважено Голову Державного космічного агентства Алексєєва Юрія Сергійовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року N 888 (Постанова N 888)

 

За Уряд України

За Уряд Перу

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали