СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. КИЄВІ ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ЛИСТ

від 13.12.2010 р. N 16491/10/25-022

Рішення про результати розгляду первинної скарги

(Витяг)

СДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків розглянуто скаргу президента АТ від 14.10.2010 р. на податкове повідомлення-рішення СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП від 04.10.2010 р. про визначення податкового зобов'язання з ПДВ у розмірі 10990788,00 грн., в т. ч. основний платіж 7327192,00 грн., штрафні (фінансові) санкції 3663596,00 гривень.

Перелік копій документів, використаних при розгляді скарги:

1. Акт від 21.09.2010 р. "Про результати документальної невиїзної перевірки АТ з питання формування податкового кредиту з ПДВ за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. по взаємовідносинах з ТОВ";

2. Податкове повідомлення-рішення від 04.10.2010 р. з розрахунком штрафних (фінансових) санкцій;

3. Заперечення до акта перевірки від 21.09.2010 р.;

4. Лист СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП від 30.09.2010 р. N 13054/10/42-311 про розгляд заперечення.

Підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення від 04.10.2010 р. стали матеріали документальної невиїзної перевірки АТ з питання формування податкового кредиту з ПДВ за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. по взаємовідносинах з ТОВ (акт від 21.09.2010 р.).

В ході перевірки АТ було встановлено <...> заниження суми ПДВ на загальну суму 7327192 грн., в т. ч. за квітень 2010 року в сумі 2642188 грн., за травень 2010 року в сумі 2089990 грн. та червень 2010 року в сумі 2595014 гривень.

Скаржник не погоджується з висновком, викладеним в акті перевірки, вважає, що перевіряючими неправильно застосовано норми закону та просить скасувати податкове повідомлення-рішення від 04.10.2010 р.

Як зазначено в акті перевірки, за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. АТ задекларовано податкового кредиту з ПДВ у сумі 7327192 гривень.

Перевіркою повноти визначення податкового кредиту за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. встановлено його завищення всього у сумі 7327192 грн., в тому числі за квітень 2010 р. в сумі 2642188 грн., за травень 2010 р. в сумі 2089990 грн., та за червень 2010 р. в сумі 2595014 гривень.

Перевіркою відображених у рядку 10.1 Декларацій "Придбання з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: підлягають оподаткуванню за ставкою 20 % та 0 %" показників за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. у загальній сумі 7327192 грн. встановлено, що значення вказаного показника (з урахуванням даних уточнених розрахунків) сформовано за рахунок податкових накладних, виписаних контрагентом-постачальником ТОВ.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р. на підставі реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період: з 01.04.2010 р. по 30.06.2010 р., податкових накладних, виписаних постачальниками товарів (послуг), декларацій з ПДВ за звітні періоди: квітень 2010 р. - червень 2010 р. (із додатками до них), інформації, наведеної в базі даних ДПАУ "Система автоматизованого співставленая податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ", встановлено завищення задекларованих АТ показників у рядку 10.1 Декларацій "Придбання з ПДВ на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 % та 0 %" всього у сумі 7327192 гривень.

В акті перевірки зазначено, що в порушення закону АТ включено до складу податкового кредиту відповідних звітних періодів ПДВ у сумі 732792 грн., в т. ч.: за квітень 2010 р. в сумі 2642188 грн., травень 2010 р. в сумі 2089990 грн., червень 2010 р. в сумі 2595014 грн., виписаних ТОВ.

Згідно з пошуково-довідковою системою ЦБД ДПАУ та АРМ "Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ" декларації з ПДВ ТОВ за квітень 2010 р., травень 2010 р. та червень 2010 р. визнані недійсними.

Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку.

Відповідно до п. 10.1 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від 30.06.2005 р. N 244 "Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних" (зареєстровано в Мін'юсті України 18.07.2005 р. за N 770/11050, зі змінами та доповненнями, далі - Порядок N 244), облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань.

Згідно з п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. N 165 "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення" (зареєстровано в Мін'юсті України 23.06.97 р. за N 233/2037, зі змінами та доповненнями, за текстом - Порядок N 165), порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру в реєстрі отриманих і виданих податкових накладних.

Пунктом 7 Порядку N 244 визначено, що Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з ПДВ.

Враховуючи зазначене, у разі неподання підприємствами-постачальниками до податкового органу декларації з ПДВ за відповідний звітний період (тобто результатів обліку оподатковуваних операцій з ПДВ), податкові накладні, виписані такими постачальниками у цих звітних періодах, вважаються такими, що заповнені з порушенням вимог Порядку N 165.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом. Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг).

Таким чином, визначено, що розмір податкового зобов'язання продавця товарів (послуг) по господарським операціям, проведеним з кожним контрагентом-покупцем у окремому звітному періоді, має дорівнювати розміру податкового кредиту такого покупця, задекларованого за такий звітний період, що передбачає відображення покупцем отриманої податкової накладної у реєстрі отриманих податкових накладних цього звітного періоду.

При цьому визначено, що <...> у разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг).

Під час розгляду скарги встановлено, що згідно з даними "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ" станом на 11.10.2010 р. податковим деклараціям ТОВ за квітень, травень, червень 2010 р. присвоєно статус "Д".

ДПІ у Печерському районі м. Києва (лист від 22.10.2010 р. N 10780/7/15-310) на запит СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП від 13.10.2010 р. N 18363/7/42-311 щодо підтвердження статусу декларацій надано дані по деклараціям з ПДВ ТОВ за квітень 2010 р., травень 2010 р. та червень 2010 р. з розшифровкою р. 09, р. 17 та р. 20 декларацій та повідомлено, що останню звітність платником податків подано за вересень 2010 р.

Таким чином, викладене вище спростовує висновки акта перевірки щодо порушення АТ закону.

Враховуючи викладене та керуючись підпунктом 3 пункту 9 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затвердженого наказом ДПАУ від 11.12.96 р. N 29 і зареєстрованого в Мін'юсті України 18.12.96 р. за N 723/1746), СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП скасовує податкове повідомлення-рішення СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП від 04.10.2010 р., а скаргу АТ - задовольняє.

 

Перший заступник начальника

А. Неменший

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали