Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Різне. Про заходи Державної регуляторної служби України, розроблені відповідно до експертних пропозицій Громадської організації "Українська демократія" за результатами проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 червня 2018 року N 4

Різне. Про заходи Державної регуляторної служби України, розроблені відповідно до експертних пропозицій Громадської організації "Українська демократія" за результатами проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України

Рішення введено в дію наказом Державної регуляторної служби України від 18 червня 2018 року N 94 (Наказ N 94)

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 976, на запит Громадської організації (далі - ГО) "Українська демократія" від 27 березня 2018 року N 27-03-182 було проведено громадську експертизу Державної регуляторної служби України щодо взаємодії з громадськістю під час виконання покладених на ДРС завдань, у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

ГО "Українська демократія" надано оцінку сприяння ДРС проведенню громадської експертизи (відповідність вимогам Порядку змісту наказу ДРС про проведення громадської експертизи (далі - Наказ), вчасність його видання, вчасність доведення змісту Наказу до відома ініціатора громадської експертизи, наявність інформації на веб-сайті ДРС, своєчасність надання матеріалів ініціатору громадської експертизи та їх відповідність вимогам запиту), яка склала 11 балів з 12 можливих.

За результатом проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України ГО "Українська демократія" оцінила роботу Служби із взаємодії з громадськістю як таку, що спрямована на тісну взаємодію з громадськістю, адже ДРС є органом, який забезпечує дотримання балансу інтересів суб'єктів господарювання, населення та держави, врахування пропозицій бізнесу та поліпшення бізнес-середовища. Таким чином, за результатами аналізу зауважень і пропозицій громадських організацій та суб'єктів господарювання до найбільш резонансних проектів регуляторних актів ДРС було ініційовано та проведено понад 90 робочих нарад, на яких ДРС виступало у ролі посередника між розробниками проектів регуляторних актів та бізнесом.

Відтак проекти, щодо яких від громадських організацій та суб'єктів господарювання надходили зауваження та пропозиції, в результаті узгоджувальних процедур були доопрацьовані з урахуванням цих зауважень або щодо них ДРС прийнято рішення про відмову в погодженні.

Також ГО "Українська демократія" зазначено, що в результаті співпраці з громадськими організаціями та суб'єктами господарювання ДРС було зупинено впровадження 330 млн. грн. додаткових витрат для суб'єктів малого підприємництва шляхом прийняття рішень про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних актів.

Впродовж 2017 року до ДРС надійшло 487 зауважень і пропозицій від громадськості до проектів регуляторних актів, які ДРС приймає до уваги під час проведення експертизи проектів та прийняття рішення щодо їх погодження.

ГО "Українська демократія" було підготовлено експертні пропозиції щодо розв'язання суспільно значущої проблеми взаємодії з громадськістю, врахування їх пропозицій у своїй роботі та підвищення ефективної діяльності Служби, що полягають у розширенні можливостей громадськості брати участь у діяльності ДРС.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 976, на основі пропозицій ГО були розроблені заходи ДРС з реалізації експертних пропозицій ГО "Українська демократія" за результатами проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України.

На підставі вищевикладеного, а також з метою забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю колегія вирішила:

1. Інформацію щодо розгляду та затвердження заходів Державної регуляторної служби України, розроблених відповідно до експертних пропозицій ГО "Українська демократія" за результатами проведення громадської експертизи, взяти до відома.

2. Затвердити заходи з реалізації експертних пропозицій ГО "Українська демократія" за результатами проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України (додаються) та забезпечити їх виконання.

3. Управлінню оперативного дерегулювання (Здоров М. В.):

3.1. Надати ГО "Українська демократія" письмову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті ДРС;

3.2. Надіслати в письмовій на електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада": інформацію про ініціатора громадської експертизи (найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, поштову адресу, контактні дані ГО "Українська демократія"); предмет та строки проведення громадської експертизи; експертні пропозиції, надані ГО "Українська демократія"; заходи ДРС щодо реалізації експертних пропозицій; відповідь ДРС ГО "Українська демократія" про результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.

Термін - до 22 червня 2018 року

 

Голова колегії

К. Ляпіна

Секретар колегії

О. Васильківська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення колегії Державної регуляторної служби України
12 червня 2018 року N 4

ЗАХОДИ
Державної регуляторної служби України щодо реалізації експертних пропозицій Громадської організації "Українська Демократія" за результатами проведення громадської експертизи діяльності Державної регуляторної служби України

N
з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний структурний підрозділ

1.

Створити на офіційному сайті ДРС в рамках існуючої рубрики "Консультації з громадськістю" підрубрику "Вивчення громадської думки".

Червень 2018 року

Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби; Управління оперативного дерегулювання

2.

Вивчити питання щодо можливості створення на сайті ДРС автоматизованого сервісу стосовно:
- повідомлення заявника про факт надходження до ДРС його звернення, надісланого на електронну/поштову адресу;
- подання електронного звернення за допомогою заповнення та відправлення спеціальної форми через офіційний веб-сайт ДРС.

Вересень 2018 року

Відділ управління майном та контролю за використанням, інформаційних технологій та державних закупівель; Управління оперативного дерегулювання

3.

Вивчити питання щодо можливості організації обговорення проектів нормативно-правових актів або електронних консультацій з громадськістю на веб-сайті ДРС із забезпеченням спрощеної авторизації через соціально орієнтований ресурс "Facebook".

Вересень 2018 року

Відділ управління майном та контролю за використанням, інформаційних технологій та державних закупівель; Управління оперативного дерегулювання

4.

При підготовці повідомлення про проведення публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю дотримуватись положень пунктів 15, 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996

Постійно

Управління оперативного дерегулювання; Департамент державної регуляторної політики; Департамент ліцензування та дозвільної системи; Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю; Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби

5.

При підготовці звітів за результатами проведення консультацій з громадськістю та громадського обговорення нормативно-правових актів, в тому числі регуляторних актів, дотримуватись положень пункту 20 Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996

Постійно

Управління оперативного дерегулювання; Департамент державної регуляторної політики; Департамент ліцензування та дозвільної системи; Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю; Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби

7.

Під час розгляду та врахування пропозицій Громадської ради при ДРС дотримуватись положень абзацу другого - третього пункту 15 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996

Постійно

Самостійні структурні підрозділи ДРС

8.

Здійснити аналіз роботи із зверненнями громадян у ДРС відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 630, та розглянути зазначене питання на засіданні колегії ДРС.

Вересень - жовтень 2018 року

Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю; Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали