НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.06.2012 р. N 48-104/1346-6311

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Територіальним управлінням Національного банку України


Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Національний банк України, використовуючи закріплене у пункті 1 статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) право адміністративного регулювання та у зв'язку із численними запитами банків України вважає за необхідне висловити наступні рекомендації.

Згідно пункту 26 розділу I Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI) (далі - Закон N 3205) із пунктів 2 та 3 частини одинадцятої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) слова "реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав" було виключено.

Пунктом 5 частини першої статті 15 Закону передбачено, що фінансова операція із зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунку юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень, підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.

З метою виконання вимог зазначеної статті Закону банкам необхідно встановити інформацію щодо дати державної реєстрації клієнта юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Таку інформацію відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) містить, зокрема, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр). Щодо юридичних осіб - резидентів вказану інформацію містить також довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджена наказом Державного комітету статистики України "Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" від 12.06.2007 N 164.

Разом з тим розділом 5 (підструктура DOC_REG структури OSOBA) Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затверджених постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.05.2011 N 164 (Постанова N 164)) (далі - Постанова N 233), передбачено внесення відомостей щодо свідоцтва про державну реєстрацію учасника фінансової операції (номер свідоцтва, повне найменування органу, що видав свідоцтво, і дата реєстрації) до файла-повідомлення про фінансові операції.

Згідно з вимогами пункту 2 частини другої статті 6 Закону банки зобов'язані здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів у випадках, установлених законом, а також відповідно до пункту 5.16 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 (далі - Положення), під час реалізації Програми ідентифікації та вивчення клієнтів банки зобов'язані формувати та вести електронні анкети.

Отже, враховуючи вимоги частини восьмої статті 9 Закону, частини шостої статті 64 Закону про банки та пункту 5 частини першої статті 15 Закону, на думку Національного банку України, до внесення відповідних змін у Положення та Постанову N 233 банки можуть у тегах підструктури DOC_REG структури OSOBA розділу 5 Постанови N 233 при формуванні файла-повідомлення про фінансову операцію, а також в анкеті клієнта - юридичної особи - резидента (пункт 9 частини першої додатка 1 до Положення) та анкеті клієнта - фізичної особи - підприємця (пункт 9 частини першої додатка 5 до Положення) зазначати реквізити свідоцтва про державну реєстрацію, якщо її проведено до 07.05.2011 та стосовно нього після зазначеної дати не вносились зміни (записи) до Єдиного державного реєстру щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві або вказуються у виписці.

Слід також зазначити, що Законом N 3205 (Закон N 3205-VI) не передбачена необхідність заміни свідоцтва про державну реєстрацію на виписку або витяг з Єдиного державного реєстру, а також не передбачена заборона або термін використання існуючого свідоцтва про державну реєстрацію1.


1 Лист Державної реєстраційної служби України від 30.09.2011 N 617-0-8-11-7.2. (Лист N 617-0-8-11-7.2)

Крім того, повідомляємо, що лист Національного банку України від 06.06.2011 N 48-104/1116-6981 (Лист N 48-104/1116-6981) з питань здійснення фінансового моніторингу відкликається.

 

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної служби фінансового
моніторингу України

О. Ю. Фещенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали