ДОРУЧЕННЯ
Президента України

Щодо деяких питань дерегуляції

М. АЗАРОВУ

1. Опрацювати питання щодо забезпечення реалізації громадянами України незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації права на одержання медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також прав на одержання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини, посвідчення водія, реєстрацію (перереєстрацію) або зняття з обліку транспортних засобів, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків тощо та розробити проекти відповідних нормативно-правових актів.

Термін - 25 грудня 2011 року

2. Вжити заходів до унеможливлення встановлення будь-яких не передбачених законодавством надбавок до:

цін, визначених виробниками, на державні номерні знаки, іншу продукцію, які реалізуються Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України;

вартості бланків проїзного документа дитини, посвідки на постійне та тимчасове проживання для іноземних громадян та осіб без громадянства, паспорта громадянина України для виїзду за кордон під час надання послуг з їх оформлення.

3. Забезпечити затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, а також установлення плати за такі бланки в розмірі, що не перевищує вартості їх виготовлення.

Термін - 15 січня 2012 року

4. Вжити заходів щодо виготовлення бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, насамперед бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб, виключно на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України, на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

5. Забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів:

1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вчинення нотаріальних дій та надання нотаріальних послуг, в якому передбачити, зокрема:

питання щодо визначення розмірів та порядку плати за вчинення нотаріальних дій, а також переліку та розміру плати за надання нотаріусами додаткових послуг, що не належать до вчинюваних нотаріальних дій;

скорочення переліку нотаріальних дій;

розширення переліку випадків засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок із них, справжності підпису на документах не лише нотаріально, а й посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

2) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення державної реєстрації земельних ділянок, іншого нерухомого майна та речових прав на них, в якому передбачити, зокрема:

а) спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, зокрема, шляхом:

усунення дублювання збору та подання громадянами документів, необхідних для внесення даних до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про земельні ділянки, речові права на них та їх обтяження;

запровадження ідентифікації земельної ділянки як об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за її кадастровим номером;

запровадження механізму подання нотаріусом за письмовою згодою правонабувача (правонабувачів) об'єкта нерухомого майна, в тому числі земельної ділянки, набутого на підставі правочинів або у зв'язку з успадкуванням (під час видачі свідоцтва про право на спадщину), заяви про державну реєстрацію прав на це майно та необхідних документів для здійснення такої реєстрації, а також зобов'язання органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на такий об'єкт, земельну ділянку з повідомленням про це правонабувача (правонабувачів);

запровадження механізму подання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, заяви про державну реєстрацію прав на земельну ділянку та необхідних документів для здійснення такої реєстрації за письмовою згодою особи, якій за рішенням відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування передано земельну ділянку у власність чи користування, надано в оренду із земель державної чи комунальної власності, а також зобов'язання органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права на таку земельну ділянку з повідомленням про це зазначеної особи;

б) недопущення скасування державної реєстрації земельної ділянки у випадку, якщо речове право на неї не зареєстровано;

в) зобов'язання розробника документації із землеустрою на земельну ділянку виготовляти відповідну землевпорядну документацію не менш ніж у двох примірниках, один з яких має передаватися власникові або користувачеві земельної ділянки територіальним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів під час державної реєстрації земельної ділянки;

г) встановлення відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі щодо строку проведення такої реєстрації;

д) визначення відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів уповноваженим органом із ведення Державного земельного кадастру у місті Києві;

3) про ріелторську діяльність, в якому, зокрема, визначити:

поняття "ріелторська діяльність", "ріелтор", "суб'єкт ріелторської діяльності", "споживач ріелторських послуг";

професійні вимоги до ріелторів;

загальні засади державного регулювання у сфері ріелторської діяльності та саморегулювання ріелторської діяльності;

права та обов'язки суб'єктів ріелторської діяльності і споживачів ріелторських послуг;

види ріелторської діяльності;

істотні положення договору про надання ріелторських послуг;

максимальний розмір та порядок оплати ріелторських послуг;

відповідальність за порушення законодавства про ріелторську діяльність;

4) про добровільні універсальні електронні картки ідентифікації фізичних і юридичних осіб для надання адміністративних послуг за допомогою засобів телекомунікації, визначивши порядок випуску, видачі та обслуговування таких карток;

5) про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо унеможливлення відмови у проведенні державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі, коли власники транспортних засобів або уповноважені на використання цих транспортних засобів особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

6) про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Термін - 30 січня 2012 року

6. Забезпечити здійснення заходів щодо підвищення ефективності функціонування механізму державно-приватного партнерства, зокрема:

проведення аналізу ефективності використання об'єктів державної власності у сфері застосування державно-приватного партнерства та за його результатами визначення переліку об'єктів, щодо яких може застосовуватися державно-приватне партнерство;

підготовку пілотних проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я, у деревообробній галузі та у будівництві лісових шляхів;

Термін - 30 грудня 2011 року

проведення щоквартально моніторингу ефективності реалізації проектів державно-приватного партнерства та у разі необхідності внесення за його результатами пропозицій щодо змін до актів законодавства, спрямованих на вдосконалення механізму державно-приватного партнерства.

Термін - постійно

7. Опрацювати питання щодо відкриття у приміщеннях реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України відділень державних банків для приймання платежів за послуги, пов'язані з державною реєстрацією (перереєстрацією), зняттям з обліку транспортних засобів, оформленням та видачею реєстраційних документів, номерних знаків, документів на право керування транспортними засобами.

Доповісти до 25 грудня 2011 року

8. Забезпечити внесення відомостей до бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб виключно на обладнанні, що закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та підрозділами, для чого, зокрема, передбачати для Міністерства внутрішніх справ України у державному бюджеті на відповідний рік видатки на придбання та експлуатацію відповідного обладнання.

Доповісти до 1 січня 2012 року, в подальшому доповідати щопівроку

9. Передбачати під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на:

проведення інвентаризації земельних ресурсів, насамперед земель сільськогосподарського призначення державної власності;

розмежування земель державної та комунальної власності;

ведення Державного земельного кадастру та наповнення його відповідними даними;

проведення за рахунок коштів Державного бюджету України державної реєстрації земельних ділянок, на які до 2004 року видано державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку, державний акт на право постійного користування землею, та державної реєстрації речових прав на такі земельні ділянки.

Термін - 6 грудня 2011 року, у подальшому - щорічно до 15 вересня

10. Забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування відповідно до обгрунтованих потреб за рахунок коштів державного бюджету видатків на реалізацію комплексних пілотних проектів із реформування системи надання адміністративних послуг у містах Києві, Кіровограді та Луганську, пілотного проекту зі створення у місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, а також видатків на створення у місті Вінниці трьох центрів із надання адміністративних і соціальних послуг.

Термін - 6 грудня 2011 року

11. Забезпечити вдосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, передбачивши:

1) відміну:

обов'язкового дослідження нових транспортних засобів під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття їх з обліку (крім випадків установлення відсутності або знищення, пошкодження чи підробки ідентифікаційного номера складової частини транспортного засобу);

проведення оцінки вартості транспортних засобів під час їх державної реєстрації;

видачі особам, які здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на їх ім'я у разі відсутності у таких осіб права власності на транспортні засоби;

2) унеможливлення відмови у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортного засобу у разі наявності заборгованості власника транспортного засобу зі сплати штрафу за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

3) здійснення дослідження транспортних засобів під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття їх з обліку виключно фахівцями експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи - іншими спеціалістами, які мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень;

4) видачу свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу власникам транспортних засобів, які переїхали у зв'язку із зміною місця проживання до іншого регіону або придбали транспортні засоби, зареєстровані в іншому регіоні, чи ввезли їх на митну територію України, безпосередньо під час звернення щодо державної реєстрації транспортного засобу.

Термін - 25 грудня 2011 року

М. АЗАРОВУ,
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Забезпечити:

1) визначення під час укладання органами виконавчої влади з банками договорів оренди приміщень (у будівлях, в яких приймаються документи для надання адміністративних послуг) однією з умов договору встановлення банками комісійної винагороди за переказ готівкових коштів у національній валюті за надання адміністративних послуг у розмірі, що не перевищує двох відсотків суми такого переказу;

Термін - постійно

2) впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами та дозвільними органами.

Термін - 31 грудня 2012 року

О. АНІЩЕНКУ
О. ЛАВРИНОВИЧУ

Розробити та подати для внесення Президентом України як невідкладного проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері нагляду за дотриманням санітарного законодавства, в якому передбачити, зокрема:

проведення органами та посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби планових та позапланових перевірок виключно суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, та бюджетних установ;

здійснення виключно за рішенням суду органами та посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби заходів для припинення порушення санітарного законодавства, передбачених пунктами "а", "б" і "д" частини першої статті 42 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", із припинення діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, роботи технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм, із припинення будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від затвердженого проекту, із зупинення, припинення інвестиційної діяльності;

посилення відповідальності за порушення санітарного законодавства.

Термін - 15 січня 2012 року

В. БАЛОЗІ
О. ЛАВРИНОВИЧУ

Завершити опрацювання та подати для внесення Президентом України як невідкладного проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері пожежної та техногенної безпеки, в якому передбачити, зокрема:

визначення організації та повноважень органів пожежної та техногенної безпеки, пожежного нагляду (контролю);

можливість початку роботи новоутворених підприємств на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки без отримання відповідного дозволу;

скасування видачі дозволів на впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових механізмів, устаткування та продукції, оренду приміщень;

проведення органами пожежної та техногенної безпеки планових та позапланових перевірок виключно суб'єктів господарювання, які використовують незадекларований об'єкт нерухомості або у випадку анулювання реєстрації відповідної декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, а також суб'єктів господарювання, які використовують об'єкти з високим ступенем ризику, та бюджетних установ;

позбавлення органів пожежної та техногенної безпеки права своїм рішенням припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень;

віднесення до відання адміністративних судів розгляду подань органів пожежної та техногенної безпеки щодо повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень за наявності порушень законодавства, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей; запровадження скороченого провадження в таких адміністративних справах;

відповідальність за ненадання інформації, надання неправдивої інформації органам пожежної та техногенної безпеки щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Термін - 15 грудня 2011 року

А. БЛИЗНЮКУ
О. ЛАВРИНОВИЧУ

Розробити та подати для внесення Президентом України як невідкладного проект Закону України про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, в якому передбачити, зокрема:

визначення поняття "технічна інвентаризація";

визначення мети технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, яка має полягати, зокрема, у визначенні фактичної площі, об'єму, технічного стану об'єкта;

проведення обов'язкової технічної інвентаризації лише об'єктів нерухомого майна, завершених будівництвом, під час приймання їх у встановленому порядку в експлуатацію, добудованих та перепланованих об'єктів (із зміною несучих конструкцій), а також під час здійснення правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, не прийнятих в експлуатацію, не завершених будівництвом, а також щодо об'єктів нерухомого майна, самочинно збудованих, безхазяйних, до прийняття судом рішення про визнання права власності на такі об'єкти;

заборону вимагати у власника нерухомого майна проведення в установленому порядку технічної інвентаризації у випадках, не передбачених законом;

визначення загальних засад державного регулювання діяльності у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

можливість проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна суб'єктами господарювання будь-якої форми власності, які отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності;

визначення суб'єктів відносин у сфері технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, їх прав та обов'язків;

порядок та строки здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

спрощення дозвільних процедур щодо переобладнання та перепланування житлового будинку або приміщення та порядку введення його в експлуатацію, посилення відповідальності за самовільне переобладнання та перепланування житлового будинку або приміщення (зі зміною несучих конструкцій), використання не за призначенням житлових приміщень, а також відшкодування у повному обсязі фізичним та юридичним особам шкоди, завданої такими неправомірними діями;

відповідальність за порушення законодавства про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

Термін - 30 січня 2012 року

О. ЛАВРИНОВИЧУ
В. ЗАХАРЧЕНКУ
Г. СТАДНІКУ

Ужити заходів щодо забезпечення належного контролю за сплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Термін - 25 грудня 2011 року

І. КАЛЄТНІКУ
В. ЗАХАРЧЕНКУ

Забезпечувати взаємодію Державної митної служби України та Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в рамках реалізації пілотного проекту зі створення у місті Києві центру Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, з метою організації митного оформлення транспортних засобів безпосередньо на території зазначеного центру.

Термін - постійно

В. ПШОНЦІ

Пропоную провести перевірку фактів видачі на одну земельну ділянку кількох державних актів на право власності, а також порушення строків видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки за умови подання необхідних документів та вжити за її результатами вичерпних заходів реагування відповідно до законодавства.

Термін - до кінця 2011 року

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

29 листопада 2011 року

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали