ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОФОРМЛЕННЯ
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ

ЛИСТ

від 30.12.2011 р. N 12/2-12.4/3382-ЕП

Департаменту митних інформаційних технологій і статистики
Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

З метою забезпечення ефективного виконання наказу Держмитслужби України від 26.09.2011 N 831 "Про затвердження Технологічної схеми обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації" (Наказ N 831) направляємо Вам для врахування та використання в роботі лист Держмитслужби України щодо дій посадових осіб митних органів при виникненні нештатних ситуацій.

Додаток: на 5 арк.

 

Заступник директора
Департаменту організації митного
контролю та оформлення

А. І. Сербайло

 

Додаток

Керівникам Південної, Вінницької, Чернівецької обласної митниць

З метою забезпечення ефективного виконання наказу Держмитслужби України від 26.09.2011 N 831 "Про затвердження Технологічної схеми обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України та Республіки Молдова, використання цієї інформації" (Наказ N 831) (далі - Технологічна схема), недопущення безпідставних затримок у пропуску на митну територію України товарів і транспортних засобів керівникам визначених митниць забезпечити належну взаємодію під час виконання дій посадових осіб митних органів при виникненні нештатних ситуацій, пов'язаних з відсутністю (невідповідністю) інформації.

Обмін інформацією здійснюється відповідно до Технічних умов організації обміну інформацією про товари й транспортні засоби, затверджених уповноваженими посадовими особами митних адміністрацій України та Республіки Молдови (далі - Технічні умови).

1. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони (Реєстр 2) за результатами пошуку, відповідно до пункту 2.4 зазначеної Технологічної схеми (Наказ N 831), посадова особа пункту пропуску доповідає керівнику підрозділу (старшому зміни) про виникнення нештатної ситуації.

Керівник підрозділу (старший зміни) вживає всіх можливих заходів для з'ясування, у тому числі із суміжною стороною, факту вивезення відповідних товарів і транспортних засобів з території Республіки Молдови;

направляє листа (в термін не пізніше однієї години з часу виникнення нештатної ситуації) до відділу організації митного контролю митниці з аргументованим викладенням обставин по ситуації;

Відділ організації митного контролю митниці аналізує отриману інформацію, готує та направляє офіційне повідомлення (не пізніше однієї години з часу отримання інформації) до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики та Департаменту організації митного контролю та оформлення про виникнення нештатної ситуації, заповнюючи наведену таблицю 1;

Таблиця 1

Дата та час виникнення нештатної ситуації

Митний орган пропуску

N Т/З, на який відсутня інформація

N TIR

N інвойса

N залізничної накладної, CMR

N та дата оформлення ВМД

Одержувач

Вжиті заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент митних інформаційних технологій та статистики у термін, що не перевищує чотирьох годин, повідомляє Департамент організації митного контролю та оформлення про фіксацію нештатної ситуації та про прийняте рішення щодо її технічно-інформаційного врегулювання. Департамент організації митного контролю та оформлення детально вивчає та аналізує отриману інформацію, приймає по ній рішення, інформуючи за результатами розгляду, в разі потреби, Департамент митних інформаційних технологій та статистики, а у випадках наявності ознак не виконання законодавства України Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції для оперативного реагування та прийняття рішення по конкретній нештатній ситуації.

2. В порядку, аналогічному пункту 1, здійснюються заходи посадовими особами, які здійснюють контроль за електронними копіями ВМД (книжок МДП) суміжної сторони, за якими передбачалося прибуття вантажів в Україну, але протягом доби після надходження попередньої інформації фактичного переміщення таких вантажів через пункти пропуску не відбулось, або заявлено до переміщення порожні (без вантажу) транспортні засоби.

3. За наявності в ЄАІС Держмитслужби електронної копії ВМД (книжки МДП) суміжної сторони та виявлення невідповідності (розбіжності) відомостей про товари та транспортні засоби (Реєстр 3) у цій копії ВМД (книжки МДП) та ДКПТ посадова особа митного органу України встановлює достовірні відомості про такі товари та транспортні засоби шляхом вивчення наявних документів або здійснення митного огляду товарів.

3.1. У разі виявлення незначної невідповідності (розбіжності) відомостей про товари та транспортні засоби, зокрема кількісних та вагових показників, які не впливають на оподаткування, посадова особа пункту пропуску, в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Держмитслужби, вносить фактичні відомості про такі товари та транспортні засоби до електронних копій ДКПТ та здійснює пропуск товарів і транспортних засобів на митну територію України.

3.2. У разі виявлення невідповідності (розбіжності) відомостей про товари та транспортні засоби, які є значними (впливають на оподаткування), посадова особа пункту пропуску доповідає керівнику підрозділу (старшому зміни) з метою вжиття заходів та направлення листа (не пізніше 1 години з часу виникнення нештатної ситуації) до відділу організації митного контролю та підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці з детальним викладенням нештатної ситуації;

Відділ організації митного контролю митниці аналізує отриману інформацію, вживає організаційних заходів щодо з'ясування обставин фактичного переміщення товарів та транспортних засобів (отримання офіційного підтвердження від підрозділу органу охорони державного кордону, суміжного митного поста Республіки Молдови, представників СМАП або залізничної станції). У разі неможливості прийняття рішення формує та направляє офіційне повідомлення (в термін не пізніше однієї години з часу отримання інформації) до Департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби про виникнення нештатної ситуації заповнюючи таблицю 1;

Департамент організації митного контролю та оформлення детально аналізує та систематизує наявну у повідомленні інформацію, здійснює класифікацію підстав та причин виникнення нештатної ситуації та у випадку необхідності направляє відповідні матеріали, за компетенцією, до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби;

За результатом розгляду інформації Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції приймає рішення, про що повідомляє Департамент організації митного контролю та оформлення та митний орган, у якому зафіксовано нештатну ситуацію.

4. У разі виявлення відсутності інформації про документальне підтвердження фактичного переміщення (доставки) товарів і транспортних засобів до митного органу суміжної сторони (Реєстр 5), відповідальні посадові особи пункту пропуску, через який здійснювався пропуск товарів за межі митної території України, доповідають керівнику підрозділу (старшому зміни) з метою вжиття відповідних заходів та направлення листа (не пізніше однієї години з часу виникнення нештатної ситуації) до відділу організації митного контролю митниці та підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці з викладенням нештатної ситуації;

Відділ організації митного контролю або підрозділ боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці аналізує отриману інформацію та вживає невідкладних заходів щодо з'ясування фактичних обставин переміщення (отримання офіційного підтвердження від підрозділу органу охорони державного кордону, суміжного митного поста Республіки Молдови, представників СМАП або залізничної станції) з інформуванням Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби щодо з'ясування фактичних обставин переміщення;

За результатом розгляду даної інформації Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції приймає рішення, про яке повідомляє Департамент організації митного контролю та оформлення та митний орган, у якому зафіксовано нештатну ситуацію.

У разі надходження до ЄАІС Держмитслужби необхідної інформації від митних органів Республіки Молдови або підтверджуючих документів про пропуск товарів і транспортних засобів на митну територію України, у період часу, що співпадає з проведенням організаційних та оперативних заходів структурними підрозділами митниць, Департаментом організації митного контролю та оформлення, Департаментом боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби, посадовими особами підрозділів митного оформлення пунктів пропуску через державний кордон:

- здійснюється пропуск товарів та транспортних засобів на митну територію України;

- негайно повідомляється відділ організації митного контролю та підрозділ боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці про врегулювання нештатної ситуації.

Відділ організації митного контролю письмово інформує про врегулювання нештатної ситуації Департамент організації митного контролю та оформлення Держмитслужби.

Підрозділ боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці про врегулювання нештатної ситуації письмово повідомляє Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Держмитслужби.

Керівникам визначених митних органів забезпечити щомісячне, до кожного 5 числа наступного за звітним періодом місяця, надання інформації про стан справ щодо функціонування системи обміну попередньою інформацією до Департаменту організації митного контролю та оформлення із заповнення наведеної таблиці 2.

Таблиця 2

Дата та час нештатної ситуації

Митний орган пропуску

N Т/З, на який відсутня інформація

N та дата оформлення ВМД

Одержувач

Вжиті заходи

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту організації
митного контролю та оформлення,
член колегії Держмитслужби

С. М. Сьомка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали