Додаткова копія: Щодо файлів статистичної звітності про валютні операції 3КХ, 3МХ та 36Х

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.03.2019 р. N 31-0006/12047

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків

Щодо файлів статистичної звітності про валютні операції 3КХ, 3МХ та 36Х

На численні запити банків щодо формування показників статистичної звітності, що подаються до Національного банку України у файлах 3КХ1, 3МХ2 та 36Х3 відповідно до Правил N 120 (Постанова N 120)4, повідомляємо.


1 Файл 3КХ "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)".

2 Файл 3МХ "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами".

3 Файл 36Х "Дані про дотримання граничних строків розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності".

4 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 N 120 (Постанова N 120).

Щодо файлу з показниками 3КХ.

Операції з продажу коштів в іноземній валюті, що здійснюються однією сумою за кількома сумами надходжень з різними джерелами походження, відображаються окремими записами в розрізі кодів підстав для купівлі/мети продажу іноземної валюти (параметр F092).

Операції з продажу коштів в іноземній валюті, які сформувались на рахунку клієнта протягом певного часу і які неможливо розподілити за джерелами походження, відображаються як продаж власних коштів зі значенням "215" в коді підстави для купівлі/мети продажу іноземної валюти (параметр F092).

Щодо файлу з показниками ЗМХ.

За операціями з переказів, які здійснюються між резидентами та нерезидентами в межах України, код іноземного банку (параметр В010) та найменування іноземного банку (НРП Q033) не заповнюються.

Операції з надходження та переказу коштів відображаються згідно з довідником кодів мети надходження/переказу коштів (параметр F090), розробленого відповідно до нормативно-правових актів з питань здійснення операцій в іноземній валюті.

Щодо файлу з показниками 36Х.

За показником А360015:

- виключення інформації про операції резидентів, сума кожної з яких не перевищує незначної суми, але за якими було порушено граничні строки розрахунків, здійснюється після завершення валютного нагляду відповідно до підпункту 1 пункту 9 Інструкції N 7 (Постанова N 7)6;

- зазначення місцезнаходження нерезидента (НРП Q002_2) є обов'язковим лише по операціях, інформація про які подається починаючи з дати набуття чинності Закону України "Про валюту і валютні операції" (Закон N 2473-VIII), із заповненням повних даних відповідно до реквізитів контракту.


5 Показник А360001 "Сума не повернених коштів вартості товару у встановлений Національним банком України граничний строк розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності" файла 36Х.

6 Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорті товарів, затверджена постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 р N 7 (Постанова N 7).

За показником А360027:

- інформація про порушення граничного строку розрахунків за експортними операціями надається один раз у тому звітному періоді, у якому було отримано документи, що свідчать про таке порушення (пред'явлення резидентом акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав та завершення здійснення валютного нагляду);

- операції резидентів, що не є клієнтами банку, відображаються із значенням параметрів KU (код регіону) - коду регіону головного банку, В040 (код підрозділу) - коду головного банку;

- за операціями резидентів, які не є клієнтами банку, у коді ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру (параметр К021) допускається значення відсутності розрізу (К021 = #).


7 Показник А360002 "Інформація про незавершені розрахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку" файла 36Х.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. Половньов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали