Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо коригування акцизних накладних

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.11.2019 р. N 1157/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула листи [...] про надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо коригування акцизних накладних (Порядок N 262).

Товариство у запитах зазначає, що здійснило ввезення на митну територію України пального, яке в подальшому реалізувало іншим суб'єктам господарювання. В акцизних накладних (Порядок N 262), складених на операції з реалізації цього пального, були зазначені коди УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) пального, які вказані в тимчасовій митній декларації (Наказ N 246), оформленій при ввезенні пального. В додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) пального, коди УКТ ЗЕД пального змінено.

Питання 1. Чи потрібні складання розрахунку коригування на акцизні накладні (Порядок N 262), які при реалізації пального Товариство зареєструвало на пересувні акцизні склади, та реєстрація його в Єдиному реєстрі акцизних накладних?

Питання 2. Якщо все ж таки потрібно складання розрахунку коригування (Порядок N 262) на акцизні накладні, в нашому випадку як це правильно зробити (який алгоритм дій), тому що порядок коригування акцизних накладних (Порядок N 262) при зміні коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) не передбачено жодним нормативно-правовим актом?

Відповідно до п. 231.7 ст. 231 Кодексу показники акцизної накладної (Порядок N 262) підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування (Порядок N 262) та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН), зокрема у випадку, якщо після реалізації пального виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної.

У випадку зміни коду товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) після здійснення його реалізації, виникає невідповідність даних щодо обсягів реалізованого Товариством пального за кодами УКТ ЗЕД у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового фактичним даним проведеної операції з реалізації пального. Саме для виправлення такої невідповідності і здійснюється складання розрахунку коригування (Порядок N 262) та реєстрація його в ЄРАН.

Слід зазначити, що відповідно до пп. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Кодексу:

транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий;

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;

автоматичне включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється на підставі даних акцизних накладних (Порядок N 262), зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Зазначені в акцизній накладній (Порядок N 262), згідно з якою здійснюється відвантаження пального з акцизного складу пересувного / на акцизний склад пересувний, відомості зокрема, але не виключно, щодо коду УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), кількості пального знаходять відображення в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, разом з даними щодо реквізитів такого акцизного складу пересувного.

При ввезенні пального на митну територію України транспортний засіб Товариства, що використовується під час такого ввезення:

набуває статусу акцизного складу пересувного - при реєстрації акцизної накладної (Порядок N 262), яка складається для розподілу ввезеного пального між акцизними складами пересувними, в якій такий засіб зазначено в правій частині накладної;

втрачає статус акцизного складу пересувного - при реєстрації другого примірника акцизної накладної (Порядок N 262), складеної при реалізації пального з акцизного складу пересувного іншій особі, в якій такий транспортний засіб зазначено в лівій частині акцизної накладної.

Тобто у випадку, коли реалізація Товариством пального з акцизного складу пересувного іншій особі вже відбулась та отримувач шляхом реєстрації другого примірника акцизної накладної (Порядок N 262) підтвердив отримання пального на акцизний склад / акцизний склад пересувний, розпорядником якого є такий отримувач, транспортний засіб Товариства, зазначений у лівій частині такої акцизної накладної, втрачає статус акцизного складу пересувного та виключається з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

Оскільки статус акцизного складу пересувного, який набувається транспортним засобом, обмежується проміжком часу між реєстрацією відповідних акцизних накладних (Порядок N 262), в яких такий транспортний засіб зазначено як акцизний склад пересувний, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, здійснити коригування будь-яких показників, які зазначаються в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, зокрема, але не виключно, реквізитів акцизного складу пересувного, коду УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) товару, обсягів товару, не є можливим.

Порядок коригування акцизної накладної форми "П" (Порядок N 262), складеної при реалізації пального, регламентовано розділом V Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 N 262 (Порядок N 262), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2019 за N 753/33724.

Для здійснення коригування коду УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) пального на пересувному акцизному складі:

складається розрахунок коригування (Порядок N 262) з кодом виду коригування "1" (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або числовий номер філії (структурного підрозділу) платника податку, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача пального) або "2" (уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне). Розрахунок коригування реєструється особою, у якої на дату складання такого розрахунку коригування згідно з даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковуються такі обсяги пального, коди УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) яких підлягають коригуванню, а складається особою, що здійснила реалізацію таких обсягів пального;

в цьому розрахунку коригування (Порядок N 262) заповнюється перший рядок таблиці, в якому з акцизної накладної (Порядок N 262) переносяться до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), його опису, а до граф 4, 5 вноситься показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН) (п. 17 розділу V Порядку N 262 (Порядок N 262)).

Такі розрахунки коригування (Порядок N 262), які складаються та реєструються по всьому ланцюгу постачання пального, сторнують обсяги пального з неправильним кодом УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) починаючи з особи, у якої такі обсяги обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на дату складання розрахунку коригування.

Після того, як обсяги пального з неправильним кодом УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового знов будуть обліковуватись на пересувному акцизному складі Товариства, ним складається та реєструється в ЄРАН розрахунок коригування (Порядок N 262) до акцизної накладної, складеної при ввезенні пального на митну територію України для сторнування обсягу пального з неправильним кодом УКТ ЗЕД.

Після цього Товариством складається:

акцизна накладна (Порядок N 262), в якій зазначається правильний код УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) пального, зазначений у додатковій митній декларації (Наказ N 246) (акцизна накладна для розподілу пального між акцизними складами пересувними);

акцизна накладна (Порядок N 262) при реалізації пального такого пального з акцизного складу пересувного іншій особі.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали