НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.12.2011 р. N 9188/24/17-11

Миколаївській обласній державній адміністрації
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22

Національному університету кораблебудування імені Адмірала Макарова
54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9

ПАТ "Миколаївгаз"

Щодо надання інформації

Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула листи Миколаївської обласної державної адміністрації від 02.11.2011 N 2230/19-05-19/6-11 та Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова від 17.11.2011 N 64-25/4733 та межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", НКРЕ встановлює, зокрема, граничний рівень ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном; граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання за погодженням з Мінекономіки.

Порядок надання жилої площі в гуртожитках підприємств, установ, організацій, користування цими гуртожитками та їх утримання встановлено Примірним положенням про гуртожитки (далі - Примірне положення), затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.86 N 208.

Пунктом 2 Примірного положення встановлено, що гуртожитки призначаються для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання.

Згідно із статтями 127 - 131 Житлового кодексу УРСР та пунктами 3, 5 Примірного положення гуртожитки є спеціально збудовані або переобладнані для цього жилі будинки.

Жилі будинки реєструється як гуртожитки у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.

Відповідно до пункту 38 розділу VI Примірного положення про гуртожитки:

- плата за користування жилою площею в приміщеннях, що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею і окремо плата за них не стягується;

- громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, вносять плату за користування жилою площею і за комунальні послуги по ставках квартирної плати (тарифах), установлених для будинків державного та громадського житлового фонду.

Відпуск природного газу (що використовується на приготування їжі і підігрів води газовим водонагрівачем) для населення, що проживає у гуртожитках, які знаходяться на балансі підприємств і організацій, відбувається за ціною, як для населення (постанова НКРЕ від 13.07.2010 N 812).

При цьому, на сьогодні постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 813 для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) встановлено граничний рівень ціни на природний газ на рівні 1309,20 грн. за 1000 м3 з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Враховуючи те, що котельня знаходиться на балансі бюджетної установи, то оплата за природний газ, що використовується для опалення та гарячого водопостачання будівель, у яких проживає населення (мешканці гуртожитків) за ціною 1309,20 гривень за 1000 м3, можлива за умови:

- наявності зареєстрованих відповідно до законодавства гуртожитків, у яких проживає населення;

- ведення окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води, які використовується населенням, що проживає у гуртожитках, що дає змогу визначити, зокрема, обсяги природного газу які використано для опалення та гарячого водопостачання гуртожитків, у яких проживає населення окремо від інших споруд бюджетних організацій.

на всі інші потреби, у т. ч. і на опалення для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів відпуск природного газу відбувається за ціною, затвердженою постановою НКРЕ на рівні 3382,0 грн. за 1000 м3 без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Щодо видачі ліцензії на виробництво теплової енергії

Відповідно до визначень, наведених у Законі України "Про теплопостачання" теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Згідно з положеннями пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417, вказані ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії.

Враховуючи вищевикладене, ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії необхідно отримувати суб'єкту господарювання, який виробляє або має намір виробляти теплову енергію з метою її подальшої реалізації як товарної продукції.

Таким чином, отримання ліцензії на виробництво теплової енергії суб'єктом господарювання, який здійснює виробництво теплової енергії на теплогенеруючому обладнанні для забезпечення власних об'єктів, які знаходяться на балансі вказаного суб'єкта господарювання, вимогами законодавства не передбачено.

Щодо укладення договору на постачання природного газу за регульованим тарифом

Відповідно до частини першої та другої статті 12 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Обов'язкові умови договору між гарантованим постачальником та споживачем природного газу за регульованим тарифом встановлюються в типовому договорі про постачання природного газу.

Враховуючи вищевикладене, оскільки ПАТ "Миколаївгаз" є гарантованим постачальником, договори, укладені із споживачами щодо постачання природного газу мають відповідати змісту типового договору про постачання природного газу.

Відповідно до пункту 1.1 Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22.09.2011 N 1580 (Постанова N 1580) (далі - Типовий договір на постачання), постачальник постачає природний газ (далі - газ) споживачу в обсягах і порядку, передбачених договором для забезпечення потреб споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених договором.

Передача газу за цим договором (Постанова N 1580) здійснюється на межах балансової належності об'єктів споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі - пункти призначення) (пункт 1.2 Типового договору на постачання (Постанова N 1580)).

Отже, постачальник природного газу згідно умов укладеного договору на постачання природного газу зобов'язаний передати споживачеві визначений договором обсяг природного газу на межі балансової належності об'єктів системи газопостачання споживача.

При цьому розрахунки за реалізований споживачеві газ здійснюються за цінами, що встановлюються національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (пункт 4.1 Типового договору на постачання (Постанова N 1580)).

Таким чином, за умов дотримання суб'єктом господарювання, який виробляє теплову енергію для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання вимог постанови НКРЕ від 13.07.2010 N 813 щодо ведення окремого приладового та бухгалтерського обліку, ціна за спожитий природний газ на вказані потреби має не перевищувати встановлений граничний рівень у розмірі 1309,20 грн. за 1000 м3 природного газу з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Враховуючи вищевикладене, в договорі на постачання природного газу укладеного із споживачем-бюджетною установою, на балансі якого знаходяться гуртожитки, мають бути вказані окремо обсяги споживання природного газу бюджетною установою із застосуванням ціни на природний газ затвердженою відповідною постановою НКРЕ для бюджетних організацій та обсяги природного газу, який використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання (мешканців гуртожитків) за ціною на природний газ, затвердженою постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 813. При цьому обов'язковою умовою є ведення окремого приладового та бухгалтерського обліку.

 

Член Комісії

В. Меркушов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали