Щодо надання пільгового тарифу на електроенергію

 

 Відповідно до пункту 1.4 Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 (із змінами та доповненнями), відпуск електроенергії населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі у сільській місцевості), проводиться за тарифом 15,6 коп. (без ПДВ) за 1 кВт·год.

На житлові будинки, які обладнані кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками з порушенням установленого порядку, тариф у розмірі 15,6 коп. (без ПДВ) за 1 кВт·год. не поширюється.

Умови обладнання житлових будинків кухонними електроплитами, електроопалювальними установками

Статтею 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - Закон) зазначено, що об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Враховуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що окрема квартира в багатоповерховому будинку не є об'єктом архітектури.

Крім того, положеннями статті 1 Закону встановлено, що проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Статтею 4 Закону передбачено, що для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає, зокрема, розроблення, погодження і затвердження проекту.

Статтею 5 Закону встановлено, що розроблення проектів об'єктів архітектури здійснюється на підставі вихідних даних на проектування, до яких належать:

- містобудівні умови і обмеження забудови відповідної земельної ділянки;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури;

- завдання на проектування об'єкта архітектури.

Надання завдання на проектування є обов'язком замовника (забудовника) і здійснюється в порядку виконання умов договору з розробником проекту (архітектором).

Таким чином, при створенні об'єкта архітектури (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) кожний з них в обов'язковому порядку має бути забезпечений відповідною проектною документацією.

Отже, об'єкт архітектури вважається обладнаним у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками у разі, якщо проектною документацією такого будинку передбачено встановлення стаціонарних кухонних електроплит та/або електроопалювальних установок промислового виробництва (під проектною документацією слід розуміти проектні рішення щодо електричної частини об'єкта архітектури або виконані на підставі них технічні паспорти).

Аналогічно, на підставі проектної документації створюються об'єкти зовнішнього інженерного забезпечення об'єкта архітектури.

Відносини між громадянами (далі - споживачі електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (далі - Правила).

Так, абзацом першим пункту 3 Правил передбачено, що споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією (далі - Договір) між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією.

Відповідно до пункту 4 Правил у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому, загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обґрунтовану письмову відповідь.

Положеннями пункту 42 Правил передбачено, що споживач електричної енергії зобов'язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності.

Таким чином, споживач електричної енергії може використовувати електричну енергію на власні потреби тільки в межах визначеної в договорі потужності.

У разі, коли споживач електричної енергії як власник об'єкта архітектури встановлює стаціонарну електроплиту та/або електроопалювальну установку, а проектом будинку її установка не передбачалась, то він також має звернутись до відповідних організацій щодо внесення до проекту будинку змін щодо обладнання та використання електроплити, електроопалювальної установки.

У разі, якщо ці зміни призведуть до необхідності збільшити потужність електроустановки, то відповідно до вимог Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 489 (далі - Порядок) споживач має отримати та виконати технічні умови на приєднання, після чого сторонами мають бути внесені зміни до договору про користування електричною щодо приєднання до електромереж струмоприймачів та електроприладів, які дозволені до використання в межах дозволеної потужності, зокрема стаціонарні електроплити або електроустановки для опалення.

Враховуючи зазначене, без виконання умов обладнання житлових будинків кухонними електроплитами, електроопалювальними установками в установленому порядку застосування тарифу на електричну енергію на рівні 15,6 коп. (без ПДВ) не є можливим.

Щодо встановлення пільгового (зниженого) тарифу на електроенергію

НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці, керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів суб'єктів енергоринку, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електричної енергії, і споживачів їх продукції та послуг. Реалізація цього принципу передбачає, з однієї сторони, встановлення економічно обґрунтованих, тобто необхідних для виконання поточних і інвестиційних витрат природних монополій, цін і тарифів, а з іншої, врахування економічних можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту.

Відповідно до пункту 3.7.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 (із змінами та доповненнями), роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою та складається з оптової ринкової ціни на електроенергію, тарифів на передачу, постачання електроенергії та технологічних втрат електричної енергії в мережі.

Слід зазначити, що у структурі роздрібних тарифів питома вага оптової ринкової ціни складає близько 80 %. Рівень оптової ринкової ціни залежить від зміни цін на первинні енергоносії: ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут (значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100 % закупівель ядерного палива, 75 % газу) та сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, тарифи яких значно відрізняються, у різні пори року, а також зростанням частки дотацій у структурі оптової ринкової ціни.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії формуються відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564.

Тарифи на передачу та постачання для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Зазначаємо, що Комісія, як регулюючий орган, постійно здійснює моніторинг витрат енергокомпаній на здійснення ними ліцензованої діяльності та у разі виявлення необґрунтованого або нецільового використання коштів обов'язково здійснює коригування витрат при перегляді тарифів на передачу та постачання електроенергії.

Варто звернути увагу, що на сьогодні відповідно до розпорядчих нормативно-правових актів Уряду та законів України окремі групи споживачів мають знижені тарифи, а енергопостачальні компанії - збитки, які виникають від різниці між ринковим і фіксованим тарифом. Вже існує дев'ять типів таких споживачів - населення та населені пункти, споживачі, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, побутові споживачі, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, зовнішнє освітлення населених пунктів, вугільні підприємства, міський електричний транспорт, підприємства гірничо-металургійного комплексу, дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія" та КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат". З метою компенсації втрат енергопостачальних компаній весь обсяг цих збитків включається до складу оптової ринкової ціни на електроенергію та має постійну динаміку до зростання: у 2006 році 5,4 млрд. грн., у 2007 році - 6,7 млрд. грн., у 2008 році вже близько 13 млрд. грн. (без ПДВ), а за прогнозом на 2009 рік - близько 20 млрд. грн., що складає понад 30 % в структурі ОРЦ.

Таким чином, встановлення пільгового тарифу на електричну енергію приведе до додаткового цінового навантаження на інших споживачів України, зокрема непромислових споживачів, споживачів бюджетної сфери та інших, як наслідок, поглиблення перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших, що в умовах фінансово-економічної кризи є неприпустимим.

Лист від 17.08.2009 р. N 5488/09/17-09

Національна комісія регулювання електроенергетики України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали