НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.11.2011 р. N 9017/11/17-11

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 35
ПАТ "Торговельно-підприємницький центр"

01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5
ПАТ "Київенерго"

03127, м. Київ, просп. Голосіївський, 105-в
Київському ТП НКРЕ

Щодо надання роз'яснень (в доповнення до листа НКРЕ від 23.09.2011 N 7170/11/17-11 (Лист N 7170/11/17-11))

Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула повторний лист ПАТ "Торговельно-підприємницький центр" від 10.11.2011 N 590 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 67 Господарського кодексу України, відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Згідно з частиною першою статті 47 Господарського кодексу України, держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Положеннямипункту 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 "Про внесення змін до Правил користування електричною енергією", зареєстрованої в Міністерстві України 18.11.2005 за N 1399/11679 (із змінами), встановлено, що суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія Правил користування електричною енергією, зобов'язані привести комерційний облік на належних їм електроустановках у відповідність до вимог пункту 3.35 Правил користування електричною енергією для: площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 550 кВт та більше протягом п'яти років від дати набрання чинності цією постановою (до 29.11.2010); площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок від 150 кВт до 550 кВт протягом шести років від дати набрання чинності цією постановою (до 29.11.2011).

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила).

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) (абзац другий пункту 1.1 Правил).

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила), автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) - це сукупність об'єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації; локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) - це улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб обліку), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування первинної вимірювальної інформації) про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.

Згідно з положеннями пункту 3.35 Правил, об'єкт (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт·год. і більше має бути забезпечений локальним устаткуванням збору та обробки даних у межах періоду, визначеного для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору.

Період для встановлення локального устаткування збору та обробки даних, автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача для організації обліку діючих електроустановок визначається окремим договором між електропередавальною організацією та споживачем.

Електропередавальна організація приймає до розрахунків за електричну енергію схему розрахункового обліку електричної енергії після встановлення локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача.

При цьому організація каналів зв'язку та зчитування інформації з локального устаткування збору і обробки даних від споживача до електропередавальної організації проводиться за рахунок електропередавальної організації (абзац перший пункту 3.23 Правил).

Для довідки: канал електрозв'язку - це сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі (положення статті 1 Закону України "Про телекомунікації").

Таким чином, у разі виникнення відповідно до законодавства України між суб'єктами господарювання взаємовідносин щодо забезпечення об'єктів (площадок вимірювання) локальним устаткуванням збору та обробки даних, зазначені взаємовідносини мають бути врегульовані укладенням відповідного договору (між електропередавальною організацією та споживачем).

Звертаємо увагу ПАТ "Торговельно-підприємницький центр", що локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) встановлюється за рахунок споживача, а безпосередньо автоматизація (дистанційне зчитування даних за допомогою каналів зв'язку) здійснюється за рахунок електропередавальної організації. При цьому, канали зв'язку, що організовує електропередавальна організація за власний рахунок, входять до складу автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) електропередавальної організації та не відносяться до переліку обладнання, що входить до складу локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД), яке за власний рахунок встановлює споживач електричної енергії на власних об'єктах.

Одночасно слід зазначити, що згідно з положеннями пункту 7.5 Правил, постачальник електричної енергії (електропередавальна організація або основний споживач за погодженням постачальника електричної енергії) зобов'язаний, попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії (передачу або спільне використання технологічних електричних мереж), у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади, зокрема, у разі закінчення терміну дії, розірвання або неукладення між суб'єктами господарювання договорів, наявність яких передбачена цими Правилами.

Враховуючи вищенаведене, НКРЕ звертає увагу, що за умови укладення відповідного договору щодо встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних для організації обліку діючих електроустановок, вимоги пункту 3.35 Правил вважаються виконаними. При цьому, у разі відмови споживача від укладення зазначеного договору, постачання електричної енергії останньому має бути повністю або частково припинено.

Додатково зазначаємо, що запропоновані у листі ПАТ "Торговельно-підприємницький центр" пропозиції щодо внесення змін до Правил є недостатньо обґрунтованими та недоцільними.

 

Член НКРЕ

Ю. Андрійчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали