АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.01.2012 р. N 2-1

Міністерству фінансів України
Міністру
Ярошенку Ф. О.


Щодо надання роз'яснення

Шановний Федоре Олексійовичу!

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII та Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 21.06.2007 N 180 та погодженим Міністерством юстиції України (наказ N 529/5 від 20.07.2007), Аудиторська палата України є органом, якому державою делеговані повноваження щодо організаційного та методичного забезпечення аудиторської діяльності, прийняття стандартів аудиту та ін.

У той же час, відповідно до положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 N 249-IV (далі - Закон N 249-IV) державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо аудиторів та аудиторських фірм здійснюється Міністерством фінансів України. Згідно з частиною 2 статті 14 Закону N 249-IV Міністерство фінансів України має забезпечувати надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Останнім часом до Аудиторської палати України від аудиторів та аудиторських фірм надходять численні звернення щодо питань роз'яснення положень законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Висловлюючи Вам свою щиру повагу, надіємось на взаєморозуміння та співпрацю в галузі надання методичної та іншої допомоги аудиторам та аудиторським фірмам, як суб'єктам первинного фінансового моніторингу, а також зважаючи на те, що надання роз'яснень положень законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є компетенцією Міністерства фінансів України, звертаємося до Вас з листом щодо надання роз'яснення по кожному поставленому нижче питанню.

1. Щодо сфери застосування Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

Відповідно до статті 2 Закону N 249-IV "дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також на юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами ...".

У Законі N 249-IV надано визначення терміну фінансова операція, як будь-яка дія щодо активів, здійснена за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу (ст. 1 Закону N 249-IV).

Таким чином, чи можна зробити висновок, що якщо дії щодо активів здійснені без допомоги суб'єкта первинного фінансового моніторингу, то такі операції не є фінансовими операціями в розумінні ст. 1 Закону N 249-IV?

2. Щодо терміна "фінансові операції"

Наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2011 N 392 (Положення N 392) затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (надалі - Положення N 392), яким регулюються питання: призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу; встановлення правил та розроблення програм проведення фінансового моніторингу; здійснення ідентифікації клієнтів та вивчення їх фінансової діяльності; виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; зупинення фінансових операцій; підготовки персоналу суб'єкта з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У пункті 5.3 Розділу V Положення N 392 (Положення N 392) зазначено, що аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, забезпечують виявлення фінансових операцій між замовником аудиторської або бухгалтерської послуги і його контрагентами та внесення інформації до реєстру фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення, якщо є підстави вважати, що фінансові операції підпадають під ознаки, визначені статтею 16 Закону N 249-IV.

Таким чином, в розумінні Положення N 392 (Положення N 392) фінансові операції - це операції між замовником аудиторської або бухгалтерської послуги і третіми особами - контрагентами такого замовника.

Зважаючи, що відповідно до пункту 1.4 Положення N 392 (Положення N 392) терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Законі N 249-IV, а згідно зі ст. 1 Закону N 249-IV фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, просимо надати пояснення, чи відносяться фінансові операції між замовником аудиторської або бухгалтерської послуги і його контрагентами, що здійснені без допомоги аудитора (аудиторської фірми) як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до тих фінансових операцій, визначення яких наведено у ст. 1 Закону N 249-IV.

3. Щодо правочинів, з участю у підготовці і здійснення яких Закон N 249-IV пов'язує виконання аудиторами та аудиторськими фірмами обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відповідно до статті 8 Закону N 249-IV виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується, зокрема, аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

Відповідно до пункту 6 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747 (далі - Порядок N 747), аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону.

Таким чином, оскільки відповідно до вищезазначеної норми Постанови N 747 взяття на облік аудиторів та аудиторських фірм пов'язано з фактом встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону, а взяття на облік є одним з обов'язків аудитора та аудиторської фірми, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, просимо надати роз'яснення стосовно такого:

чи зазначені у статті 8 правочини, з якими Закон N 249-IV пов'язує виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу - це правочини, що мають намір вчиняти замовники аудиторських послуг з третіми особами в майбутньому;

чи зазначені у статті 8 правочини, з якими Закон N 249-IV пов'язує виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу - це будь-які правочини (договори), що укладаються безпосередньо аудиторами чи аудиторськими фірмами з замовниками аудиторських послуг?

4. Щодо послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)

Якщо відповідь на питання 3 буде "будь-які правочини (договори), що укладаються аудиторами та аудиторськими фірмами з замовником аудиторських послуг", просимо надати роз'яснення, які із послуг, що надають аудитори (аудиторські фірми) відносяться до послуг з забезпечення діяльності юридичних осіб чи управління ними.

Слід зазначити, що відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз (ст. 19 Закону "Про аудиторську діяльність"), аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності (ст. 4 Закону "Про аудиторську діяльність"), аудиторська фірма здійснює виключно аудиторську діяльність (ст. 5 Закону "Про аудиторську діяльність").

Рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 N 244/14 (Перелік N 244/14) затверджений Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) в новій редакції (додається).

У зв'язку з зазначеним вище та з метою належного виконання аудиторами та аудиторськими фірмами обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, просимо надати офіційне роз'яснення стосовного того, які послуги з затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 N 244/14 (Перелік N 244/14) Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), є такими, що надаються за правочинами, що забезпечують діяльність юридичних осіб та управління ними.

5. Щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу аудиторами (аудиторськими фірмами) при наданні послуг щодо історичної фінансової інформації

Якщо відповідь на питання 4 буде "всі послуги, перелік яких затверджений рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 N 244/14", просимо надати роз'яснення, як послуги, що надають аудитори (аудиторські фірми), зокрема, за договорами щодо аудиту фінансової звітності та/або іншої історичної фінансової інформації відносяться до тих послуг, з якими Порядок N 747 пов'язує обов'язок аудиторів та аудиторських фірм подати до Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, а саме не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону.

Зазначене роз'яснення просимо надати з урахуванням того, що у випадку укладення аудиторами чи аудиторськими фірмами договорів щодо аудиту фінансової звітності та/або іншої історичної фінансової інформації встановлюються ділові відносини з клієнтом, але не з тим, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону (що передбачено абзацом п'ятим пункту 6 Порядку N 747), а з тим замовником аудиторських послуг, який вже вчинив низку правочинів у минулих періодах та відобразив відповідні господарські операції у фінансову обліку та звітності.

Відзначимо, що Аудиторська палата України розуміє важливість дотримання аудиторами (аудиторськими фірмами) вимог чинного законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одним із шляхів для досягнення зазначеної мети є надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу.

Висловлюючи Вам свою щиру повагу, надіємось на взаєморозуміння та співпрацю в галузі надання методичної та іншої допомоги аудиторам та аудиторським фірмам, як суб'єктам первинного фінансового моніторингу.

Додаток на 3 арк.

З повагою,

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали