МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 серпня 2011 року N 991

Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411) та від 16 травня 2011 р. N 546 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" (Постанова N 546) і на підставі рішень (протоколи N 1 від 27.07.2011 р. та N 2 - 3 від 12.08.2011 р.) Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - Конкурсна комісія) наказую:

1. Затвердити списки студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників, які за рішеннями Конкурсної комісії рекомендовані на навчання та проходження стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах, що додаються.

2. Визначити розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за бюджетною програмою 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" вищі навчальні заклади України, зазначені у додатках N 1 - 3, студенти, аспіранти, наукові і науково-педагогічні працівники яких відповідно до результатів конкурсного відбору будуть навчатися або проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах за кордоном.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) здійснити фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня згідно з додатками N 1 - 3 цього наказу.

4. Керівникам вищих навчальних закладів, студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники яких за рішенням Конкурсної комісії направляються на навчання, стажування до закордонних вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити відповідно до законодавства укладання договорів із:

закордонними навчальними закладами щодо навчання у них студентів або стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, зазначених у додатках N 1 - 3 цього наказу;

студентами, аспірантами, науковими і науково-педагогічними працівниками, які відібрані для проходження навчання, стажування у провідних закордонних навчальних закладах.

4.2. Здійснити відповідно до законодавства заходи щодо перерахунку коштів за освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами, та витрати, пов'язані з проживанням і харчуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються до закордонних вищих навчальних закладів.

4.3. Подавати щомісяця до 20 числа до Міністерства інформацію про навчання або стажування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та про стан виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном".

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.):

подавати щомісяця до 25 числа кожного місяця Міністерству фінансів зведену інформацію про стан виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном";

щомісячно до 22 числа надавати Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) інформацію, необхідну для складання паспорту бюджетної програми та звіту щодо його виконання;

у разі невиконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" до 1 листопада 2011 року ініціювати утворення комісії для визначення подальшого фінансування програми відповідно до пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546 (Постанова N 546).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток N 1
до наказу МОНмолодьспорту
25.08.2011 N 991

Список студентів,
які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на навчання або стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Абрамовська Кристина Артуріна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Франція

Університет Ліон 3 імені Жана Мулена

2011/2012 навчальний рік

199291

10000 євро

114535

7400 євро

84756

2

Аулов Іван Федорович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

284305

 

179545

 

104760

3

Баранов Антон Вікторович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

4

Береговий Сергій Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Технічний університет Ілменау

2011/2012 навчальний рік

123520

 

 

 

123520

5

Білобородов Олександр Юрійович

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

445707

15000 GBP

197339

18250 USD + 7821,43 GBP

248369

6

Бочаров Андрій Андрійович

Луцький національний технічний університет

Німеччина

Дрезденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

48543

218,3 євро

2500

4020 євро

46043

7

Бреднєва Юлія Ігорівна

Луцький національний технічний університет

Німеччина

Дрезденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

48543

218,3 євро

2500

4020 євро

46043

8

Верьовко Олександр Валерійович

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

9

Височин Леонід Владиславович

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

10

Гайдей Катерина Миколаївна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Нідерланди

Лейденський університет

2011/2012 навчальний рік

207882

14650 євро

167794

3500 євро

40087

11

Голишкін Дмитро Віталійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Технічний університет Ілменау

2011/2012 навчальний рік

123520

 

 

 

123520

12

Горлова Христина Олександрівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Штутгартський університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

13

Жуков Михайло Андрійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Франція

Політехнічна школа м. Париж

2011/2012 навчальний рік

51884

 

 

4530 євро

51884

14

Завальна Ірина В'ячеславівна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

15

Землич Олександр Сергійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Німеччина

Університет м. Аахен

2011/2012 навчальний рік

141219

 

16259

 

124960

16

Іванов Максим Олегович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

17

Іванова Юлія Миколаївна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

18

Кальчук Сергій Сергійович

Одеський національний політехнічний університет

Німеччина

Вища фахова школа м. Ерфурд

2011/2012 навчальний рік

103082

 

 

9000 євро

103082

19

Камко Марина Володимирівна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

20

Кордон Олександр Сергійович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

21

Кобилін Павло Олексійович

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Великобританія

Брістольський університет

2011/2012 навчальний рік

236000

 

202000

 

34000

22

Кузнецова Анастасія Миколаївна

Національний гірничий університет

Німеччина

Берлінський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

23

Кутя Євген Юрійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

284305

 

179545

 

104760

24

Лакарова Ганна Андріївна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Великобританія

Університет Бакінгем

2011/2012 навчальний рік

236806

12000 GBP

157871

6000 GBP

78935

25

Мушкетик Іван Ігорович

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

26

Наконечна Кристина Віталіївна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Німеччина

Гейдельберзький університет

2011/2012 навчальний рік

115108

1000 євро

11454

9050 євро

103654

27

Нестеренко Світлана Петрівна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

28

Ніколенко Олена Володимирівна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Великобританія

Університет Ессекс

2011/2012 навчальний рік

241121

10750 GBP

141426

7578 GBP

99695

29

Овденко Валерія Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Левченка

Франція

Університет Поля Сабат'є, м. Тулуза

2011/2012 навчальний рік

161920

 

 

 

161920

30

Пець Антон Григорович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Франція

спільно Університет Жозефа Фур'є / Університет Гренобль-1 та Гренобльський інститут технологій

2011/2012 навчальний рік

53603

 

 

4680 євро

53603

31

Письменна Вікторія Олександрівна

Національний університет "Одеська юридична академія"

Великобританія

Оксфордський університет

2011/2012 навчальний рік

254304

10710 GBP

140900

8620 GBP

113404

32

Письменний Вадим Олексійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

33

Пісня Наталія Сергіївна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

34

Приходченко Роман Сергійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Франція

Університет Дю Менн

2011/2012 навчальний рік

13800

 

 

 

13800

35

Пронін Антон Сергійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

36

Радобенка Андрія Анатолійовича

Луцький національний технічний університет

Німеччина

Дрезденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

48543

218,3 євро

2500

4020 євро

46043

37

Рачинська Ольга Ігорівна

Одеський національний політехнічний університет

Німеччина

Берлінський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

114535

1000 євро

11454

9000 євро

103082

38

Ротко Дар'я Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Технічний університет Ілменау

2011/2012 навчальний рік

123520

 

 

 

123520

39

Рябцев Михайло Юрійович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

40

Сагалянов Ігор Юрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Технічний університет Ілменау

2011/2012 навчальний рік

123520

 

 

 

123520

41

Садкова Ірина Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Великобританія

Оксфордський університет

2011/2012 навчальний рік

196247

 

31558

 

164689

42

Сич Євгенія Олексіївна

Національний гірничий університет

Німеччина

Штутгартський університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

43

Сичов Антон Вікторович

Національний гірничий університет

Великобританія

Манчестерський університет

2011/2012 навчальний рік

100218

6200 євро

71012

2550 євро

29207

44

Скамрова Галина Борисівна

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

84895

1000 GBP

13156

9000 USD

71739

45

Старов Олексій Олександрович

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

445707

15000 GBP

197339

18250 USD + 7821,43 GBP

248369

46

Тевкун Марія Вадимівна

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

300218

9900 GBP

130243

12920 GBP

169974

47

Тищенко Аліса Олександрівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

48

Ткаченко Олег Сергійович

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Бразилія

Університет штату Сан-Пауло в Кампінасі

2011/2012 навчальний рік

35500

 

8000

 

27500

49

Філоненко Павло Олександрович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

284305

 

179545

 

104760

50

Хряпін Дмитро Едуардович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Великобританія

Лондонський університет

2011/2012 навчальний рік

284305

 

179545

 

104760

51

Швацький Сергій Володимирович

Одеський національний політехнічний університет

Німеччина

Берлінський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

114535

1000 євро

11454

9000 євро

103082

52

Шевченко Олександр Євгенович

Національний гірничий університет

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

53

Шепель Тарас Вілійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

28061

500 євро

5727

1950 євро

22334

54

Шовкопляс Кіра Юріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Норвегія

Бергенський університет

2011/2012 навчальний рік

247737

 

114463

 

133274

 

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

 

Додаток N 2
до наказу МОНмолодьспорту
25.08.2011 N 991

Список аспірантів,
які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити стажування

Строк стажування

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Бобухов Дмитро Валерійович

Український державний хіміко-технологічний університет

Німеччина

Рурський університет

2011/2012 навчальний рік

8361

 

 

730 євро

8361

2

Бовсунівський Олександр Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Нідерланди

Амстердамський університет

2011/2012 навчальний рік

788560

 

 

 

788560

3

Богданова Ольга Дмитріна

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

США

Університет Північного Техасу

2011/2012 навчальний рік

107663

 

 

9400 євро

107663

4

Бурмістр Ольга Михайлівна

Український державний хіміко-технологічний університет

Великобританія

Кембріджський університет

2011/2012 навчальний рік

28536

1260 USD

10043

2320 USD

18493

5

Бучельніков Анатолій Сергійович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Університет Страсклайда

2011/2012 навчальний рік

84895

1000 GBP

13156

9000 USD

71739

6

Гайдаєнко Юрій Васильович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Швейцарія

Федеральний швейцарський технологічний інститут Цюріха

2011/2012 навчальний рік

72935

4880 USD

38898

4270 USD

34036

7

Гузикевич Катерина Євгенівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

США

Університет штату Мічиган

2011/2012 навчальний рік

49340

 

 

6190 USD

49340

8

Гусєнцова Єлизавета Сергіївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

США

Державний університет Вісконсіна

2011/2012 навчальний рік

103623

 

 

13000 USD

103623

9

Гутенко Денис Вікторович

Сумський державний університет

Німеччина

Університет м. Коблец-Ландау

2011/2012 навчальний рік

134122

 

11452

 

122670

10

Дибріна Наталія Володимирівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

20616

500 євро

5727

1300 євро

14890

11

Залога Ольга Олександрівна

Сумський державний університет

Німеччина

Штутгардський університет

2011/2012 навчальний рік

175012

 

11452

 

163560

12

Зелінська Юлія Яківна

Вінницький національний технічний університет

Португалія

Новий університет Лісабону

2011/2012 навчальний рік

98500

500 євро

5727

8100 євро

92774

13

Зіарманд Артур Нисарович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Франція

Університет Дю Менн

2011/2012 навчальний рік

13800

 

 

 

13800

14

Зотов Дмитро Сергійович

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

33205

 

18320

 

14885

15

Калашникова Ангастасія Миколаївна

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Технічний університет м. Ле Ман

2011/2012 навчальний рік

7101

 

 

620 євро

7101

16

Кондрахова Дар'я Миколаївна

Сумський державний університет

Німеччина

Університет Йогана Гутенберга

2011/2012 навчальний рік

175012

 

11452

 

163560

17

Коробейніков Юрій Юрійович

Національна металургійна академія України

Франція

Національний інститут прикладних наук Ліону

2011/2012 навчальний рік

68721

 

 

6000 євро

68721

18

Костинюк Андрія Олеговича

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Технічний університет м. Ле Ман

2011/2012 навчальний рік

7101

 

 

620 євро

7101

19

Лиман Костянтин Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Університет Констанц

2011/2012 навчальний рік

125856

 

 

 

125856

20

Мандрікевич Ольга Василівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

20616

500 євро

5727

1300 євро

14890

21

Махортова Дар'я Олегівна

Одеський національний політехнічний університет

Німеччина

Берлінський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

114535

1000 євро

11454

9000 євро

103082

22

Перелі Олександр Борисович

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Франція

Університет м. Страсбург

2011/2012 навчальний рік

113390

 

 

9900 євро

113390

23

Польова Ірина Світозарівна

Національний університет "Львівська політехніка"

Великобританія

Кембріджський університет

2011/2012 навчальний рік

302586

11000 GBP

144715

12000 GBP

157871

24

Поляков Олександр Юрійович

Сумський державний університет

Німеччина

Університет м. Аугсбург

2011/2012 навчальний рік

175012

 

11452

 

163560

25

Русин Богдан Георгійович

Національний університет "Львівська політехніка"

Німеччина

Баухаус університет

2011/2012 навчальний рік

31497

 

 

2750 євро

31497

26

Степаненко Олександр Олександрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Швейцарія

Федеральний швейцарський технологічний інститут Цюріха

2011/2012 навчальний рік

72935

4880 USD

38898

4270 USD

34036

27

Столбченко Михайло Юрійович

Національна металургійна академія України

Німеччина

Університет імені Лейбниця

2011/2012 навчальний рік

68721

 

 

6000 євро

68721

28

Цип'ящук Марія Богданівна

Національний університет "Острозька академія"

Нідерланди

Маастринський університет

2011/2012 навчальний рік

229071

5000 євро

57268

15000 євро

171803

29

Широких Тетяна Олександрівна

Національна металургійна академія України

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

68721

 

 

6000 євро

68721

30

Шпильчина Віталій Віталійович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Німеччина

Інститут генетики рослин і дослідження сільськогосподарських культур імені Ляйбніша

2011/2012 навчальний рік

41233

600 євро

6872

3000 євро

34361

31

Щупаківський Роман Богданович

Національний лісотехнічний університет України

Німеччина

Дрездентський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

63223

 

 

5520 євро

63223

32

Яцина Дмитро Валерійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

20616

500 євро

5727

1300 євро

14890

 

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

 

Додаток N 3
до наказу МОНмолодьспорту
25.08.2011 N 991

Список наукових та науково-педагогічних працівників,
які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити стажування

Строк стажування

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Велігорський Олександр Анатолійович

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

2

Вишнікін Андрій Борисович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Німеччина

Берлінський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

52700

 

 

 

52700

3

Вітько Олександра Валеріївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Великобританія

Оксфордський університет

2011/2012 навчальний рік

34100

 

 

 

34100

4

Волкова Валентина Володимирівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Швейцарія

Федеральний швейцарський технологічний інститут Цюріха

2011/2012 навчальний рік

107280

 

 

 

107280

5

Гіренко Дмитро Вадимович

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Університет П'єра і Марії Кюрі

2011/2012 навчальний рік

16035

 

 

1400 євро

16035

6

Глеч Сергій Гарійович

Севастопольський національний технічний університет

Швейцарія

Бернский університет. Бернская вища технічна школа

2011/2012 навчальний рік

74609

 

 

9360 USD

74609

7

Гуртова Ольга Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Швеція

Університет м. Лунд

2011/2012 навчальний рік

55187

 

 

 

55187

8

Гусев Олексій Миколайович

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Австрія

Віденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

107663

 

 

9400 євро

107663

9

Дерев'янченко Олександр Валерійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

США

Массачусетський технологічний інститут

2011/2012 навчальний рік

85600

 

16000

 

69600

10

Дерейко Христина Олегівна

Національний університет "Львівська політехніка"

Австралія

Університет м. Ньюкасл

2011/2012 навчальний рік

74947

 

 

9000 австралійських доларів

74947

11

Дуда Тетяна Іванівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Франція

Технічний університет міста Ман

2011/2012 навчальний рік

33000

 

 

 

33000

12

Ємець Віталій Володимирович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Великобританія

Брістольський університет

2011/2012 навчальний рік

56086

 

 

 

56086

13

Заровський Руслан Владиславович

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

14

Іванов Віталій Олександрович

Сумський державний університет

Німеччина

Штутгардський університет

2011/2012 навчальний рік

52342

 

11452

 

40890

15

Кабанов Олексій Олександрович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

16

Карташов Олексій Вікторович

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Німеччина

Дрезденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

59974

 

 

7524 USD

59974

17

Кашицький Віталій Павлович

Луцький національний технічний університет

Німеччина

Вища Школа Оствестфалія-Ліппе

2011/2012 навчальний рік

41233

 

 

3600 євро

41233

18

Кеберле Наталія Генадіївна

Запорізький національний університет

Німеччина

Дрезденський технологічний університет

2011/2012 навчальний рік

55240

 

 

4823 євро

55240

19

Кириченко Світлана Василівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Німеччина

Гейдельберзький університет

2011/2012 навчальний рік

56228

 

 

 

56228

20

Клевец Пилип Миколайович

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

132861

 

 

11600 євро

132861

21

Коваль Юрій Васильович

Луцький національний технічний університет

Німеччина

Вища Школа Оствестфалія-Ліппе

2011/2012 навчальний рік

41233

 

 

3600 євро

41233

22

Ковальов Станіслав В'ячеславович

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Університет П'єра і Марії Кюрі

2011/2012 навчальний рік

16035

 

 

1400 євро

16035

23

Корнющенко Ганну Сергіївну

Сумський державний університет

Німеччина

Мюнхенський технічний університет

2011/2012 навчальний рік

134122

 

11452

 

122670

24

Корсун Артем Володимирович

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

США

Колумбійський університет

2011/2012 навчальний рік

208043

 

 

26100 USD

208043

25

Корх Олег Олексійович

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Великобританія

Гліндвордський університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

26

Косьмінська Юлія Олександрівна

Сумський державний університет

Німеччина

Штутгардськнй університет

2011/2012 навчальний рік

134122

 

11452

 

122670

27

Косяк Володимир Володимирович

Сумський державний університет

США

Університет штату Юта

2011/2012 навчальний рік

216051

 

7971

 

208080

28

Крамарь Вадим Олександрович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

103258

6940 GBP

91302

1500 USD

11957

29

Криворучко Дмитро Володимирович

Сумський державний університет

Німеччина

Штутгардський університет

2011/2012 навчальний рік

52342

 

11452

 

40890

30

Кришталь Олександр Петрович

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

США

Університет Північного Техасу

2011/2012 навчальний рік

76000

 

16000

 

60000

31

Лабуткіна Тетяна Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Бразилія

Федеральний університет м. Бразиліа

2011/2012 навчальний рік

20372

 

 

 

20372

32

Марченко Олександр Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Великобританія

Единбургський університет

2011/2012 навчальний рік

95600

 

26000

 

69600

33

Мешков Володимир Вікторович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

34

Мороз Володимир Володимирович

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Швейцарія

Федеральний інститут технологій Лозанни

2011/2012 навчальний рік

70267

 

 

7000 CHF

70267

35

Оковитий Сергій Іванович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

США

Джексонський державний університет

2011/2012 навчальний рік

61437

 

 

 

61437

36

Пасенко Олександр Олександрович

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Технічний університет м. Ле Ман

2011/2012 навчальний рік

7101

 

 

620 євро

7101

37

Пелих Сергій Миколайович

Одеський національний політехнічний університет

Великобританія

Кембріджський університет

2011/2012 навчальний рік

97355

3400 євро

38942

5100 євро

58413

38

Попов Антон Олександрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

США

Інститут Джорджа Хопкінса

2011/2012 навчальний рік

71739

 

 

9000 USD

71739

39

Прилуцька Світлана Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Технічний університет Ілменау

2011/2012 навчальний рік

125856

 

 

 

125856

40

Рвачова Наталія Володимирівна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

41

Рожков Віталій Сергійович

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Великобританія

Кембриджський університет

2011/2012 навчальний рік

318373

8000 GBP

105247

16200 GBP

213126

42

Ромащенко Ольга Володимирівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Франція

Політехнічна школа м. Париж

2011/2012 навчальний рік

64140

 

 

5600 євро

64140

43

Січевий Олексій Володимирович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Франція

Національний центр наукових досліджень м. Орлеан

2011/2012 навчальний рік

18456

 

 

 

18456

44

Скорик Олена Денисівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Іспанія

Барселонський університет

2011/2012 навчальний рік

18457

 

 

 

18457

45

Смотраєв Роман Васильович

Український державний хіміко-технологічний університет

Франція

Університет П'єра і Марії Кюрі

2011/2012 навчальний рік

16035

 

 

1400 євро

16035

46

Тропіна Альбіна Альбертівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

США

Прістонський університет

2011/2012 навчальний рік

52609

900 USD

7174

5700 USD

45435

47

Фалалеєв Андрій Павлович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

103258

6940 GBP

91302

1500 USD

11957

48

Філіп'єв Артем Олександрович

Національний університет "Острозька академія"

Нідерланди

Маастринський університет

2011/2012 навчальний рік

114535

2500 євро

28634

7500 євро

85901

49

Харченко Андрій Олександрович

Севастопольський національний технічний університет

Великобританія

Гліндворский університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

50

Хоменко Максим Анатолійович

Чернігівський державний технологічний університет

Великобританія

Глінвордський університет

2011/2012 навчальний рік

141117

8000 GBP

105247

4500 USD

35870

51

Хорошун Ганна Миколаївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Великобританія

Брістольський університет

2011/2012 навчальний рік

68721

 

 

6000 євро

68721

52

Чухрай Андрій Григорович

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

США

Університет Карнегі-Меллон

2011/2012 навчальний рік

152182

7716 USD

61504

11376 USD

90678

53

Шевченко Ольга Григорівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Німеччина

Фребурзький університет

2011/2012 навчальний рік

125856

 

 

 

125856

54

Шинкаренко Олексій Анатолійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Франція

Національний центр наукових досліджень м. Орлеан

2011/2012 навчальний рік

18456

 

 

 

18456

 

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали