МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 грудня 2011 року N 1495

Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411), від 16 травня 2011 р. N 546 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" (Постанова N 546), враховуючи звернення вищих навчальних закладів, на підставі рішень (протокол N 7 від 17.12.2011) Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - Конкурсна комісія) наказую:

1. Затвердити список студентів, які за рішеннями Конкурсної комісії рекомендовані на навчання або стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах, згідно з додатком 1.

2. Визначити розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за бюджетною програмою 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" вищі навчальні заклади України, зазначені у додатку 1, студенти яких відповідно до результатів конкурсного відбору навчатимуться або проходитимуть стажування у провідних вищих навчальних закладах за кордоном.

3. Затвердити зміни до додатків 1 - 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.08.2011 N 991 (Наказ N 991), додатків 2, 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.10.2011 N 1154, додатків 1, 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 N 1369 та додатка 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.12.2011 N 1384, що додаються.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) здійснити фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня згідно з додатками до цього наказу.

5. Керівникам вищих навчальних закладів, студенти, аспіранти, наукові та науково - педагогічні працівники яких за рішенням Конкурсної комісії направляються на навчання, стажування до закордонних вищих навчальних закладів:

5.1. Забезпечити відповідно до законодавства укладання договорів із:

закордонними навчальними закладами щодо навчання у них студентів або стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, зазначених у додатках до цього наказу;

студентами, аспірантами, науковими і науково-педагогічними працівниками, які відібрані для проходження навчання, стажування у провідних закордонних навчальних закладах.

5.2. Здійснити відповідно до законодавства заходи щодо перерахунку коштів за освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами, та щодо фінансування витрат, пов'язаних з проживанням і харчуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються до закордонних вищих навчальних закладів.

5.3. Подавати щомісяця до 20 числа до Міністерства інформацію про навчання або стажування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та про стан виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
21.12.2011 N 1495

Список студентів,
які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на навчання або стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Куцик Андрій Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Франція

Вища нормальна школа Кашана

2011/2012 навчальний рік

158400

 

 

 

158400

2

Цвіркун Віктор Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Франція

Вища нормальна школа Кашана

2011/2012 навчальний рік

158400

 

 

 

158400

 

Заступник директора
департаменту вищої освіти,
заступник голови Конкурсної комісії

Ю. М. Коровайченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
21.12.2011 N 1495

Зміни,
що вносяться до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. У додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.08.2011 N 991 "Список студентів, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на навчання або стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах" (Наказ N 991):

позиції 2, 5, 21, 23, 35, 42, 47, 49, 50 виключити;

позиції 9, 12, 22, 32, 34, 43, 48, 52, 53 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Височин Леонід Владиславович

Національний гірничий університет

Німеччина

Університет Еслінгена

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

12

Горлова Христина Олександрівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

22

Фартушний Андрій Сергійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

32

Письменний Вадим Олексійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

34

Приходченко Роман Сергійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Франція

Університет м. Ніцца

2011/2012 навчальний рік

95400

 

 

 

95400

43

Сичов Антон Вікторович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

48

Ткаченко Олег Сергійович

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Бразилія

Університет штату Сан-Пауло в Кампінасі

2011/2012 навчальний рік

50000

 

 

 

50000

52

Шевченко Олександр Євгенович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

53

Шепель Тарас Вілійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Технічний університет "Фрайберзька гірнича академія"

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

2. У додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.08.2011 N 991 "Список аспірантів, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах" (Наказ N 991):

позицію 10, 13, 20 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити стажування

Строк стажування

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Дибріна Наталія Володимирівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

13

Зіарманд Артур Нисарович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Франція

Університет м.Ніцца

2011/2012 навчальний рік

95400

 

 

 

95400

20

Мандрікевич Ольга Василівна

Національний гірничий університет

Німеччина

Есслінгенський університет прикладних наук

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

позицію 32 виключити.

3. У додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.08.2011 N 991 "Список наукових та науково-педагогічних працівників, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах" (Наказ N 991) позиції 36, 45 виключити.

4. У додатку 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.10.2011 N 1154 "Список аспірантів, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах":

позицію 4 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Герасименко Микола Вікторович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Німеччина

Університет імені Лейбніца в Гановері

2011/2012 навчальний рік

83000

 

 

 

83000

позиції 5, 6, 11 виключити.

5. У додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.10.2011 N 1154 "Список наукових та науково-педагогічних працівників, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах" позицію 14 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

Фролова Тетяна Іванівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Нідерланди

Технологічний інститут Карлструе

2011/2012 навчальний рік

84816

 

 

 

84816

6. У додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 N 1369 "Список студентів, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах":

позиції 17, 21 виключити;

позицію 23 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23

Штефан Михайло Геннадійович

Національний гірничий університет

Німеччина

Магдебурзьий університет Отто фон Геріке

2011/2012 навчальний рік

37000

500 євро

5436

2903 євро

31564

7. У додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 N 1369 "Список наукових та науково-педагогічних працівників, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах" позицію 17 виключити.

8. У додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.12.2011 N 1384 "Список студентів, які за рішенням Конкурсної комісії рекомендовані на стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах":

позиції 27, 29 виключити;

позицію 30 викласти у такій редакції:

N

Прізвище, ім'я, по-батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити навчання або стажування

Строк навчання (стажування)

Сума витрат

всього, грн.

з них:

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн.

валюта

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

Кніжнік Євгеній Натанович

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Франція

Католицький інститут мистецтв та ремесел (інженерна школа) м. Ліль

2011/2012 навчальний рік

69400

 

 

 

69400

 

Заступник директора
департаменту вищої освіти,
заступник голови Конкурсної комісії

Ю. М. Коровайченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали