НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

РІШЕННЯ

від 26 жовтня 2011 року N 6

На виконання вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" та з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, інтелектуального, емоційно-вольового стану дитини, які є реальним чинником моделі розвитку суспільства, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі вирішила:

1. Схвалити рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації питань, які стосуються дітей (додаються).

2. Надіслати рекомендації до Уповноваженого Президента України з прав дитини, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Державної митної служби України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, Національної спілки журналістів України для використання в роботі.

3. Документ має рекомендаційний характер.

 

Голова Національної експертної
комісії України з питань захисту
суспільної моралі

В. В. Костицький

 

СХВАЛЕНО
Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
26.10.2011 N 6

Рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації питань, які стосуються дітей

Зважаючи на все більш зростаючу інформатизацію сучасного суспільства, у тому числі й українського, розширення меж мас-медіа, захист дітей від шкідливого інформаційного впливу на соціально-психологічне здоров'я дітей має стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

Фактично, культурно-мотиваційна та ціннісно-орієнтаційна складові суспільної свідомості будують програму, за якою функціонує суспільство, в них закладені тенденції його розвитку. Вільний обіг інформації різноманітними каналами створює реальність, в якій дитина може швидко, без особливих зусиль споживати навчаючу інформацію.

Високий рівень довіри людей до засобів масової інформації (далі - ЗМІ), кіно-, відеофільмів, публікацій, усіляких публічних виступів, проповідей, закликів тощо, як свідчать психологічні дослідження, може серйозно вражати психоемоційну систему соціуму соціальних груп і окремих людей, піддаючи її змінюваному впливові, який часто є відверто шкідливим, руйнівним у соціальному сенсі.

Враховуючи наведене та відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про захист суспільної моралі", з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, інтелектуального, емоційно-вольового стану дитини, які є реальним чинником моделі розвитку суспільства, керуючись вимогами ч. 1 ст. 19 Закону України "Про захист суспільної моралі", Національна комісія надає рекомендації, потреба у яких вмотивована відсутністю нормативно-правового врегулювання вищезазначених відносин на інформаційному ринку та відсутністю правових основ захисту дітей від негативного впливу інформаційної продукції на емоційно-вольовий стан дітей.

Національна комісія просить усіх журналістів та професійних працівників ЗМІ дотримуватися у своїй роботі найвищих етичних та професійних норм, сприяти максимально широкому розповсюдженню в ЗМІ інформації про Конвенцію ООН про права дитини та її значення для незалежної журналістської діяльності.

Просимо організації, що працюють у сфері ЗМІ, розглядати випадки порушення прав дитини і питання, що стосуються безпеки дітей, їх особистого життя, освіти, здоров'я та соціального забезпечення і всіх видів експлуатації, як вкрай важливі для дослідження і суспільних дискусій. Діти мають абсолютне право на особисте життя. Журналістська діяльність, яка зачіпає питання життя і благополуччя дітей, повинна завжди здійснюватися з урахуванням вразливого становища дітей. Журналісти та організації, що працюють у сфері ЗМІ, повинні прагнути дотримуватися максимально високих етичних норм у своїх повідомленнях, що стосуються дітей, зокрема:

- прагнути створити умови для отримання дітьми з веб-ресурсів такої інформації, яка відповідала б рівню їх психічного, інтелектуального, морального та фізичного розвитку, сприяла цьому розвитку та їх вихованню;

- прагнути до досягнення найвищого етичного та професійного рівня роботи щодо точності і конфіденційності, створюючи репортажі на теми, що стосуються дітей;

- розміщати повідомлення про необхідність дотримання користувачами правил особистої безпеки під час роботи в Інтернеті;

- уникати створення образів дітей та публікацій фотозображень, які вторгаються в інформаційний простір дітей з інформацією, що завдає їм шкоди;

- уникати використання стереотипів та сенсаційного подання матеріалів з метою просування журналістських повідомлень, що стосуються дітей;

- утримуватись від агресивної реклами;

- враховувати, що стиль комунікування з дітьми, елементи дизайну студій, навігації сайту, музичний фон тощо мають відповідати, у тому числі, віковим психофізіологічним особливостям цільової аудиторії;

- ретельно зважувати усі можливі наслідки публікації будь-якого матеріалу про дітей, зводячи можливість ризику для них до мінімуму;

- уникати візуальної або будь-якої іншої ідентифікації дітей, якщо це тільки не робиться виключно в суспільних інтересах;

- надавати дітям, у міру можливості, право висловити свою думку в ЗМІ без будь-якого примусу ззовні;

- забезпечити незалежну перевірку інформації, представленої дітьми, і вжити спеціальних заходів обережності для того, щоб не піддавати ризику дітей, які надали інформацію;

- уникати сексуальних зображень дітей;

- користуватися лише дозволеними, відкритими і чесними методами для отримання ілюстративного матеріалу, заручившись, у міру можливості, згодою дітей або законного представника або вихователя;

- перевіряти повноваження будь-якої організації, що претендує виступати від імені дітей або представляти їх інтереси;

- не платити дітям, їх законним представникам за надання матеріалів про життя дітей, якщо це тільки не робиться явно в інтересах дитини.

Національна комісія просить усіх журналістів розглянути рекомендації та надати свої зауваження і пропозиції.

Рекомендації не мають загальнообов'язкового характеру, передбачають обов'язкове вдосконалення і не є нормативно-правовим актом.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали