МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.05.2012 р. N 31-08410-07-25/12004

Редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "БАЛАНС"
Редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "Баланс "Бібліотека"


Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо облікової політики та облікових оцінок повідомляє.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Згідно із нормами цього Положення (стандарту) облікова політика може змінюватися тільки в тому випадку, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.

Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92, передбачено, що для цілей бухгалтерського обліку підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

З урахуванням наведеного, зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв'язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс, не проводяться.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. Чмерук


 

* * *

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВИДАННЯ "БАЛАНС"
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВИДАННЯ "БАЛАНС "БІБЛІОТЕКА"

ЛИСТ

Міністерству фінансів України


До редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "БАЛАНС" та редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "Баланс "Бібліотека" з різних регіонів України надходять численні запитання щодо внесення змін в облікову політику відносно збільшення вартісної ознаки для включення об'єктів у склад малоцінних необоротних матеріальних активів.

Редакції видань "БАЛАНС" та "Баланс "Бібліотека" звертаються з проханням надати роз'яснення щодо цього питання.

Суть питання

З 01.01.2012 р. в цілях зближення бухгалтерського обліку і обліку для цілей оподаткування податком на прибуток підприємство внесло зміни у свою облікову політику, підвищивши вартісну ознаку для включення об'єктів до складу малоцінних необоротних матеріальних активів з 1000 грн. до 2500 грн. У зв'язку із цим у підприємства виникло запитання, як розцінювати таку зміну з погляду на норми П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137:

• або вважати його зміною облікової політики, що, відповідно, спричинює необхідність переведення об'єктів основних засобів первісною вартістю до 2500 грн., які обліковуються на балансі на 01.01.2012 р., зі складу основних засобів до складу малоцінних необоротних матеріальних активів з одночасним коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року на суму нарахованої амортизації (у випадку, якщо метод амортизації для малоцінних необоротних матеріальних активів, прийнятий на підприємстві, відрізняється від методу амортизації, прийнятого для основних засобів, які будуть переводитися до складу малоцінних необоротних матеріальних активів),

• або вважати такі зміни зміною облікової оцінки і застосовувати вартісну ознаку в 2500 грн. тільки до тих об'єктів, які вводяться в експлуатацію після 01.01.2012 р., а облік об'єктів первинною вартістю до 2500 грн., уведених в експлуатацію до 01.01.2012 р., залишити без змін, тобто продовжувати враховувати їх у складі основних засобів з нарахуванням амортизації по раніше прийнятому методу до закінчення терміну їх корисного використання.

Заздалегідь вдячні за відповідь.

 

Головний редактор "БАЛАНСУ"

В. Кірпікін

Головний редактор
"Баланс "Бібліотеки"

О. Кантерман

Керівник київської редакції

Н. Привалова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали