Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо обліку комп'ютерних програм та щодо обліку доходів від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 19.12.2011 р. N 3820/7/31-606

ДПА у м. Києві розглянула листи і в межах своїх повноважень повідомляє.

До першого листа щодо обліку комп'ютерних програм.

Відповідно до пп. 8.2.1 ст. 8 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), який був чинний до 01.04.2011 р., в податковому обліку комп'ютерні програми, вартість яких перевищувала 1000 грн., відносилися до групи 4 основних фондів та амортизувались згідно з положеннями п. 8.3 ст. 8 Закону.

З 1 квітня 2011 року відповідно до розділу XIX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу (далі - Кодекс) втратив чинність Закон (крім п. 1.20 ст. 1 цього Закону, який діє до 1 січня 2013 року) і набув чинності розділ III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Нормами ст. 145 розділу III Кодексу запроваджена нова класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів.

Відповідно до п. 145.1 ст. 145 Кодексу 4 група основних засобів та інших необоротних активів включає машини та обладнання, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом),інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень.

До 5 групи нематеріальних активів відноситься авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті.

Враховуючи вищезазначене, якщо комп'ютерна програма була визначена при інвентаризації об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів станом на 01.04.2011 р. як окремий об'єкт,то вона є нематеріальним активом і належить до 5 групи нематеріальних активів.

<...>

До третього листа

Згідно із п. 146.20 ст. 146 Кодексу у разі повернення орендарем об'єкта оперативного лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії лізингового/орендного договору, а також у разі знищення, викрадення або зруйнування об'єкта оперативного лізингу/оренди такий орендар користується правилами, визначеними п. 146.16 цієї статті для заміни основних засобів.

Пунктом 146.16 ст. 146 Кодексу установлено, що у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.

Відповідно до абзацу "а" пп. 14.1.13 ст. 14 Кодексу безоплатно надані товари - це товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

Основні засоби як складова матеріального активу відповідно до пп. 14.1.111 та 14.1.244 ст. 14 Кодексу належить до товарів.

Згідно із п. 146.14 ст. 14 Кодексу дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).

Доходи, визначені відповідно до ст. 146, згідно із пп. 135.5.11 ст. 135 Кодексу підлягають включенню до складу інших доходів.

Таким чином, оскільки операція з безоплатної передачі об'єкта основного засобу є продажем, то банківська установа повинна визначити дохід за звичайною ціною відповідно до п. 1.20 ст. 1 Закону.

Вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, згідно із пп. 135.5.4 ст. 135 підлягає включенню до складу інших доходів.

За нормами п. 144.1 ст. 144 Кодексу вартість безоплатно отриманих об'єктів не підлягає амортизації, крім об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА у м. Києві
Заступник Голови ДПА у м. Києві

О. Онищенко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали