Щодо оподаткування доходів від туристичної діяльності

 

 Стосовно реєстрації платником ПДВ слід зазначити таке.

Згідно з п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Кодексом, для визначення необхідності обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати значення терміна "постачання товарів/послуг", наданого пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 ст. 14 Кодексу.

Згідно із розділом V та розділом XX Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ.

Таким чином, при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ слід враховувати таке.

Якщо операції з постачання туристичної послуги здійснюються безпосередньо туристичними операторами (чи туристичними агентами), які діють від свого власного імені (не є агентами іншої особи), і оскільки базою оподаткування в такому разі є вартість такої послуги (без урахування податку), яка дорівнює сумі винагороди (маржі) такого туристичного оператора (агента), то при розрахунку обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ слід враховувати суму винагороди.

Якщо операції з постачання туристичної послуги здійснюються туристичними операторами (чи туристичними агентами), за посередницькими договорами з постачання туристичних послуг (ваучера/путівки) від імені та/або за дорученням туристичного оператора, туристам або іншим туристичним агентам, і оскільки базою оподаткування в такому разі є повна вартість поставлених послуг (загальна сума поставлених путівок), то при розрахунку обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації платником ПДВ слід враховувати таку повну вартість поставлених послуг.

Щодо порядку оподаткування послуг з туристичної діяльності податком на прибуток підприємств повідомляємо, що відповідно до пп. 153.4.1 та пп. 153.4.2 ст. 153 Кодексу з урахуванням особливостей, установлених розділом III Кодексу, не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з: залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на таке майно; - не включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з: наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.

Отже, якщо платник податку виступає як турагент (посередник), вчиняє дії за рахунок і в інтересах замовника, то кошти, що надійшли від продажу туристичного продукту, не є власністю такого платника і не включаються до складу доходів при визначенні об'єкта оподаткування. Аналогічно не включаються до складу витрат турагента суми, сплачені (нараховані) на користь туроператора.

Підпунктом 135.4.1 ст. 135 Кодексу передбачено, що винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо) включаються в дохід від операційної діяльності. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Кодексу).

Отже, сума агентської винагороди враховується у складі доходу турагента за датою фактичного надання посередницької послуги.

Стосовно визначення об'єкта оподаткування платника податку - туроператора слід зазначити, що у складі витрат туроператора враховуються суми будь-яких витрат, пов'язаних безпосередньо зі здійсненням туристичної діяльності та інших супутніх видів господарської діяльності, з урахуванням суми винагороди, сплаченої туроператором турагенту, за умови підтвердження таких витрат актом виконаних робіт. До складу доходу туроператора при визначенні податку на прибуток включається вартість туристичного продукту, за якою його реалізовано.

Щодо віднесення до складу витрат туроператора суми агентської винагороди, сплаченої на користь туристичного агента - фізичної особи - підприємця, який перебуває на єдиному податку, слід зазначити, що згідно з пп. 139.1.12 ст. 139 Кодексу не включаються до складу витрат підприємства витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

При цьому обмежень щодо неврахування у складі доходів платника податку вартості туристичного продукту, реалізованого відповідно до агентської угоди з фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку, Кодексом не встановлено.

Лист від 25.07.2011 р. N 7625/10/31-606

Державна податкова адміністрація у м. Києві

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали