Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Щодо оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів з електричним двигуном і обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.02.2019 р. N 657/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів з електричним двигуном і обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу I ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій (Наказ N 246) на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Щодо оподаткування податком на додану вартість

Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до підпунктів "а" і "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких згідно зі статтею 186 розділу V ПКУ, розташоване на митній території України, та ввезення товарів на митну територію України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) (в тому числі вироблених в Україні), а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8541 40 90 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 23 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII).

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України" (Закон N 584-VII) (далі - Закон N 584-VII).

Враховуючи викладене, пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється на операції із ввезення на митну територію України та/або постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), та/або ввезення на митну територію України товарів, за умови, що такі засоби та/або товари класифікуються за УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII) та відповідають іншим групам, товарним позиціям і підкатегоріям УКТ ЗЕД, визначеним у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

У разі, якщо транспортні засоби (у тому числі вироблені на митній території України) та/або товари відповідають іншим групам, товарним позиціям і підкатегоріям УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), ніж ті, що визначені у пункті 64 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, то операції із ввезення на митну територію України та/або постачання на митній території України таких засобів та/або ввезення на митну територію України товарів підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах.

При цьому операції з постачання на митній території України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8541 40 90 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 23 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII), оподатковуються податком на додану вартість на загальних підставах за ставкою 20 відсотків.

Щодо оподаткування ввізним митом

Товари, які ввозяться на митну територію України, оподатковуються ввізним митом за ставками, встановленими Законом N 584-VII (Закон N 584-VII), чинними на день подання митної декларації (Наказ N 246).

Код УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Назва товару

Ставки мита, %

Додаткові одиниці виміру та обліку

пільгова

повна

8502

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:

 

 

 

502 31 00 00

- інші електрогенераторні установки:
- - вітроенергетичні


 

 1
 

шт. 
 

8504

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- трансформатори з рідким діелектриком:

 

 

 

8504 23 00 00

- - потужністю понад 10000кВ·А

10

10

шт.

8504 40 88 00

- перетворювачі статичні:
- інші:
- - - інші:
- - - - інвертори:
- - - - - потужністю понад 7,5 кВ·А

0

0

шт.

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:

 

 

 

8541 40 90 00

- прилади напівпровідникові фоточутливі, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль або вмонтовані чи не вмонтовані в панель; світловипромінювальні діоди:
- інші

0

0

шт.

На сьогодні Україною укладено угоди про вільну торгівлю з країнами ЄС, СНД (крім Російської Федерації), ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Македонією, Чорногорією, Грузією та Канадою, якими встановлено звільнення від сплати ввізного мита або його поетапне зменшення протягом відповідного періоду за таких умов:

1) Товари, походженням з країн СНД (крім Російської Федерації) та Грузії:

на посвідчення походження товару митним органам надається оригінал сертифіката про походження товару форми СТ-1;

товари вивозяться на підставі договору (контракту) між резидентом однієї з держав - учасниць Угоди й резидентом іншої держави - учасниці Угоди з митної території однієї держави - учасниці Угоди та ввозиться на митну територію іншої держави - учасниці Угоди;

товари не залишають територій держав - учасниць Угоди, за винятком випадків, коли товар знаходиться або переміщується територіями третіх країн під митним контролем, документально підтвердженим митними органами країн, через території яких здійснюється доставка товару. При цьому товар повинен бути в незмінному стані й над ним не повинні проводитися будь-які операції, за винятком операцій із забезпечення схоронності й перевантаження товару (за винятком Грузії).

2) Товари, походженням з країн ЄС, ЄАВТ, Македонії та Чорногорії:

походження товару підтверджується на підставі сертифіката з перевезення товару EUR.1, який видається митними органами країн ЄС; або декларації інвойс (за винятком Македонії), яка складається на комерційному документі уповноваженим експортером (зазначається номер авторизації експортера) або будь-яким експортером, якщо фактурна вартість товару не перевищує 6000 євро:

товари можуть транспортуватися через інші території за необхідності перевантаження або із застосуванням тимчасового складування на таких територіях за умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, крім операцій вивантаження, перевантаження, або іншим операціям, необхідним для збереження їх у справному стані.

Докази виконання вказаних умов надаються шляхом подання:

a) єдиного транспортного документа на перевезення з Сторони-експортера через країну транзиту, або

b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:

i) який містить детальний опис продуктів;

ii) у якому зазначаються дати вивантаження та перевантаження продуктів і, за необхідності, назви суден або інших використаних видів транспорту, а також

iii) який засвідчує умови, за яких продукти перебували на території країни транзиту; або

c) за неспроможності надати зазначене вище, будь-які підтверджуючі документи.

3) Товари походженням з Канади:

Згідно графіку зниження ставок ввізного мита, наведеному у Додатку 2-B ("Скасування тарифів") до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, ратифікованої Законом України від 14 березня 2017 року N 1917-VIII, у 2019 році звільняються від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України товари товарних підкатегорій 8502 31 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 23 00 00 (Тарифи N 584-VII), 8504 40 88 00 (Тарифи N 584-VII) та 8541 40 90 00 згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII), трансформатори з рідким діелектриком: потужністю понад 10000 кВ·А за кодом 8504 23 00 00 згідно з УКТЗЕД оподатковуються за ставкою мита у розмірі 5 %.

Для застосування тарифних преференцій імпортер подає:

декларацію про походження, яка зазначається експортером на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією. Три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження наведено у Додатку 3-B до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою;

документи, що свідчать про знаходження товару під митним контролем у разі транзиту їх через територію третіх країн:

документи перевізника, у тому числі товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування і всіх місць відвантаження та перевантаження товару до його ввезення; та

копії документів митного контролю із зазначенням для цього митного органу, що товар залишався під митним контролем під час перебування за межами території сторін.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали