МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.07.2012 р. N 3305-07/25866-06

Щодо оприлюднення інформації про закупівлі

У зв'язку з набранням чинності 17.06.2012 р. Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Закон N 4851-VI) (далі - Закон) на численні звернення суб'єктів сфери державних закупівель щодо застосування вимог Закону Мінекономрозвитку повідомляє.

Дія Закону (Закон N 4851-VI) поширюється на суб'єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 Закону (Закон N 4851-VI) та провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії", та/або у таких сферах:

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;

забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення;

надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;

надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

надання послуг поштового зв'язку;

геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.

Відповідно до статті 2 Закону (Закон N 4851-VI) його дія поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії" або статтею 2 Закону, які:

повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень;

здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.

Статтею 3 Закону (Закон N 4851-VI) передбачено, що річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов'язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі уповноваженого органу (загальнодержавному веб-порталі "Державні закупівлі" за адресою в мережі Internet www.tender.me.gov.ua) протягом п'яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Замовники не зобов'язані надсилати річний план та зміни до нього до уповноваженого органу, Державної казначейської служби України. Виходячи зі статті 3 Закону, замовники не зобов'язані також оприлюднювати річний план та зміни до нього на власному веб-сайті або на сайті головного розпорядника бюджетних коштів, як це передбачено статтею 4 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Водночас, Законом (Закон N 4851-VI) встановлено, що інформація про закупівлі, які відповідно до статті 4 Закону (Закон N 4851-VI) здійснюються без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом, відображається замовником у річному плані.

Форма річного плану та Інструкція щодо його заповнення затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. N 922 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель".

Крім того, за результатами здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" та Законом (Закон N 4851-VI), згідно з частиною третьою статті 4 Закону (Закон N 4851-VI) замовники зобов'язані оприлюднити звіт про результати здійснення такої закупівлі в порядку і строки, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель". Форма такого звіту затверджується уповноваженим органом.

На даний час Мінекономрозвитку розробляє проект наказу, яким будуть внесені зміни до наказу Мінекономіки від 26.07.2010 р. N 922 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель" в частині внесення змін до Інструкції щодо заповнення річного плану закупівель та форми звіту про результати здійснення закупівлі без застосування процедур закупівлі.

До набрання чинності зазначеним наказом рекомендуємо замовникам використовувати дві окремих форми річного плану, а саме:

для закупівель, що здійснюватимуться за процедурами, передбаченими Законом України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням особливостей, передбачених Законом (Закон N 4851-VI) - форму річного плану, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. N 922;

для закупівель (укладення договорів) відповідно до пунктів 1 - 4 (Закон N 4851-VI), 7 (Закон N 4851-VI), 8 частини першої статті 4 Закону (Закон N 4851-VI) - форму, наведену в Додатку 1.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині третій статті 2 Закону (Закон N 4851-VI), такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану (річний план за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. N 922), який підписується уповноваженою особою замовника та підлягає оприлюдненню не рідше ніж раз на квартал.

При заповненні форми, зазначеної в Додатку 1, слід враховувати наступне: у разі планування закупівель, які відповідно до пунктів 1 - 4 (Закон N 4851-VI), 7 (Закон N 4851-VI), 8 частини першої статті 4 Закону (Закон N 4851-VI) здійснюються без застосування процедур закупівель, у колонці "Примітка" зазначається відповідний пункт частини першої статті 4 Закону (Закон N 4851-VI), що є підставою для укладання договору без застосування процедур закупівель.

Ураховуючи те, що стаття 3 Закону (Закон N 4851-VI) не має зворотної дії, при першій подачі змін до річного плану, який затверджений до набрання чинності Законом (Закон N 4851-VI), замовник оприлюднює змінений річний план в новій редакції.

Звіт відповідно до частини третьої статті 4 Закону (Закон N 4851-VI) затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним періодом за формою, наведеною в Додатку 2. При цьому у колонці "Примітка" зазначити відповідний пункт частини першої статті 4 Закону (Закон N 4851-VI), що є підставою для укладання договору без застосування процедур закупівель.

Поряд з цим, з метою забезпечення реалізації вимог Закону (Закон N 4851-VI) тимчасово, до врегулювання нормативних та технічних питань, подання замовником зазначених документів для оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу здійснювати шляхом надсилання на такі електронні адреси:

- річний план та зміни до нього - plan@vdz.org.ua;

- звіти - zvit@vdz.org.ua.

Файл вкладення в електронне повідомлення надавати у виді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі "pdf".

Ім'я файлу вкладення складати з двох частин, які розділяти знаком "_" (нижнє підкреслювання), а саме:

- перша частина імені файлу - код ЄДРПОУ замовника;

- друга частина імені файлу - тип документа великими латинськими літерами (PLAN, ZMINY, ZVIT).

 

Заступник директора Департаменту
державних закупівель та
державного замовлення

О. Власов


 

Додаток 1


ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на рік

__________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Орієнтовний строк здійснення закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі

Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Примітка

1

2

3

4

5

6

7


Уповноважена особа замовника


(прізвище, ініціали)


(підпис)

М. П.


 

Додаток 2


ФОРМА ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКУПІВЕЛЬ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

за ___ квартал року

__________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Джерело фінансування

Назва та код предмета закупівлі

Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Найменування та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, з яким укладено договір

Дата та номер договору

Сума, визначена в договорі

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Уповноважена особа замовника


(прізвище, ініціали)


(підпис)

М. П.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали