Щодо отримання ліцензії для здійснення господарської діяльності у сфері питного водопостачання

 

 Загальні положення щодо ліцензування містяться у Цивільному кодексі України (ч. 3 ст. 91), що визначає ліцензування як один з елементів цивільної правоздатності юридичних осіб, у Господарському кодексі України (ст. 14, що відсилає до окремого закону; ч. 3 ст. 43, положення якої дозволяють встановлювати перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно законом; ч. 6 ст. 128 - як один з обов'язків громадянина-підприємця).

Базовими документами, що складають правову основу ліцензування певних видів господарської діяльності, є - Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"; постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру"; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"; наказ Державного комітету з питань регулятор політики та підприємництва, Держбуду України від 14.02.2001 N 35/34 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення"; Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007 N 1/3.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) господарська діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення підлягає ліцензуванню. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (із змінами), затверджені спільним наказом Держпідприємництва та Держбуду від 14.02.2001 N 35/34 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374 (далі - Ліцензійні умови), поширюються на суб'єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми власності, які здійснюють діяльність із забезпечення споживачів централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Статтею 8 зазначеного Закону регламентовано, в разі якщо суб'єкт господарювання проводить діяльність не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта тільки в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та видачі питної води споживачам.

Враховуючи вищевикладене, підприємства, організації, які здійснюють діяльність з надання окремих робіт, послуг, встановлених ліцензійними умовами на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі транспортування питної води споживачам, повинні мати ліцензію.

Разом з тим повідомляємо, згідно пункту 1.4 Ліцензійних умов Мінжитлокомунгосп здійснює ліцензування діяльності суб'єктів господарювання, що надають (мають намір надати) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не менше ніж ста тисячам фізичних осіб або системи централізованого водопостачання та водовідведення яких розташовані на території двох або більше областей, а також спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення суб'єктів господарювання, що проводять її у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Стосовно видачі ліцензій повідомляємо, що відповідно до статті 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" орган ліцензування - це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності (стаття 1 Закону).

Перелік органів ліцензування визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698. Компетенцію цих органів у сфері ліцензування визначено ст. 6 Закону про ліцензування. Вони, зокрема, видають та переоформлюють ліцензії, видають дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймають рішення про визнання ліцензій недійсними; здійснюють у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов; видають розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; анулюють ліцензії на певний вид господарської діяльності.

Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, який діє на підставі Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 25.05.2000 N 721/2000. Його компетенцію в сфері ліцензування визначено ст. 5 Закону про ліцензування. Він, зокрема, розробляє основні напрями розвитку ліцензування; розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування; здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування; визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення; затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням.

Лист від 29.12.2009 р. N 12/20-11-1975

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали