Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.10.2017 р. N 8668/0/20-17

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам (за списком)

Листом від 01.09.2017 N 7498/0/20-17 (Лист N 7498/0/20-17) Державна регуляторна служба України просила в термін до 20.09.2017 надати інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Однак вказаний термін виявився занадто малим для забезпечення виконання вимог цього листа.

Крім зазначеного, інформації, яку окремі органи підготували та направили для опрацювання Державною регуляторною службою України, має ряд суттєвих вад, що унеможливлюють їх обробку та узагальнення.

Враховуючи викладене, Державна регуляторна служба України відкликає свій лист від 01.09.2017 N 7498/0/20-17 (Лист N 7498/0/20-17).

I. Керуючись вимогами, встановленими абзацом восьмим частини першої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), просимо до 15 жовтня 2017 року (включно) надати інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році, для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Для надання інформації для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) з офіційного сайту ДРС необхідно завантажити файл xxxx.xls (для переходу за посиланням натисніть CTRL та клікніть лівою кнопкою миші). До зазначеного файлу необхідно внести належну інформацію, зберегти зміни, присвоївши назві файлу замість xxxx скорочену назву органу державного нагляду (контролю), визначену відповідним положенням про орган, та відправити електронною поштою на адресу complexplan@drs.gov.ua, вказавши у темі повідомлення "xxxx-План 2018", де xxxx - скорочена назва органу державного нагляду (контролю).

Будь-які інші файли, крім файлів формату xxxx.xls, де xxxx - скорочена назву органу державного нагляду (контролю), визначена відповідним положенням про орган, будуть автоматично видалятись.

Файли, отримані після 00 год. 00 хв. 16.10.2017, при підготовці проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) враховуватись не будуть.

Надання відповіді на цей запит у паперовому вигляді (супровідний лист, роздруківка змісту файлу, надісланого електронною поштою на адресу complexplan@drs.gov.ua) не потрібно.

II. Враховуючи запитання, які надходили в ході виконання листа Державної регуляторної служби України від 01.09.2017 N 7498/0/20-17 (Лист N 7498/0/20-17), та недоліки, що мала інформація, отримана на виконання цього листа, Державна регуляторна служба України надає роз'яснення, які обов'язково мають бути враховані під час заповнення форми, встановленої для подання запитуваної інформації.

Обробка отриманих даних буде проводитись автоматизовано.

Звертаємо увагу, що заголовки стовпців форми (рядок 1) захищені від внесення змін. Внесення даних можливо з рядка 2.

1. Вимоги щодо забезпечення збереження структури форми

1.1. Заборонено самостійно заново створювати таблицю, схожу за формою на таблицю, створену Державною регуляторною службою України (файл xxxx.xls), інакше подальша автоматична обробка даних, отриманих ДРС від органів державного нагляду (контролю), буде неможливою. Для подання інформації має використовуватись виключно зазначений файл, завантажений з офіційного сайту ДРС.

1.2. Забороняється вносити будь-які зміни до форми таблиці:

- змінювати назви стовпців;

- додавати перед рядком з назвами стовпців будь-які додаткові рядки (заголовки, порожні рядки);

- додавати рядок з номерами стовпців після рядка з назвами стовпців;

- залишати між рядками, які містять дані, пусті (незаповнені) рядки або рядки, які містять не передбачені формою дані;

- об'єднувати декілька комірок в одну;

- додавати в кінець форми рядки з відомостями щодо прізвища виконавця, його посади та телефону після останнього заповненого даними рядка;

- тощо.

Першою заповненою коміркою на листі має залишатися комірка A1, яка містить заголовок першого стовпця (N з/п).

Заповнення форми має починатись відразу після рядка з заголовками стовпців, тобто першим заповненим органом державного нагляду (контролю) рядком має бути рядок під номером 2, а першою заповненою коміркою - комірка A2.

2. Вимоги щодо змісту даних у стовпцях

2.1. Стовпець A (N з/п) має числовий формат та повинен містити послідовну нумерацію заповнених рядків форми.

2.2. Стовпець B (Найменування суб'єкта господарювання) має текстовий формат та повинен містити виключно назву суб'єкта господарювання.

Назви відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання у стовпці B не зазначаються.

2.3. Стовпець C (Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів) має текстовий формат та повинен містити адресу суб'єкта господарювання та адреси його відокремлених підрозділів, що підлягають перевірці.

Адреси відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання, що підлягають перевірці, зазначаються в одній комірці через розділовий знак ";".

2.4. Стовпець D (Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)) має текстовий формат.

Ідентифікаційні коди відокремлених підрозділів суб'єкта господарювання, що підлягають перевірці, до форми не вносяться.

2.5. Стовпець E (Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)) має текстовий формат та повинен містити дані щодо сфери, дотримання законодавства у якій планується здійснити в ході заходу державного нагляду (контролю).

Назва сфери повинна співпадати з назвою, наведеною у відповідному законі, яким передбачається здійснення державного нагляду (контролю) у цій сфері.

Наприклад:

- додержання законодавства у сфері енергетики та комунальних послуг;

- додержання законодавства про захист прав споживачів;

- додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

- контроль за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- додержання законодавства у сфері використання та охорони земель тощо.

Якщо одним органом державного нагляду (контролю) перевірки будуть здійснюватися у декількох сферах, всі ці сфери зазначаються в одній комірці через розділовий знак ";".

2.6. Стовпець F (Ступінь ризику) має текстовий формат та повинен містити відомості про один з трьох ступенів ризику від провадження господарської діяльності (високий, середній, незначний), визначений відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Перелік органів державного нагляду та контролю, яким у віднесених до їх відання сферах Кабінетом Міністрів України затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) станом на 22.02.2017, розміщено на сайті ДРС за посиланням http://www.drs.gov.ua/state_supervision/perelik-organiv-derzhavnogo-naglyadu-ta- kontrolyu-yabym-u-vidnesenyh-yih-vidainnya-sferah-kabinetom-ministriv-ukrayiny- zatverdzheno-kryteriyi-za-yakymy-otsinyuyetsya-stupin-ryzyku-vid-provadzhennya/.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 3 статті 22 "Прикінцеві положення" Закону якщо не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років.

Комірки стовпця F не можуть лишатися незаповненими.

2.7. Стовпець G (Дата початку здійснення заходу) має формат дати (чч.мм.рррр) та повинен містити бажану дату початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю).

2.8. Стовпець H (Строк здійснення заходу) має числовий формат та повинен містити виключно число кількості днів, протягом яких планується здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Звертаємо увагу, що строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - п'яти робочих днів. Відповідно, комірки стовпця H мають містити числа до 5 (для суб'єктів мікро-, малого підприємництва) або до 10 (для решти суб'єктів господарювання).

Комірки стовпця H не можуть лишатися незаповненими.

2.8. Стовпець I (Найменування органу державного нагляду (контролю)) має текстовий формат та повинен містити повну та точну назву органу державного нагляду контролю, визначену відповідним положенням про такий орган.

Навіть якщо захід державного нагляду (контролю) здійснюватиметься територіальним органом, стовпець I має містити повну та точну назву органу державного нагляду контролю, визначену відповідним положенням про такий орган державного нагляду (контролю), а не назву його територіального підрозділу.

Порушення викладених вище вимог унеможливить подальшу обробку отриманих ДРС даних. Форми, заповнені з порушенням зазначених вище вимог, не будуть враховуватись при формуванні плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали