ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА КІНОЛОГІЇ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

ЛИСТ

від 24.11.2011 р. N 01-06/1367-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

На виконання пункту 2.3 наказу Держмитслужби України від 27.10.2011 N 908 "Про проведення навчання посадових осіб митних органів" надсилаємо узгоджений Департаментом класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Держмитслужби перелік тестових питань для перевірки рівня знань працівників підрозділів митного контролю та митного оформлення з питань попереднього документального контролю.

Додаток: на 6 арк.

 

Директор Центру

А. Д. Войцещук

 

Додаток
до листа Центру
24.11.2011 N 01-06/1367-ЕП

Перелік
тестових питань для перевірки рівня знань працівників підрозділів митного контролю та митного оформлення з питань попереднього документального контролю

1. Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України затверджено?

2. Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України визначає процедуру здійснення митними органами?

3. Дія Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого ПКМУ від 05.10.2011 N 1030, поширюється на товари що?

4. Дія Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого ПКМУ від 05.10.2011 N 1030, не поширюється на товари?

5. Дія Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого ПКМУ від 05.10.2011 N 1030, не поширюється на товари?

6. Хто визначає вид (види) державного контролю, який проводиться у відношенні до товарів, що ввозяться на митну територію України (зокрема з метою транзиту)?

7. Вкажіть форми проведення державних видів контролю відповідно до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженогоПКМУ від 05.10.2011 N 1030?

8. Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), затверджено?

9. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу подається?

10. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу в тому числі подається?

11. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу в тому числі подається?

12. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу в тому числі подається?

13. Для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу подається?

14. Для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу у тому числі подається?

15. Для здійснення фітосанітарного контролю товарів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу подається?

16. Для здійснення екологічного контролю товарів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу в тому числі подається?

17. Для здійснення екологічного контролю товарів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу в тому числі подається?

18. Для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу подається?

19. Під час здійснення попереднього документального контролю товарів перевіряється?

20. Під час здійснення попереднього документального контролю товарів перевіряється?

21. Інформація про проведення попереднього документального контролю заноситься?

22. Здійснення попереднього документального контролю припиняється, у разі?

23. Здійснення попереднього документального контролю припиняється, у разі?

24. Здійснення попереднього документального контролю припиняється, у разі?

25. У разі припинення здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу негайно?

26. Факт здійснення попереднього документального контролю засвідчується шляхом?

27. У штампі про здійснення попереднього документального контролю?

28. Митне оформлення у відповідний митний режим ввезених на митну територію України товарів, які пройшли в пункті пропуску через державний кордон України попередній документальний контроль, завершується?

29. Пропуск через митний кордон України транзитних товарів, щодо яких попередній документальний контроль проведено у пункті ввезення на митну територію України, здійснюється?

30. Наявність маркування дерев'яного пакувального матеріалу під час здійснення посадовими особами митних органів попереднього документального контролю товарів?

31. У яких випадах проводиться санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України?

32. Санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають?

33. Санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають?

34. Санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають?

35. Екологічному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) не підлягають?

36. Радіологічному контролю не підлягають?

37. Радіологічному контролю не підлягають?

38. Радіологічний контроль товарів і транспортних засобів здійснюється один раз:

39. Під цифровим позначенням "1" Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), розуміється що?

40. Під цифровим позначенням "2" Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), розуміється що?

41. Під цифровим позначенням"3" Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), розуміється що?

42. Під цифровим позначенням "0" Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), розуміється що?

43. В якому документі надано визначення: попередній документальний контроль?

44. Ким затверджується Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), та Порядок здійснення попереднього документального контролю?

44. Попередній документальний контроль посадовими особами митних органів здійснюється шляхом?

45. Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), затверджено?

46. Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України (Перелік N 16/1-16.3/1985-ЕП), містить інформацію про види державного контролю, яким підлягають товари?

47. Перелік харчових продуктів і сировини тваринного походження, що підлягають попередньому документальному контролю, та порядок здійснення такого контролю затверджуються?

48. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарному або санітарному прикордонному контролю у формі попереднього документального контролю підлягають?

49. Розширений ветеринарний або санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються, здійснюється?

50. Які харчові продукти заборонені до імпорту?

51. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю посадовій особі митного органу подаються?

52. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - це?

53. Форма висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується?

54. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджує?

55. Для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів у формі попереднього документального контролю подається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи?

56. Відповідно до вимог Закону України "Про ветеринарну медицину" вантажі з товарами, що ввозяться на територію України або переміщуються транзитом, повинні?

57. Дозвіл на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів видається?

58. Термін дії дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів?

59. Чи дозволяється ввозити ветеринарні препарати, які не зареєстровані та мають дозвіл на ввезення на територію України?

60. Який із перерахованих документів подається при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю у формі попереднього документального контролю?

61. Ким затверджується перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб?

62. Який максимальний термін дії реєстрації ветеринарних препаратів?

63. Реєстраційне посвідчення для ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю у формі попереднього документального контролю подається?

64. Яке із наведених визначень відповідає терміну "реєстраційне посвідчення" відповідно до вимог Закону України "Про ветеринарну медицину"?

65. У якому випадку припиняється здійснення ветеринарно-санітарного контролю у формі попереднього документального контролю?

66. У разі припинення здійснення ветеринарно-санітарного контролю у формі ПДК посадова особа митного органу?

67. Термін видачі реєстраційного посвідчення для ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів?

68. Ким затверджується перелік товарів, що підлягають ветеринарно-санітарному контролю у формі попереднього документального контролю?

69. Міжнародний ветеринарний сертифікат - це?

70. Протиепізоотичні заходи - це?

71. Карантинний дозвіл - офіційний документ, що дозволяє?

72. Фітосанітарний сертифікат - документ, який?

73. Фумігація - це?

74. Відповідно до Закону України "Про карантин рослин" забороняється імпорт об'єктів регулювання, що?

75. Відповідно до Закону України "Про карантин рослин" імпортні і транзитні вантажі з об'єктами регулювання повинні відповідати таким вимогам?

76. Відповідно до Закону України "Про карантин рослин" забороняється імпорт об'єктів регулювання?

77. Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю здійснюється за наявності?

78. Орган, що приймає рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, оприлюднює таке рішення в офіційних друкованих виданнях протягом?

79. У рішенні про скасування карантинного режиму обов'язково зазначаються?

80. Порядок оформлення карантинного дозволу затверджується?

81. Карантинний дозвіл видається?

82. Рішення про видачу або відмову у видачі карантинного дозволу приймається протягом?

83. Об'єкти регулювання, що експортуються або реекспортуються, супроводжуються?

84. Карантинний дозвіл видається на строк не більше?

85. Карантинний дозвіл оформлюється?

86. Карантинний дозвіл підписується?

87. Функції компетентного органу з питань контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням в Україні виконує?

88. Висновок стосовно того, що відходи Зеленого переліку не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, надає?

89. Україна приєдналася до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням?

90. Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням затверджено?

91. Зелений перелік відходів затверджено?

92. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою?

93. Яким нормативним документом передбачено права та обов'язки перевізника у сфері перевезення небезпечних вантажів?

94. Перевізник небезпечних вантажів зобов'язаний у разі дорожнього перевезення розробити та погодити маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів з?

95. Ким видаються свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів?

96. При здійсненні екологічного контролю у формі ПДК свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів?

97. При здійсненні екологічного контролю у формі ПДК свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, подається у вигляді?

98. При здійсненні екологічного контролю у формі ПДК свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі?

99. При здійсненні екологічного контролю у формі ПДК подається?

100. Попередній документальний контроль за переміщенням культурних цінностей здійснюється у відношенні товарів?

101. Попередній документальний контроль за переміщенням культурних цінностей здійснюється шляхом?

102. Перевізник (експедитор) чи уповноважена особа для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей в формі попереднього документального контролю подає?

103. На територію України забороняється ввезення культурних цінностей?

104. Форми і реквізити документів, необхідних для проведення попереднього документального контролю за переміщенням культурних цінностей, надає?

105. Інформацію про обмеження та заборони на переміщення культурних цінностей, які підлягають попередньому документальному контролю, надає?

106. Здійснення попереднього документального контролю за переміщенням культурних цінностей припиняється, якщо?

107. У разі припинення здійснення попереднього документального контролю за переміщенням культурних цінностей посадова особа митного органу?

108. Пропуск за межі митної території України транзитних культурних цінностей, які пройшли попередній документальний контроль, здійснюється?

109. Інформація про проведення попереднього документального контролю за переміщенням культурних цінностей?

110. Факт здійснення попереднього документального контролю за переміщенням культурних цінностей?

111. Визначення "культурні цінності" - це?

112. Вивезенню з України не підлягають культурні цінності?

113. До культурних цінностей відносяться?

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали