Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Щодо подання підприємством податкового розрахунку за Формою 1ДФ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.02.2019 р. N 360/10/26-15-13-06-12-ІПК

Головне управління ДФС у [...] відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) розглянуло Ваше звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо подання підприємством податкового розрахунку за Формою 1ДФ (Порядок N 4) та в межах компетенції повідомляє. Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (Порядок N 4) (далі - Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за N 111/26556 від 30.01.2015.

Відповідно до пункту 2.3 Розділу II Порядку (Порядок N 4) податковий розрахунок може готуватись податковим агентом, зокрема на електронному носії інформації в електронній формі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються контролюючим органом за місцем взяття податкового агента на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України. Подання податкового розрахунку засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

Реквізити податкового розрахунку заповнюються відповідно до пункту 3.1 Розділу III Порядку (Порядок N 4), де зокрема, відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається; навпроти напису "Порція" податковим агентом проставляється номер порції; навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами); навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Проведення коригувань реквізитів податкового розрахунку за Формою N 1ДФ (Порядок N 4) проводиться у відповідності з Розділом IV Порядку (Порядок N 4).

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (пункт 4.1 розділу IV Порядку (Порядок N 4)).

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (пункт 4.2 розділу IV Порядку (Порядок N 4)).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (пункт 4.3 розділу IV Порядку (Порядок N 4)).

У пункті 4.4 розділу IV Порядку (Порядок N 4) визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Повідомлення щодо допущених помилок у поданому податковому розрахунку за Формою N 1ДФ (Порядок N 4) містить перелік кодів помилок. При розгляді контролюючим органом звітного нового або уточнюючого податкових розрахунків, надісланого засобами електронного зв'язку, та виявлення, зокрема наявності ідентичного запису в ЦБД ДРФО (порівнюються суми доходу, податку, ознака доходу, ознака пільги, дати прийому та звільнення), такий повторно надісланий звіт підлягає відбракуванню за кодом помилки 73 з причин дублювання, про що повідомляється суб'єкту господарювання. Такий запис направляється до відома і вилученню не підлягає.

При здійсненні коригування показників Розділу I податкового розрахунку (Порядок N 4) для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка; для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення (абзаци 2 - 5 пункту 4.4 Розділу IV Порядку (Порядок N 4)).

При здійсненні коригування показників Розділу II податкового розрахунку (Порядок N 4), зокрема, для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення****" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію (абзаци 11 - 12 пункту 4.4 Розділу IV Порядку (Порядок N 4)).

Отже, враховуючи те, що звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку, суб'єкт господарювання при поданні звітного нового та уточнюючого податкового розрахунку повинен зазначити номер порції навпроти напису "Порція" та заповнити зазначені реквізити "Працювало за трудовими договорами" та "Працювало за цивільно-правовими договорами". При поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку.

Проведення коригувань податковим агентом показників Розділу I (Порядок N 4) та Розділу II податкового розрахунку (Порядок N 4) здійснюється шляхом виключення кожного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка у відповідності з вимогами пункту 4.4 Розділу IV Порядку (Порядок N 4).

Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали