Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо погодження проекту Типової структури апарату апеляційного суду, внесення змін до наказу ДСА України від 24.12.2014 N 170

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 вересня 2019 року N 76

Наказом ДСА України від 08.02.2019 N 131 (Положення N 131) затверджене Типове положення про апарат суду (далі - Типове положення), проект якого отримав відповідний консультативний висновок Ради суддів України та був погоджений рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 N 140/0/15-19 (Положення N 140/0/15-19).

Відповідно до пункту 6 Типового положення (Положення N 131) структура апарату апеляційного суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного суду (Наказ N 960), затвердженої ДСА України, з урахуванням особливостей організаційного забезпечення діяльності цих судів.

Враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 126 (Закон N 1402-VIII), статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) (далі - Закон) до завдань суддівського самоврядування належить участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та здійснення контролю за додержанням установлених нормативів такого забезпечення, а також контроль за організацією діяльності судів, ДСА України направила на погодження Ради суддів України проект Типової структури апеляційного суду та штатну чисельність апеляційних судів.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих апеляційними судами, робочою групою розроблено типову структуру апеляційного суду та визначено відповідно граничну чисельність працівників апаратів апеляційних судів в апеляційних округах, апеляційних господарських судів в апеляційних округах та апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах.

Як відомо, апеляційні суди були ліквідовані протягом 2018 - 2019 років на виконання указів Президента України від 29.12.2017 NN 452 (Указ N 452/2017), 454 (Указ N 454/2017), 455 (Указ N 455/2017).

Структура, штатна чисельність та розроблений на підставі них штатний розпис апаратів цих судів затверджується ДСА України за погодженням з головою новоутвореного суду в межах обсягу видатків на утримання відповідного суду.

Таким чином, встановлення обґрунтованих коефіцієнтів співвідношення кількості працівників апарату апеляційного суду сприятиме уніфікованому підходу до визначення структури та штатної чисельності працівників апаратів новоутворених апеляційних судів.

Голова апеляційного суду відповідно до наданих йому повноважень самостійно вирішує питання внутрішньої організації апарату суду з дотриманням норм чинного законодавства в межах штатної чисельності апарату суду, затвердженої ДСА України.

При цьому має бути забезпечено ефективне виконання функцій, покладених на апарат суду Законом (Закон N 1402-VIII), Типовим положенням про апарат суду (Положення N 131) та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність суду, та врахована необхідність ефективного використання коштів державного бюджету.

Посади державних службовців (передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя" (Постанова N 358), зі змінами та доповненнями), патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування (постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15), зі змінами та доповненнями), робітників (наказ Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зі змінами та доповненнями), не зазначені в Типовій структурі (Наказ N 960), можуть вводитися до структури апарату суду у межах штатної чисельності працівників апарату суду, яка визначається ДСА України в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 153 Закону (Закон N 1402-VIII).

Крім того, відповідно до абзацу 8 пункту 23 розділу IV Типового положення (Положення N 131) кількість посад працівників апарату суду, необхідних для обслуговування адміністративної будівлі суду, може бути відкоригована, з урахуванням форми користування адміністративною будівлею, її площею та територіальним місцерозташуванням.

Зважаючи на це, ДСА України за обґрунтованим поданням голови відповідного суду доцільно погоджувати такі зміни до наказу та визначати (коригувати) необхідну штатну чисельність працівників апарату суду.

У зв'язку з вищевикладеним, Рада суддів України вважає, що проект структури апарату апеляційного суду, надісланий ДСА України листом від 06.08.2019 N 8-20219/19, може бути рекомендований для подальшого застосування при розробці структури апеляційного суду.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С., відповідно до частини восьмої статті 133 Закону (Закон N 1402-VIII) та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Погодити проект Типової структури апарату апеляційного суду, що додається.

2. Доручити ДСА України внести відповідні зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 N 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів".

3. ДСА України при зміні кількості суддів апеляційного суду вносити зміни до штатної чисельності працівників апарату такого суду з урахуванням погодженого цим рішенням розрахунку для відповідного кількісного складу суду.

4. У разі, якщо кількість посад працівників апарату суду, необхідних для обслуговування адміністративної будівлі суду, потребує коригування, ДСА України за обґрунтованим поданням голови відповідного суду доцільно погоджувати такі зміни до наказу та визначати (коригувати) необхідну штатну чисельність працівників апарату суду.

 

Голова Ради суддів України

Б. С. Моніч

 

Додаток
до рішення Ради суддів України
20.09.2019 N 76

Типова структура апарату апеляційного суду

N з/п

Назва структурного підрозділу

1

2

1.

Керівництво

 

Керівник апарату

 

Заступник керівника апарату

2.

Посади патронатної служби

 

Помічник голови суду

 

Помічник заступника голови суду

 

Помічник секретаря судової палати

 

Помічник судді (члена Ради суддів України за наявності в суді)

 

Помічник судді

3.

Відділ по взаємодії зі ЗМІ (прес-служба)

 

Начальник відділу

 

Головний спеціаліст

 

Прес-секретар

 

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

4.

Служба судових розпорядників (відділ, сектор)

 

Начальник відділу (завідувач сектору)

 

Старший судовий розпорядник

 

Судовий розпорядник

5.

Режимно-секретний орган

 

Начальник відділу (завідувач сектору)

 

Головний спеціаліст

6.

Управління забезпечення судового процесу

 

Начальник управління

6.1

Відділ забезпечення судового процесу судової палати з розгляду I категорії справ

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Старший секретар

 

Секретар судового засідання

6.2

Відділ забезпечення судового процесу судової палати з розгляду II категорії справ

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Старший секретар

 

Секретар судового засідання

7.

Відділ правового забезпечення (сектор)

 

Начальник відділу (завідувач сектору)

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

8.

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

Начальник відділу - головний бухгалтер

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

9.

Служба управління персоналом (відділ, сектор)

 

Начальник відділу (завідувач сектору)

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

10.

Відділ інформаційних технологій

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

11.

Служба захисту інформації (відділ, сектор)

 

Начальник відділу (завідувач сектору)

 

Головний спеціаліст

12.

Відділ судової статистики

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

13.

Відділ аналітичної роботи та узагальнення судової практики

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

14.

Відділ документообігу та організаційного забезпечення (канцелярія суду)

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст

14.1

Сектор архіву

 

Завідувач архіву

 

Архіваріус

15.

Відділ управління майном

 

Начальник відділу

 

Заступник начальника відділу

 

Головний спеціаліст

 

Провідний спеціаліст (з охорони праці та пожежної безпеки)

 

Завідувач господарства

 

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

 

Прибиральник службових приміщень

 

Водій автотранспортних засобів

Структура апарату апеляційного суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного суду (Наказ N 960), затвердженої Державною судовою адміністрацією України, з урахуванням особливостей організаційного забезпечення діяльності цих судів, відповідно до Типового положення про апарат суду, затвердженого наказом ДСА України від 08.02.2019 N 131 (Положення N 131), далі - Типове положення.

Керівник апарату апеляційного суду може мати двох заступників, якщо кількість працівників апарату суду перевищує 50 осіб (абзац 4 пункту 9 розділу III Типового положення (Положення N 131)).

Відповідно до пункту 23 розділу IV Типового положення (Положення N 131) в апараті апеляційного суду можуть утворюватися структурні підрозділи - управління, відділи, сектори з урахуванням положень Законів України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), "Про державну службу".

Управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи з мінімальною чисельністю по 4 одиниці кожний. Самостійний відділ утворюється із штатною чисельністю не менш як 4 працівники. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ.

Сектор самостійний - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності апарату суду, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, із штатною чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідувач.

Відділ у складі управління - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності апарату суду, із штатною чисельністю не менш як 4 працівники. Відділ очолює начальник.

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління) може мати заступника. Така посада вводиться в разі, коли чисельність працівників у відділі понад 5 одиниць. Якщо чисельність відділу становить понад 10 одиниць, то заступників може бути не більше двох.

У разі потреби у складі управління (відділу) може утворюватися сектор з чисельністю не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а у складі відділу - понад мінімальну чисельність працівників відділу.

Кількість посад, а також посади, не зазначені в Типовій структурі, можуть вводитися до структури апарату суду у межах граничної чисельності працівників апарату суду.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали