Щодо порядку проведення планового чи позапланового заходу з державного нагляду (контролю)

 

 Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Крім того, статтею 7 Закону про контроль передбачено, що для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу, зокрема, зазначаються найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Враховуючи наведене, про проведення планового заходу з державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання особисто повідомляється органом державного нагляду (контролю).

В той же час, про проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання заздалегідь не повідомляється, проте, для проведення такого заходу органом державного нагляду (контролю) видається наказ у відношенні конкретного суб'єкта господарювання, на підставі цього наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу у такого суб'єкта господарювання. Копія посвідчення (направлення) перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю) надається суб'єкту господарювання, який перевіряється.

Також, слід зазначити, що згідно статті 6 Закону про контроль позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявністю підстав, передбачених цією статтею.

Однією з підстав для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю), відповідно до статті 6 Закону про контроль, є звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення.

Одночасно повідомляємо, що згідно статті 8 Закону про контроль органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані, зокрема, ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом.

В свою чергу, статтею 10 Закону про контроль встановлено, що суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю).

Лист від 22.09.2009 р. N 11385

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали