Щодо порядку укладання договорів на житлово-комунальні послуги, оплати послуг з тепло-, водопостачання та утримання будинків, а також надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання для встановлення індивідуального опалення

 

 Згідно діючого законодавства житлово-комунальні послуги повинні надаватись на підставі договорів, а відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач та виконавець зобов'язані укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529.

Згідно з п. 1.7 Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 02.02.2009 N 13, зареєстрованим Мін'юстом 27.04.2009 за N 377/16393, для забезпечення належного функціонування і збереження споживчих властивостей об'єкта та організації забезпечення потреб мешканців об'єкта житлово-комунальними послугами відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, особа, що здійснює управління будинком, у порядку, передбаченому законодавством, укладає договори:

- із мешканцями об'єкта - про надання житлово-комунальних послуг;

- із виробниками - про умови надання житлово-комунальних послуг;

- із виконавцями - про надання житлово-комунальних послуг (у разі якщо особа, що здійснює управління будинком, не є виконавцем цих послуг).

Особа, що здійснює управління будинком, контролює виконання таких договорів.

Відносно права підприємств житлово-комунального господарства подавати судові позови при відсутності договору слід зазначити, що чинне законодавство України передбачає різні форми договору (у тому числі усну), а споживач зобов'язаний сплачувати кошти за надані послуги, оскільки відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають не лише з підстав, передбачених законодавством (зокрема угод), а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Стосовно наведеної заявником інформації щодо незадовільної якості послуг з централізованого опалення слід зазначити, що відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про теплопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги" повноваження щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства, які перебувають у комунальній власності, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердження норм споживання та якості цих послуг, контроль за їх дотриманням, а також здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог та за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів покладено на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення, викладеними у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, у разі невідповідності температури повітря в житлових приміщеннях нормативній (за умови їх утеплення), оплата за комунальні послуги повинна бути зменшена.

Що стосується дозволів на відключення від мереж централізованого опалення слід зазначити, що права власника квартири на інженерні системи будівлі визначаються Цивільним кодексом України. Відповідно до частини другої ст. 382 Кодексу "власникам квартир у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир".

До інженерного обладнання в будинку належать інженерні комунікації та технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну експлуатацію квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової території).

Питання відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків регулюється Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1268), та Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженим наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 N 4 (із змінами, внесеними наказом Мінжитлокомунгоспу від 06.11.2007 N 169, який набув чинності з 09.12.2007).

Згідно з указаним Порядком дозволи на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання видаються відповідною комісією органу місцевого самоврядування або місцевого органу виконавчої влади, до складу якої входять представники органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, районного (місцевого) житлового управління, власника житлового будинку або уповноваженої ним особи, організації газопостачання, організації електропостачання, організації водопостачання, екологічної інспекції (за згодою), районного відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, пожежного нагляду (за згодою), місцевої установи (закладу) держсанепідслужби, організації теплопостачання, проектної організації з опалення та теплопостачання, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України.

Вказаним Порядком передбачена можливість відключення від централізованого опалення за рішенням загальних зборів та за згодою всіх власників (уповноважених осіб) приміщень у житловому будинку.

Згідно з п. 2.2 зазначеного Порядку комісія розглядає надані документи лише за наявності затвердженої органом місцевого самоврядування в установленому порядку оптимізованої схеми перспективного розвитку систем теплопостачання населеного пункту та відповідно до неї.

Відповідно до п. 24 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення споживачі можуть відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

При цьому слід наголосити, що переобладнання системи опалення призводить до розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення, яка належить до інженерної системи будинку як цілісного майнового комплексу.

Згідно з вимогами відповідних будівельних норм при проектуванні будинку, в якому передбачається централізоване теплопостачання, всі стояки та внутрішні розподільчі мережі опалення гідравлічно ув'язані для забезпечення стабільної роботи внутрішньобудинкової системи загалом.

Будь-яке втручання в неї шляхом зміни гідравлічного опору (від'єднання від системи централізованого опалення) погіршує роботу всієї системи, чим порушує права інших мешканців, що є недопустимим за Цивільним кодексом України.

Саме з метою захисту прав усіх мешканців багатоквартирних будинків постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1268 до вищевказаних Правил були внесені принципові зміни, а саме передбачено відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води не у квартирах багатоквартирних будинків з ініціативи споживача, а відключення багатоквартирних будинків з ініціативи споживачів.

Згідно з п. 26 цих Правил відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у разі, коли технічна можливість такого відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про теплопостачання" схемою теплопостачання, за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та вжиття заходів щодо дотримання в суміжних приміщеннях вимог будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки, державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.

Отже, власник квартири не має права самовільно змінювати системи опалення і гарячого водопостачання та здійснювати відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання.

Окрім того, багатоквартирні будинки, які розраховані на системи централізованого опалення та гарячого водопостачання, не мають каналів для безпечного відведення і розсіювання у навколишньому середовищі продуктів згоряння, що утворюються в поквартирних системах опалення, тому їх застосування призведе до підвищеного забруднення повітря у квартирах, що відповідно погіршить умови проживання і порушить права мешканців будинків та суперечитиме статті 41 Конституції України, згідно з якою використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Враховуючи наведене, слід зазначити, що у процесі переходу на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання необхідно вирішувати проблемні питання:

1. У разі відключення окремих квартир у багатоквартирних житлових будинках від централізованого теплопостачання загальне теплове навантаження будівлі зменшується непропорційно відокремленій площі. Тому обсяг теплової енергії, необхідний для опалення будинку, залишається практично незмінним, що, в свою чергу, збільшує вартість послуги з централізованого опалення для мешканців, які користуються нею.

2. Економічний ефект впровадження індивідуальної системи опалення в окремих квартирах багатоквартирних будинків пов'язаний з різною ціною природного газу та тим, що зазначені квартири лише "доопалюються" індивідуальними приладами опалення. Субсидії на газ для мешканців квартир з індивідуальним опаленням будуть скасовані, що знизить економічну привабливість індивідуального опалення.

3. Відповідальність за інвестування перекладається з постачальника централізованого опалення та гарячого водопостачання на власника квартири.

4. Власник квартири, що бажає відключитись від централізованого опалення та гарячого водопостачання, несе витрати, пов'язані з дотриманням безпеки, всіх технічних та екологічних вимог.

5. Витрати, пов'язані з утриманням і ремонтом індивідуальної системи опалення, несе власник квартири. При цьому слід враховувати, що димарі потребують щорічного очищення та періодичної модернізації, а строк експлуатації обладнання зазвичай складає 10 - 15 років.

6. При влаштуванні індивідуальної системи опалення в окремій квартирі багатоквартирного будинку та при її вимкненні у разі тимчасової відсутності мешканців температура внутрішнього повітря в суміжних приміщеннях може не відповідати нормативній. Це пов'язано із збільшенням теплових втрат через огороджувальні конструкції.

7. Залишається невирішеним питання оплати мешканцями відокремлених квартир послуг за централізоване опалення місць загального користування та обсягу теплової енергії від стояків внутрішньобудинкової системи опалення, які розташовані в межах цих квартир.

8. Фінансування реконструкції газових та електричних мереж для збільшення їх пропускної здатності, яке неминуче виникне при масовому впроваджені індивідуальних систем опалення та гарячого водопостачання.

9. Відключення окремих приміщень призведе до зменшення теплового навантаження і відповідно до зменшення обсягів теплової енергії, що транспортується мережами. При незмінному технічному стані зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, а відповідно незмінних теплових та гідравлічних втратах за рахунок зменшення обсягів теплової енергії, що ними транспортується, буде зростати відсоток відносних втрат тепла, що зумовить зниження ефективності роботи системи централізованого теплопостачання та неминуче призведе до збитків постачальника централізованого опалення, які, в свою чергу необхідно компенсувати стороні, яка відмовляється від централізованого опалення, або викличе зростання тарифів і відповідне порушення прав мешканців, що користуються централізованим теплопостачанням.

10. Мешканці квартир з низьким рівнем доходу, які фінансово не спроможні встановити у своїх квартирах систему індивідуального опалення та гарячого водопостачання, стануть заручниками ситуації та змушені будуть платити більшу вартість за послуги з централізованого опалення.

11. Встановлення індивідуального опалення та гарячого водопостачання потребує розгалуженої системи сервісних центрів.

Мінжитлокомунгосп отримує значну кількість звернень громадян, що постраждали через встановлення систем індивідуального опалення (погіршення роботи мереж централізованого опалення внаслідок встановлення індивідуального опалення, пошкодження будівельних конструкцій під час проведення робіт тощо), звернень про надання матеріальної допомоги від малозабезпечених та соціально незахищених громадян, що проживають у будинках, які переводяться на індивідуальне опалення, а також скарг на дії органів місцевого самоврядування щодо примусового переведення багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення.

Враховуючи актуальність цього питання, 28.05.2009 Мінжитлокомунгоспом проведено "круглий стіл" на тему "Індивідуальне опалення в Україні" за участю українських та міжнародних експертів, представників влади та бізнесу, неурядових організацій та засобів масової інформації, учасники якого дійшли висновку, що відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків пов'язано з комплексом питань, зокрема:

1. Правами власника квартири на отримання достовірної та в повному обсязі інформації щодо переваг та недоліків вибору індивідуальної системи опалення.

2. Технічною можливістю відключення (відсутність в будинках необхідних систем вентиляції, додаткових вхідних отворів для газу тощо).

3. Економічною вартістю відключення.

4. Правами інших мешканців на отримання якісних послуг з централізованого теплопостачання.

5. Впливом на довкілля та життя людей.

Разом з тим присутні на засіданні зазначили, що індивідуальні системи опалення слід впроваджувати виходячи із схем теплопостачання населених пунктів та регіональних паливних балансів, що дозволить визначити місця, де його використання буде економічно та екологічно доцільне (приватних будинках, місцях 3 - 4-поверхової забудови житлових масивів тощо).

Що стосується різних форм та кількості квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг у містах Києві та Горлівці, то вона пов'язана з тим, що у м. Києві квитанції оформляє єдиний розрахунковий центр, а у м. Горлівка, через відсутність такого центру - кожне окреме підприємство і вказані квитанції мають однакову чинність.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач зобов'язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Лист від 31.08.2009 р. N 12/20-8-1276

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали