Додаткова копія: Щодо порядку заповнення розрахунків коригування до зведених податкових накладних

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.04.2019 р. N 1473/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення розрахунків коригування до зведених податкових накладних, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Правила складання податкової накладної (Порядок N 1307) / розрахунку коригування до податкової накладної (Порядок N 1307) регулюються статтями 187 і 201 Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (Порядок N 1307), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 1307).

Згідно з пунктом 21 Порядку N 1307 (Порядок N 1307), у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної (Порядок N 1307), не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Порядок N 1307) (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Щодо порядку складання розрахунків коригування до зведених податкових накладних (Порядок N 1307), складених відповідно до вимог абзацу 10 пункту 201.4 статті 201 Кодексу

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Кодексу платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну (Порядок N 1307) з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.

Якщо після складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання відбувається коригування суми перевищення, продавець має право скласти розрахунок коригування до такої зведеної податкової накладної (Порядок N 1307).

Розрахунок коригування до зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, у тому числі у разі коригування всієї суми перевищення складається з урахуванням таких особливостей:

у заголовній частині розрахунку коригування до зведеної податкової накладної (Порядок N 1307) на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання у полі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" зазначається код ознаки "3";

у розрахунку коригування (Порядок N 1307), складеному починаючи з 01.12.2018 до податкової накладної (Порядок N 1307), зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, у полі "До зведеної податкової накладної" замість позначки "X", яка вказана в податковій накладній, вказується код ознаки "3" (позначка "X" не проставляється);

у розділі Б табличної частини розрахунку коригування (Порядок N 1307) у випадку збільшення (зменшення) суми перевищення одним рядком зі знаком "-" зазначаються показники граф податкової накладної (Порядок N 1307), які підлягають коригуванню. При цьому у графі 1 вказується номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується;

другим рядком розрахунку коригування до такої податкової накладної (Порядок N 1307) платник податку зазначає виправлені показники, при цьому у графі 1 вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було у податковій накладній (Порядок N 1307), що коригується;

у графі 2 розрахунку коригування (Порядок N 1307) у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування "203" - "Коригування податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 Кодексу".

У випадку, якщо внаслідок коригування сума перевищення бази оподаткування над фактичною ціною визначається такою, що дорівнює нулю, у розрахунку коригування (Порядок N 1307) заповнюється один рядок зі знаком "-" та зазначається код причини коригування "203" - "Коригування податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 Кодексу".

Щодо порядку заповнення розрахунку коригування до зведених податкових накладних (Порядок N 1307), складених відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 Кодексу

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до вимог підпункту "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу, платник податку починає в подальшому використовувати товари/послуги в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виявляє помилку у такій зведеній податковій накладній, такий платник може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної (Порядок N 1307), в якому зі знаком "-" в тих графах, заповнення яких передбачено, зазначити дані тих рядків податкової накладної, показники яких змінюються. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування в обов'язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної (Порядок N 1307) платник податку зазначає правильні показники. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній (Порядок N 1307), що коригується.

У графі 2.1 розрахунку коригування (Порядок N 1307) у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування "201" - "Коригування зведеної податкової накладної (Порядок N 1307), складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу".

В обох розглянутих вище ситуаціях рядку податкової накладної (Порядок N 1307), що коригується, зазначеному із знаком "-" та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування (Порядок N 1307), та наводиться однакова причина коригування.

У графі 3 "Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується" розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної (Порядок N 1307) зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних (Порядок N 1307), складених з метою нарахування податкових зобов'язань згідно із пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, відповідно до яких проводиться коригування.

При цьому слід зазначити, що у розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних (Порядок N 1307), зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі "До зведеної податкової накладної" замість позначки "X", яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (у даному випадку код ознаки "1", позначка "X" не проставляється).

У розрахунках коригування (Порядок N 1307), складених до податкових накладних (Порядок N 1307), зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі "До зведеної податкової накладної", має відповідати коду ознаки "Зведена податкова накладна", який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Загальні роз'яснення щодо особливостей складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних (Порядок N 1307) та розрахунків коригування до податкових накладних (Порядок N 1307) з урахуванням змін, передбачених Наказом N 763 (Наказ N 763), надано листом ДФС від 27.11.2018 N 36942/7/99-99-15-03-02-17 (Лист N 36942/7/99-99-15-03-02-17), який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Законодавство > Податкове законодавство > Листи" за адресою: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73086.html. Зазначені роз'яснення платник податку може використовувати у своїй діяльності.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали