НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.11.2017 р. N 40-0005/75967

Банкам України

Щодо повноважень підписантів заявок на участь в операціях з рефінансування

В доповнення до роз'яснень від 15.06.2017 N 40-0005/42397 (Лист N 40-0005/42397) щодо підтвердження повноважень підписантів заявок банків на участь в операціях з рефінансування Національний банк України повідомляє таке.

Проведення операцій з рефінансування банків здійснюється засобами системи "КредЛайн", за допомогою якої забезпечується автоматизована перевірка поданих банками заявок на участь в операціях з рефінансування, у тому числі щодо наявності відповідних повноважень їх підписантів. З цією метою система "КредЛайн" вимагає внесення стандартизованих параметрів за кожним підписантом, джерелом яких є надіслані банками документи, що підтверджують повноваження осіб на підписання заявок за операціями з рефінансування (далі - підтверджуючі документи).

З огляду на зазначене, Національний банк України звертає увагу на необхідність надання підтверджуючих документів з урахуванням раніше наданих роз'яснень та вимог системи "КредЛайн", а саме:

1. Підтверджуючі документи мають бути оформлені на кожну уповноважену особу.

2. В підтверджуючих документах має зазначатися для кожної уповноваженої особи окремо:

2.1. Сума повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування (сума кредиту), у тому числі:

сума окремого кредиту;

загальна сума кредитів, що можуть бути отримані в Національному банку України за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком.

2.2. Сума повноважень на підписання правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у застави за операціями з рефінансування, у тому числі:

сума застави за окремим кредитом;

загальна сума правочинів, пов'язаних з наданням застави, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком.

Якщо підтверджуючі документи не міститимуть окремої інформації щодо повноважень на підписання правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за операціями з рефінансування, то Національний банк України розглядатиме вказану у підтверджуючих документах суму в якості загальної для правочинів з Національним банком України, яка включає як операції з надання кредиту, так і операції, пов'язані з наданням активів (майна) у заставу за цим кредитом.

3. Підписантом кожної окремої заявки може бути лише одна особа.

4. Повноваження на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування мають зазначатися загальною сумою, а не окремо за кредитами овернайт та кредитами рефінансування.

Повноваження на підписання правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за операціями з рефінансування, мають зазначатися загальною сумою, а не окремо за кожним видом активів (майна). Сума застави не повинна обмежуватися кількістю або номінальною вартістю предмета застави.

5. Суми повноважень на підписання та подання заявок зазначаються у гривні. Якщо підписант має обмеження повноважень, визначені у грошовому еквіваленті зобов'язання в іноземній валюті (наявність встановлених в іноземній валюті повноважень Голови, Правління, Спостережної ради, іншого органу, який уповноважує особу на підписання та подання заявок), то сума повноважень може зазначатися у встановленому грошовому еквіваленті зобов'язання в іноземній валюті.

6. Щорічно до 30 квітня необхідно підтверджувати повноваження підписантів шляхом надання до Національного банку України інформації про актуальність (чинність) раніше поданого пакета документів щодо надання особам повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування.

Крім того, з метою спрощення та прискорення розгляду підтверджуючих документів, підписання додаткових договорів до Генеральних кредитних договорів, введення необхідних параметрів до системи "КредЛайн", а також зважаючи на численні звернення банків, надаємо у вигляді зразкової форми довіреності основні положення (умови), що можуть бути передбачені в підтверджуючих документах банків, які рекомендуємо для використання у взаємовідносинах з Національним банком України за операціями з рефінансування (додається).

За всіма питаннями з приводу подання підтверджуючих документів звертайтесь у Відділ обслуговування фінансових установ за телефоном 0-800-505-240.

 

Заступник Голови

О. Є. Чурій

 

Додаток

ДОВІРЕНІСТЬ

Дата

__ (назва Банку), код за ЄДРПОУ _______, що знаходиться за адресою: ____), надалі по тексту "Банк", в особі _ (назва посади довірителя), діючого на підставі _,

цією довіреністю уповноважує:

____ (посада, П. І. Б.) представляти інтереси Банку перед Національним банком України, для чого представнику надаються наступні повноваження з питань підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування в межах Генерального кредитного договору N ______ від _ (дата), укладеного між Банком та Національним банком України (надалі - Генеральний кредитний N _______ від _ (дата).

Сума повноважень на підписання та подання заявок на участь в операціях з рефінансування (сума кредиту), у тому числі:

- хххххх.хх1 (сума прописом) - сума окремого кредиту;

- хххххх.хх1 (сума прописом) - загальна сума кредитів, що можуть бути отримані в Національному банку України за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком.

Сума повноважень на підписання правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за операціями з рефінансування, у тому числі:

- хххххх.хх1 (сума прописом) - сума застави за окремим кредитом;

- хххххх.хх1 (сума прописом) - загальна сума правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за кредитами, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного генерального кредитного договору та не погашені банком.

При цьому сума окремого правочину (кредиту та застави), що може бути укладений з Національним банком України за операціями з рефінансування, складає менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Довіреність видана без права передоручення, строком до (дата) включно і може бути відкликана, доповнена або замінена Банком шляхом видання нової довіреності, після чого попередня довіреність втрачає силу.

Назва посади довірителя ___________ (підпис) ____ (П. І. Б.)


1 Якщо сума зазначається у валюті: "сума що не перевищує еквівалент _________ (сума прописом) (вид валюти) по курсу Національного банку України на дату підписання заявки".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали