ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 10 квітня 2012 року N 67

Щодо припинення деяких державних підприємств

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також з урахуванням положень Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та від 13.04.2011 N 451 "Про Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном" (Указ N 451/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 N 1074 "Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 N 52 "Питання Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном" (Розпорядження N 52-р) (стосовно утворення Агентства держмайна України (далі - Агентство) шляхом реорганізації Мінпромполітики та правонаступництва цього центрального органу виконавчої влади у частині реалізації державної політики щодо управління об'єктами державної власності), наказую:

1. Припинити шляхом ліквідації такі державні підприємства:

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "КІА ПРОМАВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ - 31926685),

2) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ - 16308527),

3) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМТЕХ" (код ЄДРПОУ - 16308697),

4) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСУ ТЕРМО" (код ЄДРПОУ - 16308444),

5) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" (КОМЕТА) (код ЄДРПОУ - 16308415),

6) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИМАТ" (код ЄДРПОУ - 16308421),

7) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІОІЗОТОПНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ І СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ - 16308450),

8) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ І ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ "ЕЛОЇЗА" (код ЄДРПОУ - 16308562),

9) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ - 16308639),

10) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІСАР" (код ЄДРПОУ - 16308674),

11) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЦА" (код ЄДРПОУ - 16308680),

12) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАС" (код ЄДРПОУ - 16393668),

13) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОЗА" (код ЄДРПОУ - 16308603),

14) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСТЕС" (код ЄДРПОУ - 16308467),

15) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ, НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (КСАНТ) (код ЄДРПОУ - 16308504),

16) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ (СКАТ) (код ЄДРПОУ - 16308651),

17) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСУ ЕКОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ - 16308591),

18) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕКТ" (код ЄДРПОУ - 16308622),

19) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ АВТОМАТИЗОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ (БАКСТ) (код ЄДРПОУ - 16308645),

20) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОГАЗ" (код ЄДРПОУ - 16308438),

21) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМТРЕС" (код ЄДРПОУ - 16308473),

22) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОПРОМ" (код ЄДРПОУ - 16308484),

23) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМІУС" (код ЄДРПОУ - 16308510),

24) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛГОРИТМ" (код ЄДРПОУ - 16308533),

25) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИЛАДИ, АВТОМАТИКА, СИСТЕМИ" (ПАС) (код ЄДРПОУ - 16308556),

26) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ - 16397608),

27) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ" (код ЄДРПОУ - 00230496),

28) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ЕРІДАН" (код ЄДРПОУ - 21609900),

29) ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СИМВОЛ" (код ЄДРПОУ - 14290036).

2. Припинити шляхом приєднання до ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ" (код ЄДРПОУ - 05796251) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ" (код ЄДРПОУ - 00230480).

3. Утворити комісію з припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств (далі - комісія) у складі:

Гайдаманчук Павло Валерійович (ідентифікаційний номер - [...]) - начальник юридичного відділу ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", голова комісії;

Степанов Анатолій Аркадійович (ідентифікаційний номер - [...]) - начальник відділу ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", член комісії;

Науменко Наталія Олексіївна (ідентифікаційний номер - [...]) - заступник головного бухгалтера ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", член комісії;

Макельська Раїса Панасівна (ідентифікаційний номер - [...]) - провідний інженер ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", член комісії;

Світлична Галина Анатоліївна (ідентифікаційний номер - [...]) - економіст ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", член комісії;

Синенко Іван Віталійович (ідентифікаційний номер - [...]) - головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення фінансового оздоровлення, банкрутства та досудової санації Департаменту юридичного забезпечення Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, член комісії;

Полішко Вадим Свєтович (ідентифікаційний номер - [...]) - головний спеціаліст відділу обліку підприємств та обробки статистичної інформації Департаменту стратегічного планування Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, член комісії;

Малашок Михайло Михайлович (ідентифікаційний номер - [...]) - начальник відділу фінансово-економічного оздоровлення підприємств Управління реструктуризації та реформування власності Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, член комісії;

Татаренко Юрій Михайлович (ідентифікаційний номер - [...]) - головний спеціаліст відділу фінансового планування роботи та звітності підприємств Департаменту фінансового забезпечення Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, член комісії;

Кірєєв Сергій Васильович (ідентифікаційний номер - [...]) - головний спеціаліст відділу науково-технічних програм та інновацій Департаменту взаємодії з підприємствами високотехнологічних галузей Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, член комісії.

4. Голові комісії:

4.1. З дати видання цього наказу у встановлений законодавством строк повідомити державного реєстратора про рішення щодо припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств та подати йому в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

4.2. Відповідно до законодавства забезпечити публікацію інформації про припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств, порядок та термін заяви претензій кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

4.3. Стосовно державних підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу, вжити згідно із законодавством заходів щодо:

звільнення працівників підприємств;

проведення інвентаризації, оцінки наявного майна підприємств;

складання проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансів підприємств, а також подання їх на затвердження з висновками комісії до Агентства;

стягнення дебіторської заборгованості підприємств та здійснення розрахунків з кредиторами підприємств.

Вжити інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємств.

Якщо вартості майна підприємств недостатньо для задоволення вимог кредиторів, звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство підприємств відповідно до статті 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", про що повідомити Агентство.

4.4. Стосовно ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ" (код ЄДРПОУ - 00230480) вжити згідно із законодавством заходів щодо:

працевлаштування працівників підприємства;

проведення інвентаризації майна підприємства;

складання передавального акта, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань підприємства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами, а також подання цього акта на затвердження до Агентства;

здійснення на підставі затвердженого Агентством передавального акта передачі-приймання майна з балансу підприємства на баланс ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ КОРПОРАЦІЇ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ" (код ЄДРПОУ - 05796251), за результатами якої внести Агентству пропозицію щодо зміни розміру статутного капіталу цієї корпорації.

Вжити інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних з реорганізацією підприємства.

4.5. Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Агентству звіт про хід припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств.

4.6, У триденний строк від дати внесення записів до Єдиного державного реєстру про припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств надати Агентству відповідні підтверджувальні документи про їх припинення.

5. Установити строк здійснення заходів з припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств - 12 місяців з дати видання цього наказу.

6. Встановити строк заявлення претензій кредиторами - 2 місяці з дня публікації оголошення про припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств.

7. Установити, що ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ" є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ".

8. Скасувати як такі, що не реалізовані, накази Мінпромполітики від 06.10.2004 N 504, від 17.12.2004 N 691, від 15.04.2008 N 230 та від 28.01.2011 N 16 (Наказ N 16).

9. Накази Мінпромполітики від 10.02.2006 N 44, від 23.05.2007 N 251, від 20.07.2007 N 408 та від 02.04.2008 N 192 в частині, що стосується припинення зазначених у пунктах 1 і 2 цього наказу державних підприємств, вважати такими, що втратили чинність.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали