Щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку

 

 Відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" право на приватизацію кімнати (кімнат) у гуртожитку мають громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані та фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

Цей Закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом; осіб, які мешкають у гуртожитку без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання); громадян, які проживають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов, або жила площа яких тимчасово заселена, або повернути колишнє жиле приміщення яким немає можливості; на військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, які проживають у гуртожитках; а також на осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз; на осіб, які проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на момент набрання чинності цим Законом.

Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної чи комунальної власності, та гуртожитки, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій з управління житловим фондом незалежно від форми власності, крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України.

Цей Закон не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах знаходяться у приватній власності, у тому числі ті, що передані територіальним громадам у постійне чи тимчасове користування.

Згідно із статтею 4 Закону приватизація жилих приміщень (кімнат, жилих блоків, секцій) у гуртожитках, що є об'єктами права державної чи комунальної власності, здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Таким чином, при здійсненні приватизації жилих приміщень у гуртожитках необхідно користуватися нормами Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 N 56, та враховувати при цьому особливості, визначені Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету по житлово-комунальному господарству від 15.09.92 N 56, приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд. Передача квартир (будинків), кімнат у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади згідно з цим Законом місцева рада приймає на сесії в межах своєї компетенції відповідне рішення щодо подальшого його використання, зокрема, залишити цілісний майновий комплекс у статусі "гуртожиток" та дозволити приватизацію його жилих і нежилих приміщень. У цьому випадку здійснюється приватизація жилих та допоміжних приміщень гуртожитку його законними мешканцями згідно з цим Законом. Пунктом 6 частини першої статті 5 Закону передбачено, що "передача жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках державного житлового фонду у власність громадян відповідно до цього Закону проводиться виключно на підставі рішення відповідної місцевої ради".

Враховуючи викладене, зазначаємо, що у разі, якщо гуртожиток перебував у власності територіальної громади (був переданий у власність територіальної громади) до набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", то передача кімнат у гуртожитках у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації. У разі ж, якщо гуртожиток передається (був переданий) з державної до комунальної власності після набрання чинності Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", то передача жилих приміщень (кімнат) у гуртожитках здійснюється виключно на підставі рішення відповідної місцевої ради, якому до того ж передує рішення цієї ж ради щодо подальшого використання цього гуртожитку.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" гуртожитки, які не є об'єктами права державної власності та на законних підставах включені до статутних фондів підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації, можуть передаватися у власність територіальних громад на договірній основі згідно з чинним законодавством виходячи з юридичних повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування.

Статтею 14 цього Закону визначено, що передача таких гуртожитків територіальним громадам здійснюється на компенсаційній основі відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рішення щодо передачі гуртожитку у власність відповідній територіальній громаді приймає власник гуртожитку (або уповноважена ним особа чи визначений статутом утвореної власником гуртожитку організації керівний орган) або суд за поданням місцевої ради, на території якої знаходиться гуртожиток.

Таким чином, мешканці гуртожитків, що включені до статутних фондів підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних та комунальних підприємств, також будуть мати змогу використати своє право на житло шляхом приватизації кімнат у гуртожитку відповідно до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку" після передачі таких гуртожитків у власність відповідних територіальних громад (на договірній, компенсаційній основі або за рішенням суду).

Склад документів і порядок їх оформлення при приватизації житла визначено пунктами 18 - 31 згаданого Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян.

Згідно із цими пунктами громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок), звертається в орган приватизації або до створеного ним підприємства по оформленню документів, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

При наявності у наймача або членів його сім'ї пільги на безоплатне одержання займаного житла незалежно від розміру загальної площі, до заяви додається відповідний документ (копія посвідчення, довідка та інше), що підтверджує право на пільгові умови приватизації.

Згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку) підтверджується письмово і додається до заяви.

При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку) громадянин бере на підприємстві, що обслуговує жилий будинок, довідку про склад сім'ї та займані приміщення.

Також до заяви додається довідка з попереднього місця проживання (після 1992 року) щодо невикористаного права на безоплатну приватизацію житла.

Пунктом 7 вказаного Положення визначено, що загальна площа квартири (будинку) визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири (будинку), веранд, вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з використанням таких коефіцієнтів: для лоджій - 0,5, для балконів і терас - 0,3.

Розмір загальної площі, що належить кожному наймачеві у квартирі, де мешкають два і більше наймачів, визначається як сума площ займаних жилих кімнат з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів, лоджій та терас і площі підсобних приміщень квартири, яка розподіляється між всіма наймачами пропорційно площі займаних ними жилих кімнат. У додатку 1 до Положення наведено приклад обчислення розміру загальної площі квартири, в якій мешкають два і більше наймачів.

У жилому блоці (секції) у гуртожитку, де мешкають два і більше наймачів, розмір загальної площі, що передається у власність громадян визначається аналогічно.

При приватизації жилих приміщень у гуртожитку коридорного типу у власність мешканцям передаються тільки кімнати (з урахуванням відповідних коефіцієнтів площі розташованих в них веранд, засклених балконів, лоджій, холодних комор, відкритих балконів, лоджій та терас), яким надаються відповідні номери.

Допоміжні приміщення передаються у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир, жилих приміщень (кімнати, кімнат, жилих блоків, секцій) у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах і окремо приватизації не підлягають.

До допоміжних приміщень у гуртожитку належать приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування його мешканців (душових, пралень, кухні, санвузли, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, коридори (що знаходяться за межами кімнат у гуртожитках коридорного типу та за межами жилого блоку (секції) у гуртожитку сімейного типу), колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення, через які прокладені мережі комунікацій, приміщення теплопунктів, котельних, а також приміщення, які використовуються для розміщення обслуговуючого гуртожиток персоналу, складські приміщення, тощо), якими користуються всі мешканці гуртожитку.

Підсобні приміщення - приміщення жилих блоків (секцій), призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор тощо.

З метою приведення у відповідність до законодавства (зокрема у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків") Положення наказом Мінжитлокомунгоспу від 16.12.2009 N 396 затверджено Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян.

Нині зазначений наказ у встановленому порядку подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

Наголошуємо, що Міністерством листом від 03.06.2009 N 8/7-5835 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям направлено роз'яснення щодо механізму приватизації кімнат у гуртожитках з проханням довести його до відома керівників органів місцевого самоврядування та житлово-комунальних підприємств для використання в роботі.

Також Кабінетом Міністрів України (дорученням від 20.08.2009 N 45789/1/1-09) направлено для застосування у практичній роботі листа Мінжитлокомунгоспу від 13.08.2009 N 12/20-7-1211.

Зазначаємо, що вказані листи Мінжитлокомунгоспу були направлені Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям як рекомендаційні саме з метою забезпечення початку процесу приватизації жилих приміщень у гуртожитках до прийняття Мінжитлокомунгоспом Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян.

Крім того, Міністерством за запитами органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких відносяться питання приватизації, тощо постійно надаються роз'яснення з питань (неясностей), що виникають при приватизації жилих приміщень у гуртожитках.

Лист від 29.12.2009 р. N 12/20-11-1975

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали