Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо призначення та погодження суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.02.2019 р. N 35240-07-10/3365

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України

Щодо призначення та погодження суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII) (далі - Закон), який регулює відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності, та дія якого поширюється на аудиторів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Особливості проведення обов'язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначено розділом VI Закону (Закон N 2258-VIII).

Відповідно до частини першої статті 29 Закону (Закон N 2258-VIII) суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів, зокрема загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом (Закон N 2258-VIII), та включений до відповідного розділу Реєстру.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375 (Постанова N 375), Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, зокрема, державну фінансову політику.

Ураховуючи зазначене, суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, призначає орган управління такими підприємствами (господарськими товариствами) відповідно до законодавства та установчих документів за погодженням з Міністерством фінансів України.

Відповідно до частин третьої (Закон N 2258-VIII), четвертої (Закон N 2258-VIII) та шостої статті 29 Закону (Закон N 2258-VIII) на підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Суб'єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції. Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Орган управління або наглядовий орган формують пропозиції для органу, зазначеного у частині першій цієї статті (Закон N 2258-VIII), про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно. Якщо пропозиції органу управління або наглядового органу не враховують рекомендації аудиторського комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак суб'єкт аудиторської діяльності, запропонований органом управління або наглядовим органом, має бути з числа суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті.

З метою погодження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Міністерству фінансів України подаються копії документів, якими оформлюються процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, передбачені статтею 29 Закону (Закон N 2258-VIII).

 

Заступник Міністра

С. Верланов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали