Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо проєктів, на які можуть бути спрямовані кошти субвенції "Спроможна школа для кращих результатів"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.02.2020 р. N 1/9-111

Обласним, Київській міській держадміністраціям, засновникам комунальних закладів загальної середньої освіти

Щодо проєктів, на які можуть бути спрямовані кошти субвенції "Спроможна школа для кращих результатів"

Шановні колеги!

Програма Уряду "Спроможна школа для кращих результатів" покликана допомогти органам місцевого самоврядування, що є засновниками закладів загальної середньої освіти, покращити матеріально-технічну базу та просторово-предметне оточення опорних закладів освіти та шкіл з кількістю учнів більше ніж 350 осіб.

Для реалізації проєктів субвенцію розподілено порівну між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва (60 млн грн загальний фонд і 80 млн грн спеціальний фонд). Спеціальний фонд субвенції буде наповнюватись відповідно до статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Кошти субвенції спрямовуються на реалізацію проєктів, пов'язаних із:

1) завершенням будівництва нових будівель і споруд закладів загальної середньої освіти;

2) реконструкцією, капітальним ремонтом будівель (їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти;

3) формуванням нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти.

При подачі проєктних заявок на реалізацію вище перерахованих напрямів необхідно враховувати такі умови.

1. Загальна кількість учнів опорних шкіл становить не менше 200 осіб (без врахування філій), а інших - не менш ніж 350 осіб.

Інформація щодо загальної кількості учнів подається станом на дату подання проєктної заявки до ОДА.

2. Проєктна потужність нової будівлі становить не менше 350 учнів. Відповідна умова застосовується в тих випадках, коли проєкт передбачає будівництво нової школи або нової будівлі для існуючої школи.

3. Співфінансування з місцевого бюджету відповідає встановленим вимогам.

Умови співфінансування залежать від місцезнаходження закладу загальної середньої освіти, тобто:

місто Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення:

70 % - за рахунок бюджетних коштів, 30 % - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ОТГ та районні ради:

90 % - за рахунок бюджетних коштів, 10 % - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення:

95 % - за рахунок бюджетних коштів, 5 % - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Проєкти, що фінансуються з обласного бюджету, отримають частку співфінансування на таких умовах: 70 % - за рахунок бюджетних коштів, 30 % - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Привертаємо увагу до того, що частку місцевого бюджету у співфінансуванні не може бути сформовано з коштів державного фонду регіонального розвитку та інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.

4. Проєкт спочатку реалізується за кошти місцевого бюджету в повному обсязі співфінансування.

5. Проєкт має бути завершено до 31 грудня 2020 року.

6. Проєкти, пов'язані з проведенням будівельних робіт, розглядаються за умови надання підтвердженої інформації про відведення земельної ділянки, проєктної документації та позитивного висновку експертизи цієї документації.

Додатково до пакету документів, необхідних для отримання субвенції, рекомендуємо надати інформацію про суб'єкта проведення експертизи та дату формування (підписання) такого висновку.

7. На реалізацію проєкту (проєктів) в одному закладі освіти не можуть одночасно спрямовуватися кошти субвенції, передбачені законом про Державний бюджет України по загальному та спеціальному фондах.

Рекомендуємо формувати проєкти, що об'єднують різні напрями (напр. проведення будівельних робіт разом з формуванням нового освітнього простору). Також відсутні застереження щодо можливості фінансування проєктів із різних джерел фінансування. Наприклад, проєкт капітального ремонту в шкільній будівлі фінансується за кошти Державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), але при цьому засновник може подати на розгляд комісії проєкт щодо формування освітнього простору безпосередньо в цьому ж закладі.

Відповідно до вищезгаданих умов засновнику необхідно визначити заклади, що стануть об'єктами розгляду комісії, та сформувати пакети документів із:

проєктної заявки (Постанова N 100) та картки закладу освіти (Постанова N 100) за формами згідно з додатками до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 100;

гарантійного листа місцевої ради про дотримання нею умов щодо забезпечення реалізації проєкту на умовах співфінансування з місцевого бюджету та завершення реалізації проєкту до кінця поточного року;

копії акта (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації (виключно для проєктів, пов'язаних із проведенням будівельних робіт);

фотографій, що фіксують поточний стан будівлі (їх частини), споруди закладу освіти, що потребують проведення будівельних робіт (також виключно для проєктів, пов'язаних із проведенням будівельних робіт);

перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проєктів, пов'язаних із формуванням нового освітнього простору (зокрема, дизайн-проєкт змін в інтер'єрі, які плануються).

Проєктна заявка, картка закладу освіти та гарантійний лист підписуються головою місцевої ради. У разі, якщо ці документи підписує не голова, до документів додається доручення, довіреність, інший документ, що підтверджує повноваження підписанта.

Важливо те, що частка співфінансування з місцевого бюджету повинна бути не менше за встановлену, але у разі фінансової спроможності засновника, при її збільшенні шанси отримати підтримку реалізації проєкту за кошти програми "Спроможна школа для кращих результатів" зростають.

Повний пакет документів подається до обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Обласна, Київська міська держадміністрації проводять перевірку поданих документів на відповідність критеріям і за результатами їх розгляду подають до 13 березня 2020 року до МОН узагальнений перелік проєктів, формуючи певну пріоритетність пропозицій до розгляду комісії в МОН (далі - Комісія).

Під час розгляду пропозицій ОДА Комісією буде враховано:

1) загальну кількість учнів у закладі освіти;

2) обґрунтування місцевої ради щодо необхідності реалізації проєкту;

3) рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти;

4) обсяг співфінансування з місцевого бюджету;

5) обсяг субвенції, зазначений у розподілі;

6) ступінь будівельної готовності та реалістичність завершення проєкту до кінця поточного року (для проєктів, пов'язаних із проведенням будівельних робіт);

7) потребу в реалізації проєктів з урахуванням щільності та приросту населення.

Під час розгляду пропозицій щодо фінансування Комісія має право звертатись до місцевих рад з пропозицією збільшити обсяг співфінансування з місцевого бюджету.

Комісія має право не розглядати проєкти, що містять неповний перелік документів, та/або не відповідають іншим зазначеним вище умовам.

Проєкти погоджуються МОН шляхом направлення відповідного листа обласним, Київській міській державним адміністраціям.

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад відповідно до загальної вартості погоджених МОН проєктів.

Особливу увагу пропонуємо зосередити на проєктах, пов'язаних із формуванням нового освітнього простору. Вони мають бути спрямовані на створення мотивуючого простору у закладах освіти та (або) зміну просторово-предметного оточення учнів закладів освіти.

Створення мотивуючого простору здійснюється шляхом закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для зміни внутрішнього дизайну приміщень закладу освіти (проведення штукатурних робіт стін та стель, покривання підлоги, перегородок, стель, стін оздоблювальними матеріалами та виробами, встановлення елементів вбудованих шаф, внутрішніх дверних полотен з коробками, інших конструкцій тощо). Для якісної реалізації подібних проєктів рекомендуємо розробити дизайн інтер'єру приміщень та класів, що потребують оновлення. Це суттєво спростить реалізацію проєкту в частині опису виконання необхідних робіт.

Зауважимо, що зміна просторово-предметного оточення здійснюється шляхом закупівлі засобів навчання та обладнання, передбачених затвердженими МОН типовими переліками.

Інформуємо, що Міністерство підготувало проєкт наказу "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". Цим Типовим переліком запропоновано визначити вимоги до засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії державних і комунальних закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання. Найближчим часом наказ буде зареєстровано.

Ідеї та рекомендації щодо облаштування мотивуючого простору можна знайти у методичному посібнику, розробленому Міністерством розвитку громад та територій України у 2019 році, який знаходиться за посиланням https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/librarv/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf, а також в методичних рекомендаціях (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 N 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" (Методичні рекомендації N 283)).

У разі, якщо під час реалізації проєкту виникає потреба у закупівлі товарів, робіт і послуг, що відповідно до законодавства відносяться до поточних видатків, бюджетні кошти, визначені як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

З повагою

 

Міністр

Г. Новосад

 

Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України
20.02.2020 N 1/9-111

ПРОЄКТНА ЗАЯВКА

За бажанням можна вигадати назву проєкту для ідентифікації його серед інших

Приклад:

"Новий шкільний простір = нові можливості розвитку громади N"

_______
(назва проєкту)

Характеристика

Опис або значення

1. Ціль Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 N 188-IX (Програма N 188-IX), на досягнення якої спрямована реалізація проєкту

Потрібно вказати ціль програми діяльності Уряду, на досягнення якої спрямована реалізація проєкту

2. Напрямок проєкту відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (Постанова N 100)

Зазначається конкретний напрямок реалізації проєкту, тобто основний вид робіт, які потребують фінансування
Приклади:
Проєкт пов'язаний із завершенням будівництва закладу освіти на 700 учнів
Або:
Проєкт пов'язаний із реконструкцією будівлі закладу освіти та оновлення просторово-предметного оточення приміщень закладу освіти
Проєкт пов'язаний із завершенням капітального ремонту із застосуванням енергозберігаючих технологій

3. Мета проєкту

Зазначити у кінцевому результаті до якої мети призведе реалізація проєкту

4. Обґрунтування органу місцевого самоврядування, який забезпечує співфінансування проєкту (далі - місцева рада), щодо необхідності його реалізації

Вказати фактори необхідності реалізації даного проєкту за підтримки держави та обґрунтувати, чому засновник не має можливості реалізувати даний проєкт самостійно

5. Завдання проєкту

Зазначити основні завдання, що будуть виконані для досягнення мети проєкту зазначеної у пункту 3 заявки.

6. Основні заходи проєкту

Покроково вказати основні заходи із термінами виконання та хронологічному порядку, що необхідно здійснити для досягнення мети під час реалізації проєкту.

7. Очікувані результати реалізації проєкту

Зазначити основні результати, які заявник очікує отримати після реалізації.
Приклади:
Покращення матеріально-технічної бази закладу для створення майбутнього STEAM-центру та розвитку позакласних занять в закладі.
Збільшення можливості для рівного доступу для освіти, через будівництво нової школи в місті.

8. Індикатори досягнення результатів реалізації проєкту

Вказати чіткі вимірювані показники, за якими можна здійснювати моніторинг виконання проєкту та розуміння того, скільки залишається часу до його 100 %-го виконання.

9. Вплив реалізації проєкту на забезпечення доступності якісної загальної середньої освіти для всієї територіальної громади, зокрема на забезпечення системності і безперервності надання освітніх послуг

Вказати чіткі заходи з реалізації проєкту, що матимуть вплив на всіх учасників освітнього (короткотривалі та довгострокові).

10. Рішення місцевої ради щодо планування розвитку мережі закладів загальної середньої освіти (дата і номер рішення)

Вказати дату та номер прийняття рішення про затвердження плану заходів щодо розбудови спроможної мережі закладів освіти.
Якщо таке рішення відсутнє - вказати основні заходи, які відбувались за останній рік для впорядкування мережі закладів освіти.

11. Загальна вартість проєкту (тис. гривень)

Зазначити суму витрат, що необхідна для реалізації проєкту.

12. Фактичні обсяги фінансування проєкту окремо за попередні роки та у поточному році (для розпочатих проєктів) (тис. гривень)

Якщо проєкт спрямовано на добудову школи у попередніх роках, вказати суми, які були витрачені на будівництво по роках.

13. Частка співфінансування проєкту у поточному році з місцевого бюджету (відсотків загальної вартості проєкту)

Вказати у відсотках від вартості проєкту (для розпочатих у попередніх роках лише стосовно робіт, що будуть виконані під час реалізації даного проєкту)

14. Строк завершення реалізації проєкту

ВАЖЛИВО!
Кошти субвенції спрямовуються на рік, тому строк завершення має бути в межах 2020-го року.

15. Стан реалізації проєкту із зазначенням запланованих та фактичних обсягів виконаних робіт (для розпочатих проєктів)

Вказується інформація лише стосовно проєктів, пов'язаних із завершенням розпочатих будівельних робіт.

16. Наявність ризиків, пов'язаних з реалізацією проєкту, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки

Вказати реальні загрози, що можуть бути причиною невиконання запланованих робіт (починаючи від природних, закінчуючи політичними), а також можливості розв'язання потенційних проблем.

17. Прізвище, ім'я, по батькові осіб місцевої ради, відповідальних за реалізацію проєкту, їх контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону)

Конкретна особа, з якою можна контактувати щодо ходу реалізації проєкту, її електронна адреса, номер телефону (бажано, щоб це не був голова чи керівник органу управління освітою освіти)

 

Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки України
20.02.2020 N 1/9-111

КАРТКА
закладу загальної середньої освіти

Характеристика закладу загальної середньої освіти

Опис або значення

1. Найменування закладу, його код ЄДРПОУ

Назва закладу вказується відповідно до статуту

2. Код закладу освіти в Державній інформаційній системі освіти

Ідентифікаційний номер закладу в системі ДІСО

3. Місцезнаходження закладу

Населений пункт, де розташований заклад, в якому буде реалізуватись проєкт

4. Тип закладу

Зазначити тип закладу відповідно до статутних документів.

5. Статус закладу (опорний/не опорний)

Вказати, чи має заклад освіти статус опорного (якщо так, то додатково вказати назви філій)

6. Рівень (рівні) загальної середньої освіти, на яких заклад реалізує освітні програми

Наприклад:
Забезпечує здобуття початкової освіти, базової освіти або
повної загальної середньої освіти, або базової та профільної освіти

7. Найменування засновника закладу, його код ЄДРПОУ

Назва відповідної місцевої ради, що є засновником закладу освіти.

8. Код місцевого бюджету, з якого фінансується заклад

Вказати код місцевої ради, до бюджету якої будуть спрямовуватись кошти на реалізацію проєкту.

9. Дані про керівника закладу (П. І. Б., електронна адреса, номер телефону)

Контактна інформація про директора школи, в якій будуть реалізовувати проєкт.
У разі проєкту для добудови потрібно вказати дані керівника органу управління освітою засновника закладу.

10. Мови навчання у закладі

Якою мовою відбувається навчання під час освітнього процесу в школі.

11. Загальна кількість учнів

К-ть учнів, що відвідують заклад освіти.

12. Проєктна потужність закладу із зазначенням співвідношення між проєктною потужністю та загальною кількістю учнів закладу освіти

На яку кількість учнів розрахована будівля закладу освіти.
Вказати різницю між фактичною наповненістю будівлі та тою, яка є у паспорті будівлі. Приклад:
будівля розрахована на 450 учнів
фактично освіту здобувають 300
= будівля заповнена на 67 %

13. Кількість педагогічних працівників

Загальна кількість працівників закладу відповідно до штатного розпису, затвердженого керівником та погодженого засновником.

14. Кількість ставок педагогічних працівників

Загальна кількість ставок відповідно до штатного розпису, затвердженого керівником та погодженого засновником.

15. Кількість інших працівників

Вказати кількість працівників, які не долучені до освітнього процесу, але забезпечують функціонування закладу.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали