Додаткова копія: Щодо проведення конкурсу на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворено як юридична особа публічного права

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 31.01.2019 р. N 66-р/з

Щодо проведення конкурсу на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворено як юридична особа публічного права

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) НАДС роз'яснює.

Частиною другою статті 23 Закону передбачено, що рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" приймає суб'єкт призначення, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівник державної служби відповідно до цього Закону.

Статтею 2 Закону надано визначення суб'єкта призначення та керівника державної служби.

Суб'єкт призначення - це державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади.

Керівник державної служби в державному органі - це посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов'язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.

Згідно зі статтею 8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

У листі Міністерства юстиції України від 30 січня 2009 року N Н-35267-18 зазначено, що прогалини в законі - це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі.

У зв'язку з цим в юриспруденції розроблено способи заповнення прогалин в процесі застосування закону, які отримали назву аналогії.

Аналогія закону - рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки. Застосування аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом чи якщо закон пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

Згідно із абзацом першим частини п'ятої статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) керівники та заступники керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади відповідно до законодавства про державну службу.

Відповідно до підпункту 4 частини першої статті 17 Закону повноваження керівника державної служби у державному органі, посади яких належать до посад державної служби, здійснює керівник відповідного органу.

Оскільки керівник державної служби є посадовою особою, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, питання призначення, проходження та звільнення з державної служби такої особи вирішуються його суб'єктом призначення.

З огляду на зазначене та застосовуючи аналогію закону, уповноваженою особою на прийняття рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади керівника районного територіального органу є суб'єкт призначення, тобто керівник центрального органу виконавчої влади.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника керівника районного територіального органу приймає керівник державної служби у такому територіальному органі, тобто керівник цього територіального органу.

Враховуючи положення абзацу другого пункту 14 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 246 (Постанова N 246) (далі - Порядок), конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права (далі - районний територіальний орган), проводиться у відповідному територіальному органі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (далі - обласний територіальний орган), конкурсною комісією, утвореною керівником такого органу.

До складу конкурсної комісії можуть входити керівник обласного територіального органу та його заступник, працівники служби управління персоналом, юридичної служби та працівники окремих структурних підрозділів обласного територіального органу.

Керівник обласного територіального органу визначає адміністратора з числа працівників служби управління персоналом. У разі якщо в обласному територіальному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників цього органу, яку визначить керівник обласного територіального органу.

Зважаючи на положення пункту 21 Порядку (Постанова N 246), при проведенні конкурсу на посади керівника та заступника керівника районного територіального органу, служба управління персоналом обласного територіального органу веде облік та реєструє всі документи для участі у конкурсі, подані особами, які бажають взяти у ньому участь. Такі документи зберігаються у цьому державному органі п'ять років.

Служба управління персоналом обласного територіального органу проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантної посади державної служби, та повідомляє їх про результати такої перевірки.

Враховуючи положення пунктів 61 (Постанова N 246) та 62 Порядку (Постанова N 246), служба управління персоналом обласного територіального органу веде реєстр других за результатами конкурсу кандидатів.

Якщо посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, коли виявлено обмеження щодо призначення на посаду, визначені статтею 32 Закону, або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, служба управління персоналом обласного територіального органу повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п'яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

З цією метою рекомендується службі управління персоналом районного територіального органу інформувати службу управління персоналом обласного територіального органу про те, що відповідна посада стала вакантною, для подальшого інформування другого за результатами конкурсу кандидата. Строки та порядок такого повідомлення доцільно узгодити між відповідними службами управління персоналом.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п'яти років.

Оскільки конкурси на зайняття посад керівника та заступника керівника районного територіального органу проводяться у обласному територіальному органі, протоколи засідання конкурсної комісії зберігаються у обласному територіальному органі.

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб'єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.

Частиною п'ятою статті 25 Закону визначено, що документи переможця конкурсу, зазначені у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.

Також частиною третьою статті 28 Закону передбачено, що витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 року N 64 (Порядок N 64), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за N 567/28697, ведення, облік та зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець.

З огляду на викладене, служба управління персоналом обласного територіального органу передає необхідні документи переможця конкурсу та відповідний витяг з протоколу засідання конкурсної комісії до служби управління персоналом відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, для підготовки акта про призначення переможця конкурсу на відповідну посаду та до служби управління персоналом районного територіального органу для формування особової справи державного службовця. У такому разі служба управління персоналом обласного територіального органу зберігає копії переданих документів.

 

Голова НАДС

К. О. Ващенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали