Щодо проведення навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази

 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (Постанова N 1107) затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - Порядок).

Додатком 6 до Порядку (Постанова N 1107) встановлено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності (Постанова N 1107) (далі - Перелік).

Згідно з пунктом 8 Переліку (Постанова N 1107) до таких робіт відносяться, зокрема:

навчання з питань охорони праці працівників;

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Декларація відповідності (Постанова N 1107) надається до територіального органу Держгірпромнагляду суб'єктом господарювання, для якого навчання з питань охорони праці працівників, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, є одним із видів господарської діяльності.

Згідно із статтею 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" регулюються принципи державної політики виключно у сфері господарської діяльності.

Таким чином, навчання з питань охорони праці працівників на власному підприємстві не може бути розцінено, як здійснення господарської діяльності.

Посадові особи та працівники згідно з вимогами пунктів 4.3, 4.4, 5.5 та розділів 6 і 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - Типове положення), проходять навчання і перевірку знань безпосередньо на підприємстві.

Такі види навчання з питань охорони праці регулюється відповідним положенням підприємства, розробленим та затвердженим роботодавцем з урахуванням вимог Типового положення і не потребують надання декларації відповідності (Постанова N 1107).

В правовій системі України постанови Кабінету Міністрів України мають вищу юридичну силу, ніж накази центральних органів виконавчої влади, зареєстровані у встановленому порядку Міністерством юстиції України. Тому норми Типового положення можуть застосовуватись лише в тій частині, що не суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107).

Враховуючи вищезазначене, суб'єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган Держгірпромнагляду у формі декларації відповідності (Постанова N 1107).

Суб'єкти господарювання, які раніше надали інформацію згідно з вимогами пункту 1.4 Типового положення, не надають територіальному органу Держгірпромнагляду декларацію відповідності (Постанова N 1107).

Наявність зареєстрованої декларації дає підстави територіальному органу проводити згідно з чинним законодавством перевірку знань з питань охорони праці або брати участь його посадовим особам у складі відповідних комісій з перевірки знань.

До Типового положення будуть внесені відповідні зміни з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107).

Перший заступник Голови

В. А. Шайтан

від 20.01.2012 р.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали