Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо проведення розрахунків за електричну енергію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

від 08.05.2013 р. N 3114/26/47-13

Григор'єву Ю. В.
grigoyura@mail.ru

Шановний Юрію Ростиславовичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), розглянула Ваш запит на інформацію від 06.04.2013, та в межах своєї компетенції повідомляє.

Постановою НКРЕ від 23.04.2012 N 497 (Постанова N 497) (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.04.2012 N 598/20911 (далі - Тарифи), а саме пунктом 1.4 (Постанова N 497), встановлено тарифи на спожиту електричну енергію для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості).

На сьогодні установленим порядком є підтвердження проектною документацією житлового будинку того, що будинок або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

Відповідно до положень статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" встановлено, що проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Згідно абзацу третього пункту 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258 (далі - ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Підтвердженням встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, є підтверджуючі документи про уведення в експлуатацію відповідних установок.

Звертаємо увагу, що, відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 ПТЕЕС, уведення в експлуатацію - це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.

З урахуванням наведеного, на думку НКРЕ, за наявності проектної документації на об'єкт архітектури (будинок) або для квартири - технічного паспорта БТІ, відповідно до яких об'єкт архітектури (будинок) або квартира обладнано електроопалювальними установками та/або кухонними електроплитами, такий об'єкт архітектури (зокрема будинок) або квартиру слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.

Відносини, які виникають між споживачами електричної енергії та енергопостачальною компанією, регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 (із змінами) (далі - Правила).

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (пункт 3 Правил).

Відповідно до пункту 4 Правил у договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності.

В свою чергу, у зв'язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об'єкта (квартири), приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок, якими обладнано об'єкт споживача.

Підставою для внесення змін у договір про користування є підтвердження того, що житловий будинок в цілому або його частина (окрема квартира) обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками за наявності проектної документації будівництва або реконструкції та документ, підтверджуючий уведення об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

При цьому, у разі відсутності в проектній документації підтвердження факту обладнання житлового будинку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками, на думку Комісії, споживачу для внесення змін у договір щодо тарифної групи необхідно належним чином внести зміни до проекту будинку (квартири), виконати переобладнання (реконструкцію) з подальшим уведенням в експлуатацію, після чого звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Проведення розрахунків за електричну енергію за відповідним тарифом застосовуються від дати внесення змін до договору про користування (або відповідних договорів).

З урахуванням вищенаведеного, обладнання об'єкта споживача електроплитами та/або електроопалювальними установками в установленому порядку, на думку Комісії, здійснюється згідно з такою процедурою:

1. Споживач самостійно або за участі проектної організації формує завдання на проектування обладнання власного об'єкта або його частини (окремої квартири) кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

2. Звернення до енергопостачальника і з'ясування необхідності збільшення потужності відносно зазначеної в договорі. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання, збільшення загальної потужності частини приміщення об'єкта споживача, відносно зазначеної в договорі, не відбувається, енергопостачальник погоджує споживачу завдання на проектування (в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту), як вихідні дані на переобладнання об'єкта споживача (погоджує встановлення такого обладнання).

3. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання відбувається збільшення загальної потужності відносно зазначеної в договорі, споживач отримує у балансоутримувача об'єкта архітектури завдання на проектування, як вихідні дані на переобладнання внутрішньобудинкової мережі багатоквартирного будинку. Споживач узгоджує зазначене завдання на проектування із енергопостачальником в частині потужності об'єкта споживача, обліку, установок релейного захисту.

4. Згідно з вихідними даними проектується переобладнання об'єкта споживача (квартири) та/або внутрішньобудинкових мереж.

5. Згідно з проектом, узгодженим в установленому порядку, здійснюється реконструкція, переобладнання або будівництво на об'єкті споживача (в квартирі) та/або внутрішньобудинкових мереж.

6. За умови збільшення потужності об'єкта архітектури (будинку) балансоутримувач внутрішньобудинкової електропроводки об'єкта архітектури (будинку) або споживач від імені балансоутримувача внутрішньобудинкової електропроводки замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання додаткової електричної потужності в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013 N 32 (Постанова N 32). Якщо збільшення електричної потужності всього об'єкта архітектури (будинку) в порівнянні із зазначеним в договорі про постачання електричної енергії із балансоутримувачем не відбувається, то послуга з приєднання не замовляється.

7. Власниками відповідних об'єктів проводиться введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих об'єктів.

8. Внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Таким чином, питання застосування тарифу відповідно до пункту 1.4 Тарифів (Постанова N 497) має бути врегульовано з урахуванням вищенаведеного.

В свою чергу, у разі надання споживачем необхідних підтверджуючих документів енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію як для населення, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками.

Додатково звертаємо увагу на те, що відповідно до положень пункту 40 Правил енергопостачальник безплатно дає рекомендації щодо можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також щодо енергозбереження та режимів споживання електричної енергії.

З повагою,

 

Член Комісії

Ю. Власенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали