Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Щодо розроблення методичних рекомендацій щодо організації та проведення конкурсів на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу з особою, яка претендує на вступ до закладів вищої медичної (фармацевтичної) чи педагогічної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.01.2019 р. N 1/11-959

Обласним державним адміністраціям

Шановні колеги!

Міністерство повідомляє, що з 1 січня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. N 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним замовленням" (Постанова N 417), якою затверджений Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

З метою забезпечення своєчасності і ефективності реалізації основних положень зазначеного Порядку (Постанова N 417) та проведення конкурсів структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров'я та освіти, Міністерством розроблено методичні рекомендації щодо організації та проведення зазначених конкурсів на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу з особою, яка претендує на вступ до закладів вищої медичної (фармацевтичної) чи педагогічної освіти.

Додаток: на 5 арк.

З повагою

 

Заступник Міністра

Ю. Рашкевич

 

Додаток
до листа МОН
30.01.2019 N 1/11-959

Методичні рекомендації
щодо організації та проведення конкурсів на укладення угод
згідно з Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, що затверджений постановою Кабінет Міністрів України від 30 травня 2018 р. N 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням" (Постанова N 417)

1. Особливістю зазначеного Порядку (Постанова N 417) є делегування повноважень щодо його реалізації структурним підрозділам обласних державних адміністрацій (ОДА), до повноважень яких належать питання охорони здоров'я та освіти (далі - організатори конкурсів).

2. Організатори конкурсів надсилають до сільських, селищних, а також міських рад, до складу яких входять села або селища міського типу, повідомлення про оголошення у поточному році (зі встановленою датою) проведення конкурсів на укладання угод (далі - конкурси) про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу з особою, яка претендує на вступ до закладів вищої медичної (фармацевтичної) чи педагогічної освіти.

3. Організатори конкурсів рекомендують сільським, селищним та міським радам сформувати прогнозовану потребу у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей за встановленими ОДА формами.

4. Згідно із зазначеним Порядком (Постанова N 417) органи місцевого самоврядування до 1 лютого подають до ОДА достовірну інформацію щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей. Враховуючи, що у 2019 році конкурси на укладення угод проводяться вперше, строк подання інформації може бути подовжено до початку оголошення конкурсів його організаторами.

5. Інформація щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичного (фармацевтичного) і педагогічного спрямування повинна включати:

повне найменування сільської, селищної, а також міської ради, до складу якої входять села або селища міського типу;

повну назву населеного пункту (назва села, селища або селища міського типу);

повну назву закладу (роботодавця);

найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);

ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);

строк підготовки фахівця з вищою освітою з урахуванням обґрунтованих перспективних потреб;

умови проживання, які гарантуються забезпечити випускнику закладу вищої освіти.

6. Наголошуємо, що подання цієї інформації повинно супроводжуватися рішенням виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, до складу яких входять села або селища міського типу, щодо взяття на себе зобов'язань стосовно забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

7. Відповідно до Порядку (Постанова N 417) організатори конкурсу повинні проаналізувати та узагальнити отриману інформацію щодо прогнозованих потреб. З метою забезпечення прозорості та відкритості проведення конкурсів зведена інформація про потребу у фахівцях в межах прогнозованої потреби регіону, яку надали органи місцевого самоврядування, розміщується на офіційних веб-сайтах організаторів конкурсів.

8. Організатори конкурсів до 1 березня поточного року оголошують конкурси, розробляють та оприлюднюють порядок та умови їх проведення, проводять конкурси та до 30 квітня оголошують результати.

9. Звертаємо увагу на необхідності розміщення та оновлення даних щодо претендентів на кожну визначену прогнозовану потребу, а також процедури проведення конкурсів та їх результатів.

10. Зазначаємо, що обласні держадміністрації відповідно до законодавства розробляють, затверджують і оприлюднюють порядок та умови проведення конкурсів із урахуванням позицій, що визначені у пункті 5 Порядку (Постанова N 417):

- обов'язковою умовою при проведенні конкурсу є забезпечення відповідності між визначеними потребами у фахівцях у сільській місцевості чи селищі міського типу та терміном навчання і освітнім рівнем, переліком медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), на які планує вступати особа - конкурсант;

- з метою надання підтримки випускникам закладів загальної середньої освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, одним із критеріїв слід визначити місце проживання учасника конкурсу, тоді переваги можуть отримати ті учасники конкурсу, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу).

Організатори конкурсів в умовах їх проведення можуть визначати критерії, за якими буде відбуватися відбір конкурсантів.

Так, наприклад, критеріями відбору можна визначити:

- показники якості навчання на попередньому освітньому рівні учасників конкурсів (наприклад, середній бал);

- встановлення мінімального прохідного балу, у випадку наявності лише одного учасника конкурсу;

- участь в олімпіадах, конкурсах тощо.

У порядку проведення конкурсів пропонуємо їх організаторам визначити перелік документів, які подають конкурсанти. Для прикладу: випускники закладів загальної середньої освіти поточного року пред'являють оригінал документа, що посвідчує особу; подають завірені копії зазначеного документу та табелів за перше півріччя випускного класу.

Випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років пред'являють оригінали та подають завірені копії документа, що посвідчує особу; документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додатка до нього.

Випускники закладів фахової передвищої освіти пред'являють оригінали та подають завірені копії документа, що посвідчує особу; документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додатка до нього.

11. Після проведення конкурсу організатори конкурсу оголошують його результати. Протоколи визначення переможців розміщуються на офіційних веб-сайтах організаторів конкурсів.

12. Учасників конкурсів необхідно ознайомити зі спеціальними умовами вступу до закладу вищої освіти, які встановлюються для переможців конкурсів Умовами прийому (Умови N 1096) та зобов'язаннями, які визначені в Порядку (Постанова N 417) та Типовій угоді про відпрацювання:

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року N 1096 (Умови N 1096) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за N 1456/32908, для цієї категорії осіб передбачені спеціальні умови участі у конкурсному відборі, квота-4 та ваговий коефіцієнт.

Розділ I. Загальні положення:

Квота-4 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року N 417 (Постанова N 417).

Пункт 8 Розділ VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення:

ПЧК (першочерговий коефіцієнт) дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року N 417 (Постанова N 417), та 1,00 в інших випадках.

Пункт 10 Розділ VIII. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі:

Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення"):

особи, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року N 417 (Постанова N 417) при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту - 4.

Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2018 року N 1082 (Умови N 1082) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за N 1231/32683, для цієї категорії осіб передбачено, що конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти (шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти) (пункт 8 розділу VIII).

Відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (Постанова N 417) особа, що перемогла у конкурсі, має зобов'язання:

здобути вищу або фахову передвищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем);

після закінчення навчання отримати документ про вищу або фахову передвищу освіту, присвоєну кваліфікацію та прибути у місячний строк на роботу до закладу освіти або охорони здоров'я, розташованого у сільській місцевості або селищі міського типу;

відповідно до угоди укласти трудовий договір з роботодавцем не менше ніж на три роки у порядку та на умовах, визначених законодавством;

у разі відмови від відпрацювання протягом трьох років у закладі освіти або охорони здоров'я, розташованого у сільській місцевості або селищі міського типу, відшкодувати в установленому законодавством порядку до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені закладом вищої або фахової передвищої освіти на оплату послуг з її підготовки.

 

Генеральний директор директорату
вищої освіти та освіти дорослих

О. Шаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали