Додаткова копія: Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 2018 рік та подання річної звітності з єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.04.2019 р. N 12340/7/99-99-13-02-01-17

ГУ ДФС в областях та м. Києві

Державна фіскальна служба України з метою однозначного тлумачення законодавства надає роз'яснення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за 2018 рік та подання річної звітності з єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств.

Відповідно до пунктів 5 та 51 частини першої статті 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (далі - особи, які провадять незалежну професійну діяльність), та члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску.

Обов'язки платників єдиного внеску регламентовано частиною другою статті 6 Закону N 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску зобов'язаний:

своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;

подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством.

Щодо бази нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 єдиний внесок для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, база оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно з пунктом 164.1 статті 164 ПКУ чистий річний оподатковуваний дохід визначається відповідно до пункту 178.3 статті 178 ПКУ, а саме об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в Податковій декларації про майновий стан і доходи (Декларація N 859) (далі - Декларація) (пункт 178.7 статті 178 ПКУ).

Пунктом 178.6 статті 178 ПКУ визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом Міндоходів від 16.09.2013 N 481 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення" (Порядок N 481), на підставі якої здійснюється заповнення Декларації єдиного внеску (Декларація N 859).

Щодо бази нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 для членів фермерського господарства базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Щодо обчислення і сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону N 2464).

Разом з тим при визначенні бази нарахування єдиного внеску за звітний рік згідно з приписами абзацу другого пункту 3 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 N 449 (Наказ N 449) (далі - Інструкція), сума отриманого доходу (прибутку), яка зазначена в Декларації (Декларація N 859), розподіляється на кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску, та відображається у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435 (Порядок N 435) (далі - Порядок).

Щодо обчислення та сплати єдиного внеску членами фермерських господарств

Члени фермерських господарств зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 Закону N 2464).

Відповідно до підпункту 1 пункту 6 розділу IV Інструкції (Наказ N 449), обчислення сум єдиного внеску членами фермерських господарств здійснюється після отримання частки розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При визначенні доходу (прибутку), з якого сплачується єдиний внесок, враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску.

Обчислені суми єдиного внеску відображаються у Звіті згідно з додатком 5 до Порядку (Порядок N 435).

Щодо розрахунку мінімального та максимального страхового внеску, що має сплачуватись особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за 2018 рік

Законодавством про єдиний внесок визначено єдині умови щодо сплати єдиного внеску у розмірі не меншому за розмір мінімального страхового внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску як для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, так і для членів фермерських господарств.

Відповідно до норм пунктів 4 та 5 частини першої статті 1 Закону N 2464:

мінімальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Згідно з нормами частини п'ятої статті 8 Закону N 2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону N 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Законом України від 07 грудня 2017 року N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) (далі - Закон N 2246) було визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018 року становить 3723,00 гривні.

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відс. ) та норми Закону N 2246 (Закон N 2246-VIII), максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2018 році становила 55845,00 грн (3723,00 х 15).

Оскільки єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, то максимальна сума єдиного внеску, яку можуть сплатити вказані платники єдиного внеску на місяць, у 2018 році становила 12285,90 грн (55845,00 х 22 відсотки).

Мінімальна сума єдиного внеску на місяць для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, у 2018 році становила 819,06 грн (3723,00 х 22 відсотки).

Щодо строків сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств у 2018 році

Як було зазначено вище, згідно з приписами абзацу третього частини восьмої статті 9 Закону N 2464 особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Враховуючи зазначене, за:

I квартал 2018 року - термін сплати 19 квітня 2018 року;

II квартал 2018 року - термін сплати 19 липня 2018 року;

III квартал 2018 року - термін сплати 19 жовтня 2018 року.

IV квартал 2018 року - термін сплати 21 січня 2019 року.

Щодо сум єдиного внеску, обов'язкових до сплати особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за 2018 рік

Оскільки Законом N 2464 встановлено, що сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, то щоквартальні нарахування єдиного внеску, обов'язкові для сплати особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску за календарний рік, становлять:

I квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

II квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

III квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

IV квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3).

З огляду на зазначене річна сума єдиного внеску за 2018 рік не може становити менше ніж 9828,72 грн (2457,18 х 4) для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску весь календарний рік.

При сплаті єдиного внеску та відповідно при відображенні нарахованих сум єдиного внеску у звітності необхідно враховувати кількість місяців, протягом яких зазначені платники перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску.

Щодо остаточного розрахунку та граничних термінів сплати єдиного внеску за 2018 рік особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств

Остаточний розрахунок єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, проводиться до 01 травня наступного року за даними Декларації (Декларація N 859), з урахуванням вже сплаченого ними щоквартально протягом 2018 року єдиного внеску.

Остаточний розрахунок єдиного внеску членами фермерських господарств проводиться до 01 травня наступного року за результатами фінансового року, з урахуванням вже сплаченого ними щоквартально протягом 2018 року єдиного внеску.

Граничний термін сплати єдиного внеску вказаною категорією платників за 2018 рік - 30 квітня 2019 року (вівторок), який відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року N 7-р "Про перенесення робочих днів у 2019 році" (Розпорядження N 7-р) є неробочим днем.

Крім цього, 01 травня 2019 року є святковим днем.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску, зазначених у цій Інструкції (Наказ N 449), припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем (пункт 11 розділу IV Інструкції N 449 (Наказ N 449)).

У зв'язку з цим граничний термін сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств за 2018 рік - 02 травня 2019 року (четвер).

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які є одночасно найманими працівниками

Пунктом 1 частини першої статті 4 Закону N 2464 визначено, що платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці.

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (абзац перший пункту 1 частини першої статті 7 Закону N 2464).

Також платниками єдиного внеску відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону N 2464 є особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

У розумінні Закону N 2464 роботодавці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, розглядаються як окремі платники єдиного внеску.

З огляду на викладене особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками єдиного внеску незалежно від того, чи є такі особи одночасно найманими працівниками.

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які є одночасно фізичними особами - підприємцями

Статтею 4 Закону N 2464 визначено, що платниками єдиного внеску є:

фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (пункт 4 частини першої статті 4 Закону N 2464);

особи, які провадять незалежну професійну діяльність (пункт 5 частини першої статті 4 Закону N 2464).

Базу нарахування єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, визначено пунктом 3 частини першої статті 7 Закону N 2464, для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, - пунктом 2 частини першої статті 7 Закону N 2464.

При цьому терміни сплати єдиного внеску за 2018 рік фізичними особами - підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, є різними.

А отже, в розумінні Закону N 2464 фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, також розглядаються як окремі платники єдиного внеску.

Враховуючи зазначене, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони одночасно були у 2018 році фізичними особами - підприємцями.

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон N 1058)

Дія частини четвертої статті 4 Закону N 2464 не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Таким чином, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не звільняються від сплати єдиного внеску, якщо вони при цьому є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску за 2018 рік членами фермерських господарств, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу

Згідно з приписами статті 4 Закону N 2464 члени фермерських господарств звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У зазначених платників згідно з чинним законодавством відсутній обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок за 2018 рік.

Щодо відповідальності за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

Як уже зазначалося вище, платники єдиного внеску зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (підпункт 1 пункту 2 статті 6 Закону N 2464).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 Закону N 2464).

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств несуть фінансову відповідальність відповідно до статті 25 Закону N 2464, а особи, які провадять незалежну професійну діяльність, також несуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас слід зауважити, що для членів фермерських господарств адміністративна відповідальність відповідно до статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачена.

Щодо строків та порядку подання Звіту згідно з додатком 5 до Порядку (Порядок N 435) особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств і відображення нарахованих сум єдиного внеску у цьому Звіті

Відповідно до пункту 4 розділу III Порядку (Порядок N 435) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт (Порядок N 435) один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік.

Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року (пункт 5 розділу III Порядку (Порядок N 435)).

Згідно з нормами пункту 14 розділу II Порядку (Порядок N 435), якщо останній день строку подання Звіту (Порядок N 435) припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Оскільки граничний термін подання Звіту (Порядок N 435) припадає на 30 квітня 2019 року (вівторок), який є неробочим днем, крім цього, 01 травня 2019 року є святковим днем, то, враховуючи приписи пункту 14 розділу II Порядку (Порядок N 435), граничним терміном подання Звіту для зазначених платників за 2018 рік буде 02 травня 2019 року (четвер).

Щодо форми та заповнення Звіту

Наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2018 N 511 "Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Наказ N 511) було внесено зміни до Порядку (Порядок N 435).

Упроваджено уніфіковано форму Звіту (Порядок N 435) для всіх категорій платників.

З 01.08.2018 всі категорії платників подають до органу доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 1 за формою, що діє з 01.08.2018.

Звіт платниками подається за формою N Д5 згідно з додатком 5 до цього Порядку (Порядок N 435) із зазначенням типу форми "початкова" (абзац третій пункту 2 розділу III Порядку (Порядок N 435)).

Особи, які провадять незалежну професійну, зазначають у Звіті код категорії застрахованої особи "9", члени фермерського господарства - категорії застрахованої особи "4".

Щодо подання Звіту за 2018 рік членами фермерських господарств, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу

Згідно з пунктом 3 розділу III Порядку (Порядок N 435) члени фермерських господарств звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Звіт (Порядок N 435) зазначеними особами не подається.

Щодо самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску членами фермерських господарств, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску зазначеною категорією платників єдиний внесок підлягає обов'язковій сплаті.

Приклади заповнення Звіту (Порядок N 435) для вказаної у роз'ясненні категорії платників наведено у додатках до листа.

Щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, інших відомостей, передбачених Законом N 2464, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств несуть фінансову відповідальність відповідно до статті 25 Закону N 2464, а особи, які провадять незалежну професійну діяльність, несуть також і адміністративну відповідальність відповідно до статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому для членів фермерських господарств адміністративна відповідальність відповідно до статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачена.

Зазначену інформацію необхідно взяти до уваги, використовувати у роботі та довести до відома платників єдиного внеску.

Додатки: на 27 арк. у 1 прим.

 

В. о. заступника Голови

Є. Бамбізов

 

Додаток 1
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 1

Умови:

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у 2018 році перебувала на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску, всі місяці звітного року.

За звітний 2018 рік не отримала доходу (прибутку).

На виконання вимог абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 платник визначив базу нарахування єдиного внеску у розмірі мінімальної заробітної плати.


* Для визначення коду категорії застрахованої особи у всіх прикладах ми скористалися додатком 2 до Порядку "Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Порядок N 435)".

Код застрахованої особи для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність - "9".

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                      Сидоренко Петро Павловичи                                      

Місце проживання                                      м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1, кв. 1                                  

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


4. Код основного виду економічної діяльності

6

9

.

1

0


5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

х

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

01.01.2018

по

31.12.2018

-

Члени фермерського господарства

з

-

по

-


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                 Сидоренко П. П.                     "10" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                  (ініціали та прізвище)                                (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року _______
                                                                              (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                      Сидоренко Петро Павлович                                                         

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Лютий

9

-

3723,00

22 %

819,06

Березень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Квітень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Травень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Червень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Липень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Серпень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Вересень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Жовтень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Листопад

9

-

3723,00

22 %

819,06

Грудень

9

-

3723,00

22 %

819,06

Усього

-

-

44676,00

-

9828.72


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... /Сидоренко П. П./

Дата

1

0


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 2
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 2

Умови:

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність перебувала у 2018 році на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

За звітний 2018 рік сума обчисленого чистого доходу платника, отриманого від незалежної професійної діяльності становила 24000,00 грн. і цю суму відображено в Декларації (Декларація N 859).

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

24000,00 / 12 = 2000,00 грн. на місяць.

Як бачимо, отриманий дохід в розрізі місяців менший за розмір мінімальної заробітної плати, відповідно і сума нарахованого єдиного внеску буде менше мінімального страхового внеску (2000,00 х 22 % = 440,00 грн.).

Водночас мінімальна сума єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2018 році складала 819, 06 грн. (3723,00 х 22 %).

А отже, щоб не порушувати норми пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 платник зобов'язаний визначити базу нарахування єдиного внеску в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

У нашому прикладі платник вирішив визначити базу нарахування єдиного внеску в розмірі мінімальної заробітної плати.

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                     Сидоренко Петро Павлович                                         

Місце проживання                                   м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1, кв. 1                                     

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


 

4. Код основного виду економічної діяльності

6

9

.

1

0


 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

х

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

01.01.2018

по

31.12.2018

-

Члени фермерського господарства

з

-

по

-


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                 Сидоренко П. П.                     "10" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                (ініціали та прізвище)                                 (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року _________
                                                                       (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                      Сидоренко Петро Павлович                                                         

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Лютий

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Березень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Квітень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Травень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Червень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Липень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Серпень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Вересень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Жовтень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Листопад

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Грудень

9

2000,00

3723,00

22 %

819,06

Усього

-

24000,00

44676,00

-

9828.72


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... /Сидоренко П. П./

Дата

1

0


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 3
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 3

Умови:

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність перебувала на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску з березня 2018 року.

За звітний 2018 рік обчислена сума чистого доходу платника, отриманого від незалежної професійної діяльності становила 700000,00 грн. і цю суму відображено в Декларації (Декларація N 859).

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

700000,00/10= 70000,00 грн. на місяць.

Як бачимо, сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, в розрізі місяців більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску 55845,00 грн. (3723,00 х 15).

Водночас нарахування єдиного внеску відповідно до частини третьої статті 7 Закону N 2464 здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

Отже платник нараховує єдиний внесок лише з максимальної величини бази нарахування.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                     Сидоренко Петро Павлович                                          

Місце проживання                                   м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1, кв. 1                                     

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


 

4. Код основного виду економічної діяльності

6

9

.

1

0


 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

х

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

01.03.2018

по

31.12.2018

-

Члени фермерського господарства

з

-

по

-


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                 Сидоренко П. П.                     "10" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                (ініціали та прізвище)                                  (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року _________
                                                                                (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                    Сидоренко Петро Павлович                                                           

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

-

-

-

-

-

Лютий

-

-

-

-

-

Березень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Квітень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Травень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Червень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Липень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Серпень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Вересень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Жовтень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Листопад

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Грудень

9

70000,00

55845,00

22 %

12285,90

Усього

-

700000,00

558450,00

-

122859,00


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Сидоренко П. П./

Дата

1

0


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 4
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 4

Умови:

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність перебувала на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

За звітний 2018 рік сума обчисленого чистого доходу платника, отриманого від незалежної професійної діяльності становила 55200,00 грн. і цю суму відображено в Декларації (Декларація N 859).

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

55200,00/12 = 4600,00 грн. на місяць.

Як бачимо, отриманий дохід в розрізі місяців менший за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску і не менше розміру мінімальної заробітної плати, з якої розраховується мінімальний страховий внесок.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


 

1. Звіт за:

2

0

1

8


 

рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                     Сидоренко Петро Павлович                                      

Місце проживання                                   м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1, кв. 1                                  

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                               

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


 

4. Код основного виду економічної діяльності

6

9

.

1

0


 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

х

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

01.01.2018

по

31.12.2018

-

Члени фермерського господарства

з

-

по

-


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                 Сидоренко П. П.                     "10" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                (ініціали та прізвище)                                  (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року __________
                                                                                 (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                    Сидоренко Петро Павлович                                                           

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Лютий

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Березень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Квітень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Травень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Червень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Липень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Серпень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Вересень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Жовтень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Листопад

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Грудень

9

4600,00

4600,00

22 %

1012,00

Усього

-

55200,00

55200,00

-

12144,00


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Сидоренко П. П./

Дата

1

0


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 5
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 5

Умови:

Член фермерського господарства у 2018 році перебував на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

За звітний 2018 фермерське господарство не отримало доходу (прибутку).

Відповідно членом цього фермерського господарства також не отримано свою частку доходу (прибутку).

На виконання вимог абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 платник у нашому прикладі визначив базу нарахування єдиного внеску у розмірі мінімальної заробітної плати.


* Для визначення коду категорії застрахованої особи у всіх прикладах ми скористалися додатком 2 до Порядку "Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Порядок N 435). Для членів фермерського господарства код категорії застрахованої особи "4".

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


 

1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                       Петренко Іван Іванович                                               

Місце проживання                                       м. Київ, вул. Дачна, буд. 1, кв. 1                                              

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


 

4. Код основного виду економічної діяльності

0

1

.

1

1


 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

-

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

-

по

-

х

Члени фермерського господарства

з

01.01.2018

по

31.12.2018


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                    Петренко І. І.                     "11" квітня 2019 р.
                                                              (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                              (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року __________
                                                                                  (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                             Петренко Іван Іванович                                                         

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Лютий

4

-

3723,00

22 %

819,06

Березень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Квітень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Травень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Червень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Липень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Серпень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Вересень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Жовтень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Листопад

4

-

3723,00

22 %

819,06

Грудень

4

-

3723,00

22 %

819,06

Усього

-

-

44676,00

-

9828.72


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Петренко І. І.

Дата

1

1


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 6
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 6

Умови:

Член фермерського господарства, у 2018 році перебував на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

За звітний 2018 рік членом фермерського господарства отримано частку розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, у сумі 30000,00 гривень.

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

30000,00/12 = 2500,00 грн. на місяць.

Як бачимо, отриманий дохід в розрізі місяців менше розміру мінімальної заробітної плати, відповідно і сума нарахованого єдиного внеску буде менше мінімального страхового внеску (2500,00 х 22 % = 550,00 грн.).

Водночас мінімальна сума єдиного внеску для членів фермерських господарств у 2018 році складала 819, 06 грн. (3723,00 х 22 %).

А отже, щоб не порушувати норми пункту 2 частини першої статті 7 Закону N 2464 платник зобов'язаний визначити базу нарахування єдиного внеску в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

У нашому прикладі платник вирішив визначити базу нарахування єдиного внеску в розмірі мінімальної заробітної плати.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


 

1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                       Петренко Іван Іванович                                               

Місце проживання                                       м. Київ, вул. Дачна, буд. 1, кв. 1                                              

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


4. Код основного виду економічної діяльності

0

1

.

1

1


5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

-

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

-

по

-

х

Члени фермерського господарства

з

01.01.2018

по

31.12.2018


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                    Петренко І. І.                     "11" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                (ініціали та прізвище)                              (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року ___________
                                                              (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                              Петренко Іван Іванович                                                        

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Лютий

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Березень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Квітень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Травень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Червень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Липень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Серпень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Вересень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Жовтень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Листопад

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Грудень

4

2500,00

3723,00

22 %

819,06

Усього

-

30000,00

44676,00

-

9828.72


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

.** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Петренко І. І.

Дата

1

1


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 7
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 7

Умови:

Член фермерського господарства, у 2018 році перебував на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску з травня 2018 року.

У 2018 році членом фермерського господарства отримано частку розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у сумі 500000,00 гривень.

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

500000,00/8 = 62500,00 грн. на місяць.

Як бачимо, сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, в розрізі місяців більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску 55845,00 грн. (3723,00 х 15).

Водночас нарахування єдиного внеску відповідно до частини третьої статті 7 Закону N 2464 здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

Отже платник нараховує єдиний внесок лише з максимальної величини бази нарахування.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


 

1. Звіт за:

2

0

1

8


 

рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                       Петренко Іван Іванович                                               

Місце проживання                                       м. Київ, вул. Дачна, буд. 1, кв. 1                                              

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


 

4. Код основного виду економічної діяльності

0

1

.

1

1


 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

-

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

-

по

-

х

Члени фермерського господарства

з

01.05.2018

по

31.12.2018


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                    Петренко І. І.                     "11" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                            (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року ___________
                                                                                  (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Прізвище, ім'я, по батькові                             Петренко Іван Іванович                                                         

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

-

-

-

-

-

Лютий

-

-

-

-

-

Березень

-

-

-

-

-

Квітень

-

-

-

-

-

Травень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Червень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Липень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Серпень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Вересень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Жовтень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Листопад

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Грудень

4

62500,00

55845,00

22 %

12285,90

Усього

-

500000,00

446760,00

-

98287,20


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Петренко І. І.

Дата

1

1


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 8
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 8

Умови:

Член фермерського господарства, у 2018 році перебував на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

У 2018 році членом фермерського господарства отримано частку розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у сумі 60000,00 гривень.

Розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

60000,00/12 = 5000,00 грн. на місяць.

Як бачимо, отриманий дохід в розрізі місяців менший за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску і не менше розміру мінімальної заробітної плати, з якої розраховується мінімальний страховий внесок.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


 

1. Звіт за:

2

0

1

8


рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                       Петренко Іван Іванович                                               

Місце проживання                                       м. Київ, вул. Дачна, буд. 1, кв. 1                                              

Телефон                       067 111 11 11                                                                                                               

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


4. Код основного виду економічної діяльності

0

1

.

1

1


5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

-

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

-

по

-

х

Члени фермерського господарства

з

01.01.2018

по

31.12.2018


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                    Петренко І. І.                     "11" квітня 2019 р.
                                                               (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                              (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року __________
                                                                                (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Прізвище, ім'я, по батькові                             Петренко Іван Іванович                                                         

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Лютий

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Березень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Квітень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Травень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Червень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Липень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Серпень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Вересень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Жовтень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Листопад

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Грудень

4

5000,00

5000,00

22 %

1100,00

Усього

-

60000,00

60000,00

-

13200,00


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Петренко І. І.

Дата

1

1


 

0

4


 

2

0

1

9


 

Додаток 9
до листа Державної фіскальної служби України
12.04.2019 N 12340/7/99-99-13-02-01-17

Приклад 9

Умови:

Член фермерського господарства, у 2018 році перебував на обліку в органах доходів і зборів, як платник єдиного внеску всі місяці звітного року.

У 2018 році членом фермерського господарства отримано частку розподіленого доходу (прибутку) від чистого прибутку фермерського господарства у сумі 45000,00 гривень.

При цьому 16.08.2018 став отримувачем пенсії за віком або став особою з інвалідністю, або досяг віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058.

У таких платників згідно з чинним законодавством відсутній обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок за 2018 рік та подавати звітність.

Це правило розповсюджується якщо член фермерського господарства перебував у вказаних статусах всі місяці свого перебування на обліку в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску.

Оскільки в нашому прикладі член фермерського господарства став отримувачем пенсії за віком або став особою з інвалідністю, або досяг віку, встановленого статтею 26 Закону N 1058 з серпні 2018 року, Звіт за 2018 рік такою особою подається.

Слід зауважити, що пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для даної категорії платників Законом N 2464 не передбачений, місяць, в якому особа набула право на пенсію за віком або статус інваліда, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок.

Отже, розподіляємо отриманий дохід в межах звітного року:

45000,00 / 12 (саме стільки наш платник перебуває на обліку) = 3750,00 грн. на місяць, а суму доходу, на яку нараховується єдиний внесок лише за 8 місяців.

 

Додаток 5
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(пункт 2 розділу III)

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма N Д5 (річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року N 511
за погодженням із Держстатом


1. Звіт за:

2

0

1

8


 

рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                                       Петренко Іван Іванович                                               

Місце проживання                                       м. Київ, вул. Дачна, буд. 1, кв. 1                                              

Телефон                     067 111 11 11                                                                                                                 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

2

6

5

6


4. Код основного виду економічної діяльності

0

1

.

1

1


5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

-

-

-

-

-

-

-

-


6. Тип платника та період перебування (місяць):               7. Тип форми:

 

-

ФО - на загальній системі оподаткування

з

-

по

-

-

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

-

по

-

-

Особа, які провадить незалежну професійну діяльність

з

-

по

-

х

Члени фермерського господарства

з

01.01.2018

по

31.12.2018


х

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії


 

8. Перелік таблиць звіту

 

N
з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

х

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

-


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Страхувальник                                    Петренко І. І.                     "11" квітня 2019 р.
                                                             (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                               (дата подання)

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

_" 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

_" 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

_" 20__ року N ________

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

_" 20__ року N ________

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" 20__ року ________
                                                                              (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


 

Прізвище, ім'я, по батькові                            Петренко Іван Іванович                                                          

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Лютий

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Березень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Квітень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Травень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Червень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Липень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Серпень

4

3750,00

3750,00

22 %

825,00

Вересень

4

3750,00

-

 

 

Жовтень

4

3750,00

-

 

 

Листопад

4

3750,00

-

 

 

Грудень

4

3750,00

-

 

 

Усього

-

45000,00

30000,00

-

6600,00


* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ....................... / Петренко І. І.

Дата

1

1


 

0

4


 

2

0

1

9

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали